Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
26/07/2002
I. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно компрометираната реколта от есенни култури на площ от 250 хил. дка в землищата на общините Козлодуй, Оряхово, Мизия и Хайредин.
2. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно промяната на статута на земеделски земи.
3. Питане от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно преодоляване на пречките пред дейността на българските селскостопански производители.
4. Актуален въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно държавната политика за гарантиране на интересите на българските зърнопроизводители.
5. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно цените на земеделските продукти.
6. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно незаконно заграбване на земи от Държавния горски фонд, отдел 180 Ж и други на Държавно • лесничейство - Ракитово.

II. Антон Станков, министър на правосъдието ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно следствено дело срещу заместник-министър Марио Димитров.
2. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно мотивите за предлагането на г-н Петър Манджуков за награждаване с орден "Стара планина".

III. Владимир Атанасов, министър на образованието и науката ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ и ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно ангажиментите на Министерството на образованието и науката за осигуряване на нормални условия за учебната 2002/2003 година на училището в град Мъглиж, Старозагорска област.
2. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно прекратяване на трудовия договор на ръководителя на Националния детски комплекс - с. Равда, Бургаска област.
3. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно спешни ремонти в 160 държавни училища.

IV. Божидар Финков, министър на здравеопазването ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ИРИНА ГЕОРГИЕВА БОКОВА и КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно незаконното обсебване на Специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация.

V. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:
1. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно недостатъци в Наредбата за обменните бюра.
2. Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно мотивите за уволнения в Агенция "Бюро за финансово разузнаване".
3. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно смяната на директора на ТДД - Пазарджик.
4. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно криминално изнасяне от печатницата на БНБ на плаки за отпечатване на бандероли за акцизни стоки.
5. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ и ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ относно изготвянето на годишен отчет за 2001 год. и съставянето на годишната данъчна декларация по чл. 5 от ЗКПО от ТЕЦ "Марица-Изток" - II, АД, гр. Раднево.

VI. Долорес Арсенова, министър на околната среда м водите ще отговори на:
1. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно политиката на Министерството на околната среда и водите за предотвратяване на системното нарушаване на емисионните норми в гр. София.
2. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно разпределяне квотите за износ на хайвер.

VII. Неждет Моллов, министър без портфейл ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно дейността на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и подмяната на зърно в него, извършена в периода юли 2001 г. - юли 2002 г.

VIII. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно състоянието на "Балканкар-Дунав" АД - гр. Лом.
2. Актуален въпрос от н.п. БЛАГОВЕСТ ХРИСТОВ СЕНДОВ относно приватизацията на "Булгартабак-Холдинг" - АД.
3. Актуален въпрос от н.п. РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА относно противоречивата информация в публичното пространство относно интереси, свързани с приватизацията на "Булгартабак холдинг" АД.
4. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно конкретни мерки на правителството за насочване на инвестиции в област Монтана и за социално-икономическото й развитие.
5. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно приватизацията на "Булгартабак Холдинг".

IX. Костадин Паскалев, заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ и ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно построяване на мост над река Турийска, община Павел Баня.
2. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно реституция на имот в границите на архитектурен резерват.

Х. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ЛЮБЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ относно нарушения на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България при уволнение на кадрови военнослужещи.

На основание чл. 78, ал. З от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на транспорта и съобщенията Пламен Петров - на актуален въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев - на питане от народния представител Благой Димитров;
- министърът на образованието и науката Владимир Атанасов - на актуален въпрос от народните представители Димитър Камбуров и Иван Николаев Иванов.

Форма за търсене
Ключова дума