Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
08/10/2010
I. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ и ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно обявени намерения за емитиране на външен дълг.

2. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ относно неизпълнени задължения на министъра на финансите, произтичащи от чл. 2, ал. 8 на Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.

II. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните спрямо дейността на частно практикуващите участъкови ветеринарни лекари в контекста на правителствените реформи във ветеринарно-медицинския сектор и Общата селскостопанска политика.

2. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно образователна степен на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".

III. Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за борба с корупцията в администрацията.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на управляващия орган в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за гарантиране на успешното завършване на инфраструктурните проекти, финансирани от Програма ИСПА /Кохезионния фонд по Регламент № 1164/94.

3. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно съмнения за корупционна практика при издаването на свидетелства за правоуправление на МПС и търговия с влияние в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

4. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно скандала около лобистката поправка в Закона за автомобилните превози, внесен от Министерски съвет на 9 април 2010 г. и оттеглен на 25 май 2010 г.

5. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ относно резултати от разследването на обществената поръчка за рециклиране на до 30 бр. спални вагони за нуждите на БДЖ ЕАД.

6. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно катастрофата на гара Драгоман.

IV. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно финансиране на държавното участие в проекта "Белене".

2. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ относно приемане на утайки от Пловдивската пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в хвостохранилище "Медет".

3. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно разходите за топлоенергия на пловдивските потребители през следващия отоплителен сезон.

4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изпълнение на разпоредба от Регламент на Европейския съюз.

V. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно прилагане на Закона за управление на етажната собственост.

VI. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно реализация на социалната услуга "Лични асистенти на хора с увреждания".

VII. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно мандатността на директорите в системата на образованието.

2. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно нарушение на Закона за висшето образование при записване на студенти за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър".

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на питане от народния представител Милена Христова;
- министърът на културата Вежди Рашидов - на въпрос от народния представител Петър Курумбашев;
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Румен Такоров.
На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Мая Манолова, се отлага отговор на неин въпрос към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.
Министър-председателят на Република България Бойко Борисов не може да участва в заседанието за парламентарен контрол и да отговори на питане от народния представител Георги Пирински, поради официалното посещение в Република България на министър-председателя на Унгарската република г-н Виктор Орбан от 7 до 8 октомври 2010 г.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, и министърът на правосъдието Маргарита Попова.
.
.
Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно предложение за отмяната на разпореждане № 2136/10.12.1960 г. на МС (връчен на 8 октомври 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно финансовото изпълнение на проектите за републиканската пътна мрежа, финансирани чрез държавни инвестиционни заеми от Европейската инвестиционна банка и Международната банка за възстановяване и развитие (връчен на 8 октомври 2010 г.).Аню Ангелов, Министър на отбраната:Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно проблеми в Националния военно-исторически музей (връчен на 8 октомври 2010 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ, относно приемане на утайки от пловдивската ПСОВ в хвостохранилище "Медет" (връчен на 8 октомври 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно качествата на апликационната форма, с която се кандидатства за средства по ОП "Околна среда" за изграждане на завод за преработка на битови отпадъци в гр. София (връчен на 8 октомври 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, относно забавянето при изграждането на завода за преработка на битови отпадъци в гр.София (връчен на 8 октомври 2010 г.).Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно извършване на спешен вътрешен и външен ремонт на ж.п.гара Морава, поради опасност от пропадане на покрива и други части на сградата (връчен на 8 октомври 2010 г.).Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно транзит на руски природен газ през територията на Република България (връчен на 8 октомври 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК, относно резултатите от проведената в периода 27-29 септември 2010 г. в Мароко Девета сесия на Междуправителствената българо-мароканска комисия за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество (връчен на 8 октомври 2010 г.).===Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 8 октомври 2010 г. на въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ и ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно обявени намерения за емитиране на външен дълг.Устен отговор в заседанието на 8 октомври 2010 г. на въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ, относно неизпълнени задължения на министъра на финансите, произтичащи от чл. 2, ал. 8 на Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 8 октомври 2010 г. на питане от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ, относно прилагане на Закона за управление на етажната собственост.Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Устен отговор в заседанието на 8 октомври 2010 г. на питане от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно реализация на социалната услуга "Лични асистенти на хора с увреждания".Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Устен отговор в заседанието на 8 октомври 2010 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно мандатността на директорите в системата на образованието.Устен отговор в заседанието на 8 октомври 2010 г. на въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН, относно нарушение на Закона за висшето образование при записване на студенти за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър".Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Устен отговор в заседанието на 8 октомври 2010 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ, относно политиката на Министерството на земеделието и храните спрямо дейността на частно практикуващите участъкови ветеринарни лекари в контекста на правителствените реформи във ветеринарно-медицинския сектор и Общата селскостопанска политика.Устен отговор в заседанието на 8 октомври 2010 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно образователна степен на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Устен отговор в заседанието на 8 октомври 2010 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на управляващия орган в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за гарантиране на успешното завършване на инфраструктурните проекти, финансирани от Програма ИСПА /Кохезионния фонд по Регламент № 1164/94.Устен отговор в заседанието на 8 октомври 2010 г. на питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за борба с корупцията в администрацията.Устен отговор в заседанието на 8 октомври 2010 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, относно скандала около лобистката поправка в Закона за автомобилните превози, внесен от Министерски съвет на 9 април 2010 г. и оттеглен на 25 май 2010 г.Устен отговор в заседанието на 8 октомври 2010 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, относно съмнения за корупционна практика при издаването на свидетелства за правоуправление на МПС и търговия с влияние в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".Устен отговор в заседанието на 8 октомври 2010 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ, относно резултати от разследването на обществената поръчка за рециклиране на до 30 бр. спални вагони за нуждите на БДЖ ЕАД.Устен отговор в заседанието на 8 октомври 2010 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно катастрофата на гара Драгоман.Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Устен отговор в заседанието на 8 октомври 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно финансиране на държавното участие в проекта "Белене".Устен отговор в заседанието на 8 октомври 2010 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ, относно приемане на утайки от Пловдивската пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в хвостохранилище "Медет".Устен отговор в заседанието на 8 октомври 2010 г. на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно разходите за топлоенергия на пловдивските потребители през следващия отоплителен сезон.Устен отговор в заседанието на 8 октомври 2010 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изпълнение на разпоредба от Регламент на Европейския съюз.
Форма за търсене
Ключова дума