Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
11/12/2009
I. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно нотификация на държавната помощ № 607/2008- намаляване на облагането на биогоривата.

2. Питане от н.п. ЦВЕТАН АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ и ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ относно необходимост от допълнителни разяснения в получен писмен отговор от министъра на финансите за предназначението и класифицирането на многофункционалните товаро-пътнически превозни средства и тяхното дефиниране в Закона за данък върху добавената стойност.

II. Николай Младенов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно процедури и правила за използване на оръжие и бойни средства.

2. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно право на кадровите военнослужещи да придобиват жилище от фонд на Министерството на отбраната.

III. Маргарита Попова, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно "Знаковите дела - и делото "Луканов".

IV. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно провеждането на конкурс за назначаване на началник на Инспектората по образование - гр. Пловдив и причините за неговото анулиране.

2. Въпрос от н.п. МОНИКА ХАНС ПАНАЙОТОВА относно политиката на Министерството на образованието, младежта и науката по отношение на възможностите за научно развитие на младите хора в България.

V. Божидар Нанев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно освобождаването на член от Съвета на директорите на МБАЛ "проф. д-р П. Стоянов" АД, гр. Ловеч.

VI. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно изпълнението на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов - на въпрос от народния представител Станислав Станилов, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Яне Янев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на питане от народните представители Николай Пехливанов и Станислав Станилов;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на 2 въпроса от народните представители Пенко Атанасов, и Спас Панчев и Пенко Атанасов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на външните работи Румяна Желева.
.
.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, относно допълнително споразумение между МФ и БНБ (връчен на 11 декември 2009 г.).Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно признаване на пълния срок на репресия на г-н Кирил Русев съгл. чл. 9 от ЗПГРРЛ от ТП на НОИ, Велико Търново (връчен на 11 декември 2009 г.).Николай Младенов, Министър на отбраната:Писмен отговор на въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно злоупотреби и неправомерна продажба на апартаменти от военния жилищен фонд (връчен на 11 декември 2009 г.).Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно валидността на диплома за основно образование, издадена от Професионално-техническо училище по машиностроене, град Ловеч (връчен на 11 декември 2009 г.).Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно проекта на Закон за достъп до пространствени данни (връчен на 11 декември 2009 г.).Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно продажба на електрическа енергия от АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица Изток - 2" (връчен на 11 декември 2009 г.).

===Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 11 декември 2009 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно нотификация на държавната помощ № 607/2008- намаляване на облагането на биогоривата.Устен отговор в заседанието на 11 декември 2009 г. на питане от н.п. ЦВЕТАН АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ и ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ, относно необходимост от допълнителни разяснения в получен писмен отговор от министъра на финансите за предназначението и класифицирането на многофункционалните товаро-пътнически превозни средства и тяхното дефиниране в Закона за данък върху добавената стойност.Николай Младенов, Министър на отбраната:Устен отговор в заседанието на 11 декември 2009 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно процедури и правила за използване на оръжие и бойни средства.Устен отговор в заседанието на 11 декември 2009 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно право на кадровите военнослужещи да придобиват жилище от фонд на Министерството на отбраната.Маргарита Попова, Министър на правосъдието:Устен отговор в заседанието на 11 декември 2009 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно "Знаковите дела - и делото "Луканов".Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Устен отговор в заседанието на 11 декември 2009 г. на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно провеждането на конкурс за назначаване на началник на Инспектората по образование - гр. Пловдив и причините за неговото анулиране.Устен отговор в заседанието на 11 декември 2009 г. на въпрос от н.п. МОНИКА ХАНС ПАНАЙОТОВА, относно политиката на Министерството на образованието, младежта и науката по отношение на възможностите за научно развитие на младите хора в България.Божидар Нанев, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 11 декември 2009 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно освобождаването на член от Съвета на директорите на МБАЛ "проф. д-р П. Стоянов" АД, гр. Ловеч.Вежди Рашидов, Министър на културата:Устен отговор в заседанието на 11 декември 2009 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно изпълнението на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства.
Форма за търсене
Ключова дума