Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
22/10/2010
1. Разисквания по питането на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани.

2. Отговори на въпроси и питания:

I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно дефинираните национални цели с Протоколно решение на МС № 17/5.05.2010 г. за изпълнение на европейските цели в Стратегията "Европа 2020".

2. Питане от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно проблематиката на ромската общност.

3. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно готовността на България за членство в ЕС.

II. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките, развивани от Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет.

III. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК относно спирането на работа на екарисажите в страната и възможните последствия от това.

2. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно продажба на земеделска земя от Държавния поземлен фонд.

IV. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно процедура за възлагане на обществена поръчка.

V. Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно сертификати за безопасност на вагоните на БДЖ.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно изпълнението на ОП "Транспорт".

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно железопътната катастрофа на гара Септември, на 18.10.2010 г.

4. Въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно турски радиостанции, с преобладаващо излъчване в Република България.

VI. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансиране на строителството на Лот 2, 3 и 4 на Автомагистрала "Тракия".

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно търсенето на гаранционна отговорност от фирмата строител на отсечката Чирпан - Стара Загора на АМ "Тракия".

3. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно изграждане на тласкателен водопровод в гр. Ямбол.

VII. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно възможностите за записване в магистърски програми по чл. 42, ал. 1, т. 2, "б" и "в" от Закона за висшето образование (ЗВО) на лица, които са без придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър", и които са загубили студентски права.

2. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно причините за сериозно орязване на бюджетите за 2011 г. на медицинските университети, академиите по изкуства, икономическите университети и други, общо 15, висши училища в Република България.

VIII. Маргарита Попова, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно прилагане на Закона за търговския регистър и работата и дейността на Агенцията по вписванията.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно неизплатени средства за служебна защита за 2010 г.

3. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно съдържанието на Заповед ЛС-03-856/06.10.2009 г.

4. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно извършена проверка на изпълнително дело № 20088380402999.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на 2 въпроса от народните представители Димитър Карбов, и Евгений Желев и на 2 питания от народните представители Корнелия Нинова, и Драгомир Стойнев и Емилия Масларова;
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов - на 4 въпроса от народните представители Ваньо Шарков (2 въпроса), Иван Николаев Иванов, и Мая Манолова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на 2 въпроса от народните представители Димчо Михалевски, и Калина Крумова;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Димитров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, и министърът на културата Вежди Рашидов.
.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно ролята на чужди граждани, пребиваващи в България, готвещи се за проповедници (връчен на 22 октомври 2010 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИСКРА ФИДОСОВА ИСКРЕНОВА, относно участието на "БИ ЕС - 80"ЕООД, ЕИК 131076730, ф.д. № 4029/2003 г. по описа на Софийски градски съд в процедури за възлагане на обществени поръчки (връчен на 22 октомври 2010 г.).Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно организирането на международния обмен на органи, тъкани и клетки, предназначени за трансплантации (връчен на 22 октомври 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно реализирани проекти в Министерството на здравеопазването (връчен на 22 октомври 2010 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно получаване на директни плащания на площ (връчен на 22 октомври 2010 г.).===Проведени са разисквания по питането на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани.Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 22 октомври 2010 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно дефинираните национални цели с Протоколно решение на МС № 17/5.05.2010 г. за изпълнение на европейските цели в Стратегията "Европа 2020".Устен отговор в заседанието на 22 октомври 2010 г. на питане от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно проблематиката на ромската общност.Устен отговор в заседанието на 22 октомври 2010 г. на питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно готовността на България за членство в ЕС.
Форма за търсене
Ключова дума