Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
23/04/2010
I. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно заявени намерения за намаляване на броя на висшите училища от 51 на 40.

2. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно министерски ремонти в условия на криза.

3. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно статута на новоразкрития Български център по египтология в Кайро.

II. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно състоянието на път от републиканската инфраструктура ІІІ 801 Панагюрище-Поибрене-Вакарел.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно състоянието на пътя с. Загоре, Старозагорско - Раднево-Ямбол-Средец- Бургас.

III. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно политиката на правителството по отношение на младежката безработица в страната.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно създаването на работна група към Министерството на труда и социалната политика за решаване проблемите, свързани с помощните средства, приспособления и съоръжения на хората с увреждания.

IV. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно състоянието на Интендантско обслужване ЕАД - цех Пловдив и политиката на Министерството на отбраната за перспективното развитие на дружеството.

V. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИЛА СТАНИСЛАВОВА СТАНИСЛАВОВА относно опазване на културното наследство на Република България.

VI. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно политиката на правителството за насърчаване на инвестициите.

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на 2 въпроса от народния представител Станислав Станилов;
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Лъчезар Тошев;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Ваньо Шарков, и Петър Курумбашев;
- министърът на външните работи Николай Младенов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Лъчезар Тошев.
На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Иван Костов, се отлага отговорът на негов въпрос към министър-председателя на Република България Бойко Борисов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, и заместник министър-председателят и министърът на финансите Симеон Дянков.
.
.
Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ, относно ремонт на Софийска духовна семинария "Св. Иван Рилски" по проект "Красива България" (връчен на 23 април 2010 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно промяна в режимите, определени със заповед на министъра на околната среда и водите РД-310/26.6.2000г. за природен парк "Рилски манастир" (връчен на 23 април 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ, относно проверка и информация за обгазяването в област Сатра Загора (връчен на 23 април 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно Намерението на правителството за продажба на спестени емисии парникови газове (връчен на 23 април 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно публикация в бюлетина на Международния съюз за защита на природата от септември 2009г. за застрелян защитен вид - Архар на Сверцов в Узбекистан (връчен на 23 април 2010 г.).Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ; ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно премия на олимпийски шампион от олимпиядата на хората с малък ръст (връчен на 23 април 2010 г.).Божидар Димитров, Министър без портфейл:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно защитата на правата на българското национално малцинство в Сърбия (връчен на 23 април 2010 г.).

===Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 23 април 2010 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно състоянието на път от републиканската инфраструктура ІІІ 801 Панагюрище-Поибрене-Вакарел.Устен отговор в заседанието на 23 април 2010 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно състоянието на пътя с. Загоре, Старозагорско - Раднево-Ямбол-Средец- Бургас.Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Устен отговор в заседанието на 23 април 2010 г. на питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно политиката на правителството по отношение на младежката безработица в страната.Устен отговор в заседанието на 23 април 2010 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно създаването на работна група към Министерството на труда и социалната политика за решаване проблемите, свързани с помощните средства, приспособления и съоръжения на хората с увреждания.Аню Ангелов, Министър на отбраната:Устен отговор в заседанието на 23 април 2010 г. на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно състоянието на Интендантско обслужване ЕАД - цех Пловдив и политиката на Министерството на отбраната за перспективното развитие на дружеството.Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Устен отговор в заседанието на 23 април 2010 г. на питане от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН, относно заявени намерения за намаляване на броя на висшите училища от 51 на 40.Устен отговор в заседанието на 23 април 2010 г. на въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН, относно министерски ремонти в условия на криза.Устен отговор в заседанието на 23 април 2010 г. на въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН, относно статута на новоразкрития Български център по египтология в Кайро.Вежди Рашидов, Министър на културата:Устен отговор в заседанието на 23 април 2010 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИЛА СТАНИСЛАВОВА СТАНИСЛАВОВА, относно опазване на културното наследство на Република България.Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Устен отговор в заседанието на 23 април 2010 г. на въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА, относно политиката на правителството за насърчаване на инвестициите.
Форма за търсене
Ключова дума