Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
04/12/2009
I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на правителството във връзка с декларираната подкрепа за членство на Република Македония в НАТО и ЕС.

II. Божидар Нанев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно плащанията на лечебните заведения при извършване на акредитационните процедури за оценяване на тяхната цялостна медицинска дейност.

III. Маргарита Попова, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно заплащането на съдебните заседатели.

IV. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ относно замърсяването на водите на язовир Копринка, почвата и въздуха в розовата долина от турската фирма Габровница.

V. Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно състоянието и перспективите за развитие на БДЖ ЕАД и НК "Железопътна инфраструктура".

2. Въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно бъдещето на летище Горна Оряховица.

VI. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ относно състоянието на ТЕЦ "Бобов дол".

VII. Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно строителството на Национална спортна зала - София.

VIII. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно тръжните процедури за достроявяне на магистрала "Тракия".

2. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно прилагане на Закона за управление на етажната собственост.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно състоянието на път от републиканската инфраструктура ІІІ 801 Панагюрище - Поибрене - Вакарел.

4. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно нарушения при осъществяване на проект, финансиран по програма ИСПА на ЕС, довели до ощетяване на старозагорски фирми с над 1 млн.лв. и на държавната хазна над 2.5 млн.лв.

5. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно мерките за ограничаване ерозията и абразията по брега на река Дунав.

IX. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ относно неизплащане на заплати в "Каменка" ЕООД - Угърчин.

2. Въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за насърчаване на раждаемостта в страната.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на външните работи Румяна Желева - на 2 въпроса от народния представител Димитър Чукарски;
- министърът на здравеопазването Божидар Нанев - на въпрос от народния представител Димитър Горов;
- министърът на отбраната Николай Младенов - на 3 въпроса от народните представители Бойко Великов, и Ангел Найденов (2 въпроса);
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов - на 3 въпроса от народните представители Захари Георгиев, Моника Панайотова, и Огнян Пейчев;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов.
На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Петър Курумбашев, се отлага отговор на негов въпрос към министъра на културата Вежди Рашидов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.
.
.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на питане от н.п. ХРИСТИНА ИВАНОВА ЯНЧЕВА, относно усвояването на средствата, предвидени в меморандума за разбирателство за изпълнението на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство между Република България, като страна бенефициент и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия - страни от Европейската асоциация за свободна търговия, в размер на 21 500 000 Евро. (връчен на 4 декември 2009 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно конкретизиране на отговор по въпросите на възлагането на обществени поръчки за текущ ремонт и зимно поддържане на РПМ по РПС и финансовите задължения на Агенция "Пътна инфраструктура" за изпълнени дейности (връчен на 4 декември 2009 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно тежкото състояние на общински път Карайсен-Сломер-Батак в община Павликени (връчен на 4 декември 2009 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно конкретизиране на отговор по просрочените задължения на Агенция "Пътна инфраструктура" при изпълнението на проектите, фиксирани по програмите Транзитни пътища ІV, Транзитни пътища V, и проекта за рехабилитация на пътна инфраструктура, съфинансиран от Световната банка (връчен на 4 декември 2009 г.).Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно провеждането на оздравителна програма в основно училище "Н.Обретенов" в гр. Русе (връчен на 4 декември 2009 г.).Божидар Нанев, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно резултати от извършена проверка от дирекция "Медицински дейности" и "Инспекторат" на Министерство на здравеопазването (връчен на 4 декември 2009 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно жалба от Веска Христова Георгиева от гр. Плевен (връчен на 4 декември 2009 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно почистване и корекция на коритото на дерето в с. Сломер (връчен на 4 декември 2009 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно незаконния улов на риба с електричество по р. Дунав (връчен на 4 декември 2009 г.).Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно арест на български кораб в Гамбия (връчен на 4 декември 2009 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно задължения на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (връчен на 4 декември 2009 г.).===Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 4 декември 2009 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно политиката на правителството във връзка с декларираната подкрепа за членство на Република Македония в НАТО и ЕС.Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 4 декември 2009 г. на питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно тръжните процедури за достроявяне на магистрала "Тракия".Устен отговор в заседанието на 4 декември 2009 г. на питане от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ, относно прилагане на Закона за управление на етажната собственост.Устен отговор в заседанието на 4 декември 2009 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно състоянието на път от републиканската инфраструктура ІІІ 801 Панагюрище - Поибрене - Вакарел.Устен отговор в заседанието на 4 декември 2009 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно нарушения при осъществяване на проект, финансиран по програма ИСПА на ЕС, довели до ощетяване на старозагорски фирми с над 1 млн.лв. и на държавната хазна над 2.5 млн.лв.Устен отговор в заседанието на 4 декември 2009 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно мерките за ограничаване ерозията и абразията по брега на река Дунав.Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Устен отговор в заседанието на 4 декември 2009 г. на въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ, относно неизплащане на заплати в "Каменка" ЕООД - Угърчин.Устен отговор в заседанието на 4 декември 2009 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за насърчаване на раждаемостта в страната.Маргарита Попова, Министър на правосъдието:Устен отговор в заседанието на 4 декември 2009 г. на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно заплащането на съдебните заседатели.Божидар Нанев, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 4 декември 2009 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно плащанията на лечебните заведения при извършване на акредитационните процедури за оценяване на тяхната цялостна медицинска дейност.Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Устен отговор в заседанието на 4 декември 2009 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ, относно замърсяването на водите на язовир Копринка, почвата и въздуха в розовата долина от турската фирма Габровница.Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Устен отговор в заседанието на 4 декември 2009 г. на питане от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА, относно състоянието и перспективите за развитие на БДЖ ЕАД и НК "Железопътна инфраструктура".Устен отговор в заседанието на 4 декември 2009 г. на въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ, относно бъдещето на летище Горна Оряховица.Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Устен отговор в заседанието на 4 декември 2009 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ, относно състоянието на ТЕЦ "Бобов дол".Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:Устен отговор в заседанието на 4 декември 2009 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно строителството на Национална спортна зала - София.
Форма за търсене
Ключова дума