Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
26/02/2010
9.00 ч. – Изслушване на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков относно последните публични изявления на министъра по повод намеренията на правителството за бъдещото изграждане на АЕЦ „Белене”.

11.00 ч. – Отговори на въпроси и питания

I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ относно политиката на МВР във връзка с данни за крупни злоупотреби, извършени от т.нар. олигарси.

2. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно заплащането на охраната на футболните мачове.

II. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно текста на Конвергентната програма на Република България за 2009 - 2012 г.

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно позиция по финансирането на проекта за АЕЦ"Белене".

III. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно газови връзки с Румъния и Гърция.

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно експлоатационен период на V и VІ блок на АЕЦ "Козлодуй".

3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно национален план за развитие на възобновяемите енергийни източници.

4. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно неизпълнение на ратифицираните споразумения по инициативата ДЖЕРЪМИ/Jeremie/.

5. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ЦВЕТАН АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ относно защитата на държавния интерес в приватизирани дружества, в които министърът на икономиката, енергетиката и туризма е принципал на миноритарен държавен дял.

6. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно издаване на лиценз за 80-мегаватов соларен парк на AES от ДКЕВР.

IV. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно изпълнение на заявени ангажименти за подкрепа на строителния бранш в Република България.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно изпълнение на отговорностите за реализиране на преструктурирането и модернизацията на сектор "Водоснабдяване и канализация" в Република България.

3. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно проектиране и изграждане на четирилентово трасе от международния път Е-79 в участъка Мездра-Ботевград и усвояване на средствата по предприсъединителната програма ИСПА.

4. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно нарушаване на правата на българските граждани като потребители от доставчиците на водоснабдителни услуги.

5. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно защита на обществения интерес при строителството на АМ "Тракия".

6. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ относно забавяне в изграждането на магистрала "Люлин".

7. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно строителството на нов мост на р. Стряма.

V. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно финансиране на общински проекти по линия на Социално-инвестиционния фонд.

2. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ относно предвиждане за размера на безработицата през 2010 г.

VI. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно разпореждане с военни имоти през управленския мандат на тройната коалиция.

VII. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно изключително малката усвояемост на средствата, предвидени за агроекология - мярка 214 на Програмата за развитие на селските райони.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на 4 въпроса от народните представители Михаил Миков, Анна Янева и Румен Такоров, Корнелия Нинова, и Пламен Орешарски и Пенко Атанасов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на отбраната Аню Ангелов - на въпрос от народния представител Димитър Карбов;
- министърът на здравеопазването Божидар Нанев - на 3 въпроса от народните представители Захари Георгиев, и Мая Манолова (2 въпроса), и на питане от народните представители Яне Янев и Бисерка Петрова;
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов - на питане от народния представител Калина Крумова;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков - на въпрос и на питане от народния представител Петър Мутафчиев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на правосъдието Маргарита Попова.
.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ, относно доклад /справка/ до ръководството на МВР през периода август 2005 - юли 2007 г. (връчен на 26 февруари 2010 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ, относно въвеждане в експлоатация на 50 км. автомагистрални пътища през 2010 г. (връчен на 26 февруари 2010 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно модернизиране на екарисажите в България с цел обезвреждане на странични животински продукти, които не са предназначени за човешка консумация (връчен на 26 февруари 2010 г.).* Постъпил е писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Румен Петков, № 054-06-112. Поради съдържание на класифицирана информация писменият отговор се намира в Регистратурата за национална класифицирана информация на Народното събрание, стая 280, ет. 2, сградата на НС на пл.”Княз Александър І”.

===Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 26 февруари 2010 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ, относно политиката на МВР във връзка с данни за крупни злоупотреби, извършени от т.нар. олигарси.Устен отговор в заседанието на 26 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно заплащането на охраната на футболните мачове.Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 26 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно текста на Конвергентната програма на Република България за 2009 - 2012 г.Устен отговор в заседанието на 26 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно позиция по финансирането на проекта за АЕЦ"Белене".Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 26 февруари 2010 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнение на заявени ангажименти за подкрепа на строителния бранш в Република България.Устен отговор в заседанието на 26 февруари 2010 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнение на отговорностите за реализиране на преструктурирането и модернизацията на сектор "Водоснабдяване и канализация" в Република България.Устен отговор в заседанието на 26 февруари 2010 г. на питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно проектиране и изграждане на четирилентово трасе от международния път Е-79 в участъка Мездра-Ботевград и усвояване на средствата по предприсъединителната програма ИСПА.Устен отговор в заседанието на 26 февруари 2010 г. на питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ, относно нарушаване на правата на българските граждани като потребители от доставчиците на водоснабдителни услуги.Устен отговор в заседанието на 26 февруари 2010 г. на питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно защита на обществения интерес при строителството на АМ "Тракия".Устен отговор в заседанието на 26 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ, относно забавяне в изграждането на магистрала "Люлин".Устен отговор в заседанието на 26 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно строителството на нов мост на р. Стряма.Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Устен отговор в заседанието на 26 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно газови връзки с Румъния и Гърция.Устен отговор в заседанието на 26 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно експлоатационен период на V и VІ блок на АЕЦ "Козлодуй".Устен отговор в заседанието на 26 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно национален план за развитие на възобновяемите енергийни източници.Устен отговор в заседанието на 26 февруари 2010 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ЦВЕТАН АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ, относно защитата на държавния интерес в приватизирани дружества, в които министърът на икономиката, енергетиката и туризма е принципал на миноритарен държавен дял.Устен отговор в заседанието на 26 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно неизпълнение на ратифицираните споразумения по инициативата ДЖЕРЪМИ/Jeremie/.Устен отговор в заседанието на 26 февруари 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно издаване на лиценз за 80-мегаватов соларен парк на AES от ДКЕВР.
Форма за търсене
Ключова дума