Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
30/04/2010
I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно кадровата политика на страната в институциите на Европейския съюз.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно забавените проверки в закритото Министерство на извънредните ситуации.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно изготвянето на доклад за състоянието на националната сигурност на Република България.

II. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА относно изразходване на средства по Оперативна програма „Административен капацитет” гр. Пазарджик.

III. Анна-Мария Борисова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно наводнението в кв. "Нов път", гр. Видин.

2. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно готовността на системата на здравеопазване да бъдат извършени имунизации и профилактични прегледи на децата до 18-годишна възраст.

IV. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ относно военни имоти с отпаднала необходимост за отбраната в землището на гр. Черноморец, община Созопол, Бургаска област.

V. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно забавяне на плащания към поделенията на Селскостопанската академия.

2. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно декларация, изисквана от Общинска служба "Земеделие".

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов - на 2 въпроса от народните представители Лютви Местан, и Димитър Горов, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на въпрос от народния представител Калина Крумова;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков - на въпрос от народния представител Петър Мутафчиев;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на въпрос от народния представител Милена Христова;
- министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова - на въпрос от народния представител Михаил Миков;
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова - на въпрос от народния представител Калина Крумова;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Любомир Владимиров.
На основание чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Иван Вълков, се отлага отговорът на негово питане към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.
.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ, относно зачестилите престъпни посегателства в с. Видраре, община Правец (връчен на 30 април 2010 г.).Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно мерките на Министерството на финансите за повишаване събираемостта на данъците на юридическите лица (връчен на 30 април 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно събиране на данъчни постъпления от извършена сделка (връчен на 30 април 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ, относно ползването и критериите на Комбинираната номенклатура за определяне предназначението на автомобилите за целите на ЗДДС, респективно признаване правото на данъчен кредит за автомобили (връчен на 30 април 2010 г.).Николай Младенов, Министър на външните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно действията на Министерството на външните работи за гарантиране на обучението на майчин език за българите-мюсюлмани в Гърция (връчен на 30 април 2010 г.).Анна - Мария Борисова, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно възможностите за създаване на Национален център по хепатология (връчен на 30 април 2010 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно незаконни назначения в Националната ветeринарно медицинска служба (връчен на 30 април 2010 г.).Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно дейността на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" за маршрутно разписание № 4101 (връчен на 30 април 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно ползване на правителствен самолет за частни посещения (връчен на 30 април 2010 г.).

===Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 30 април 2010 г. на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, относно кадровата политика на страната в институциите на Европейския съюз.Устен отговор в заседанието на 30 април 2010 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно изготвянето на доклад за състоянието на националната сигурност на Република България.Устен отговор в заседанието на 30 април 2010 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно забавените проверки в закритото Министерство на извънредните ситуации.Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 30 април 2010 г. на въпрос от н.п. ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА, относно изразходване на средства по Оперативна програма „Административен капацитет” гр. Пазарджик.Аню Ангелов, Министър на отбраната:Устен отговор в заседанието на 30 април 2010 г. на въпрос от н.п. СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ, относно военни имоти с отпаднала необходимост за отбраната в землището на гр. Черноморец, община Созопол, Бургаска област.Анна - Мария Борисова, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 30 април 2010 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно наводнението в кв. "Нов път", гр. Видин.Устен отговор в заседанието на 30 април 2010 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно готовността на системата на здравеопазване да бъдат извършени имунизации и профилактични прегледи на децата до 18-годишна възраст.Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Устен отговор в заседанието на 30 април 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно забавяне на плащания към поделенията на Селскостопанската академия.Устен отговор в заседанието на 30 април 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно декларация, изисквана от Общинска служба "Земеделие".
Форма за търсене
Ключова дума