Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
20/09/2002
I. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:
1. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно приватизацията на "Марцианопол" ЕАД, Девня. ''
2. Актуален въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно източване на "МЕХАНИК" ООД - Кюстендил.
3. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно ефективността на приватизационната сделка на фирма "Бета" АД Червен бряг.

II. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно предстоящо преместване на поделение 38 960 -с. Телиш.
2. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно прехвърляне на община Пазарджик на Клуба по корабо, авио, авто и ракетомоделизъм, намиращ се в Парк-остров "Свобода" - гр. Пазарджик.

III. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:
Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно международните финансови споразумения на правителството.

IV. Владимир Атанасов, министър на образованието и науката ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЬР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно намаляване числеността на персонала за функция "Образование" за област София.
2. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ и ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно преобразуването и преименуването на СПТУ по транспорт "Иван П. Стоянов", гр. Стражица, обл. Велико Търново.
3. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджетите на общините и на Министерството на образованието и науката за извършване на капитални разходи на училища и обслужващи звена.
4. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно ПМС 158 от 23.07.2002 г., публикувано в ДВ бр. 74 от 30.07.2002.
5. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно готовността на материалната база в училищата за новата учебна година.

V. Пламен Петров, министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно предоставяне на допълнителен честотен ресурс и удължаване на лиценза на GSM оператора "Мобил Тел".
2. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно закриване на жп линията Кюстендил - Гюешево.

VI. Божидар Финков, министър на здравеопазването ще отговори на: отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ относно лечението на болните от церебрална парализа.
2. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно преподписването на Анекса към Националния рамков договор за 2002 г.

VII. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно разглеждане на доклада за оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 78, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали
- заместник министър-председателят и министър на труда и социалната политика Лидия Шулева - на 2 питания от народния представител Йордан Бакалов;
- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев -на актуален въпрос от народния представител Стойчо Кацаров;
- министърът на здравеопазването Божидар Финков - на актуален въпрос от народния представител Бойко Великов. Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството Костадин Паскалев и министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме.

Форма за търсене
Ключова дума