Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
28/01/2011
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно кадровата политика на правителството.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно пътуването на правителствена делегация до Бразилия.

3. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно докладна записка до министър-председателя на заместник-директора на Агенция "Митници".

II. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно намеренията на правителството за предоставяне на по-големи възможности за мобилност на хората с увреждания.

2. Питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно бедственото положение в Перник и Дупница и затваряне на пътя София - Кулата, поради усложнена метереологична обстановка.

3. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно контрабандни китайски цигари "Джин Линг", заловени в пристанище Варна-Запад в началото на юни 2010 г.

4. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно образувано досъдебно производство по отношение на г-н Ваньо Танов.

5. Въпрос от н.п. СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ относно възстановяване на загражденията по границата на Република България с Република Турция.

6. Въпрос от н.п. ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ относно възстановяване на мост в община Сандански, свързващ селата Вълково, Струма, Лебница и седем по-малки села, с жители около 4000 човека.

7. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно специални разузнавателни средства, използвани по реда на чл. 18, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства.

III. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно спечелен търг за обект ЛОТ 22Б от проекта "България - Транзитни пътища V" за рехабилитация на пътната инфраструктура.

2. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за превенция и възстановяване на прекъсването на важни пътища от националната пътна мрежа.

3. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение и мониторинг на големите пътни проекти с национално значение.

4. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" за обезпечаване на достъп до планираното европейско финансиране по значимите пътни проекти, финансирани от Оперативна програма "Транспорт 2007 - 2013 г.".

5. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" по подготовката и стартиране на изпълнението на най-големия пътен инфраструктурен проект, съфинансиран от Европейската комисия, автомагистрала "Струма".

6. Питане от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството при изпълнение на автомагистрални участъци, чрез използване на съществуващи договори и сключване на нови.

7. Питане от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството при изграждане на автомагистрални участъци на база съществуващи договори.

8. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на ефективното и ефикасно функциониране на контролната система и Системата за финансово управление и контрол в Агенция "Пътна инфраструктура".

9. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" за гарантиране на проектната готовност на големи пътни проекти с национално значение за следващия 10-годишен период.

10. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" по използване на договореното финансиране от Европейската инвестиционна банка - Транзитни пътища V, и Световната банка - Проект за рехабилитация на републиканската пътна мрежа.

11. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно цялостната политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в изпълнение на решения на Народното събрание, отнасящи се до имоти, държавната собственост върху които е предмет на спор или които са във владение на частни лица.

IV. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно изпълнението на Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" и реализацията на дейностите "Социален асистент", "Личен асистент" и "Домашен помощник" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно ползването на платения годишен отпуск за 2010 г.

3. Питане от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно компенсиране на ръста на цените чрез системата за социално подпомагане.

V. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за подобряване кадровия състав на висшите дипломатически служители на Република България в чуждестранните ни мисии.

VI. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно преобразуване на Центъра за отдих и обучение, със седалище гр. София, район "Слатина", в Учебен център.

VII. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно въвеждане в действие на "Централизирана информационна система за отпускане на медикаменти по реда на Наредба № 34".

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изплащане на дължими възнаграждения на аптеките, сключили договор с НЗОК (въпрос на същата тема е отправен от народния представител Георги Пирински).

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно неиздължени суми на аптеките от НЗОК (въпрос на същата тема е отправен от народния представител Мая Манолова).

4. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно санитарната авиация в България.

5. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно повишена заболеваемост от Хепатит А.

6. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно въвеждане на клинични пътеки за долекуване през 2011 г.

7. Питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно опасността от фалити на общински болници.

8. Въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ относно намеренията на Министерството на здравеопазването финансирането на хроничната диализа да бъде прехвърлено в НЗОК.

9. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно финансирането в системата на спешната медицинска помощ.

10. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно децентрализация на търговете на лекарства за онкоболните и хората на хемодиализа.

VIII. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно мерки на Министерството на земеделието и храните за предотвратяване на неправомерни действия на директори на горски стопанства.

2. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката на Министерството на земеделието и храните за либерализация на пазара на тютюни.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно обезщетяване на собственици на засети земеделски земи.

4. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно договори, подписани от г-жа Калина Илиева(въпрос на същата тема е отправен от народния представител Меглена Плугчиева).

5. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно случая с г-жа Калина Илиева (въпрос на същата тема е отправен от народния представител Корнелия Нинова).

6. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно кадровата политика в Държавен фонд "Земеделие".

7. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно корупция в Държавен фонд "Земеделие".

8. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ относно практическото изпълнение на чл. 57, ал. 9 от Закона за горите и чл. 88 ал. 5 от Правилника за приложението на Закона за горите за предоставяне при преференциални условия на дърва за огрев на местното население.

9. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните за защита на качеството на продукцията и на българската марка при производство на спиртни напитки.

10. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ относно кадровата политика на Министерството на земеделието и храните във връзка с осигуряване на структурите на министерството с квалифицирани ръководители и специалисти в областта на механизацията на земеделието.

11. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно стопиране на Проект "Екотуризъм" в община Руен, поради отказа на Държавно горско стопанство "Айтос" да го съгласува.

12. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните за съответствие на националното законодателство с европейските директиви.

13. Въпрос от н.п. ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ и ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ относно проблеми с неизплащането на субсидии по Мярка 214 от Програмата за развитие на селските райони.

14. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно цялостната политика на Министерството на земеделието и храните за защита на държавните интереси по отношение на земеделски земи и гори, държавната собственост върху които е предмет на спор, или които са във владение на частни лица.

15. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно мерки срещу появата на шап при чифтокопитните животни на територията на Република България.

16. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно проект на община Иваново по мярка 322 на ОП "Развитие на селските райони" - Обновяване на паркове и детски площадки в 8 населени места - Пиргово, Мечка, Божичен, Сваленик, Красен, Нисово, Тръстеник и Щръклево".

IX. Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно некоректна таксиметрова дейност.

X. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и КРИСТИЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА относно правителствената политика в лозаро-винарския сектор, и специално във връзка със спазването на законовите изисквания от страна на крупните производители на спиртни напитки.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на въпрос от народния представител Георги Пирински и на питане от народните представители Сергей Станишев и Михаил Миков;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на 3 въпроса от народните представители Пенко Атанасов, Ангел Найденов, и Иван Николаев Иванов и на питане от народния представител Кирил Гумнеров.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от ПОДНС, се отлагат отговорите на:
- министър-председателя на Република България Бойко Борисов - на питане от народния представител Антон Кутев;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов - на въпрос от народния представител Михаил Михайлов;
- заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков - на въпрос от народния представител Михаил Миков;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на питане от народните представители Румен Петков и Димчо Михалевски;
- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов - на въпрос от народния представител Антон Кутев;
- министъра на околната среда и водите Нона Караджова - на въпрос от народните представители Джевдет Чакъров и Петър Курумбашев;
- министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов - на 2 въпроса от народния представител Антон Кутев.
.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно назначаване на директор на ОДП в Шуменска област (връчен на 28 януари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно разпределени средства за 2010 г. от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (връчен на 28 януари 2011 г.).Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно атестиране на служителите в държавната администрация (връчен на 28 януари 2011 г.).Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно невъзможност на бивши работници в Завод за индустриално оборудване - гр. Дупница, обл. Кюстендил да се снабдят с документи, необходими за пенсионирането им (връчен на 28 януари 2011 г.).Аню Ангелов, Министър на отбраната:Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно реализацията на намерение за преструктуриране и предислоциране на военни части, съгласно Бялата книга за отбраната (връчен на 28 януари 2011 г.).Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно степента на изпълнение на Националната здравна стратегия 2008-2013 (връчен на 28 януари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно промени в ръководството на онкологичен медицински център - ЕООД София (връчен на 28 януари 2011 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно процедурата за подновяване на състава на консултативната комисия по генетично модифицирани организми съгл. чл. 7 ал. 5 от Закона за ГМО (връчен на 28 януари 2011 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно отдадено под аренда пасище в землището на с. Царевци, община Аврен, област Варна (връчен на 28 януари 2011 г.).

===Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 28 януари 2011 г. на питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно кадровата политика на правителството.Устен отговор в заседанието на 28 януари 2011 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно докладна записка до министър-председателя на заместник-директора на Агенция "Митници".Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 28 януари 2011 г. на питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно намеренията на правителството за предоставяне на по-големи възможности за мобилност на хората с увреждания.Устен отговор в заседанието на 28 януари 2011 г. на питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно бедственото положение в Перник и Дупница и затваряне на пътя София - Кулата, поради усложнена метереологична обстановка.Устен отговор в заседанието на 28 януари 2011 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно контрабандни китайски цигари "Джин Линг", заловени в пристанище Варна-Запад в началото на юни 2010 г.Устен отговор в заседанието на 28 януари 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно образувано досъдебно производство по отношение на г-н Ваньо Танов.Устен отговор в заседанието на 28 януари 2011 г. на въпрос от н.п. СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ, относно възстановяване на загражденията по границата на Република България с Република Турция.Устен отговор в заседанието на 28 януари 2011 г. на въпрос от н.п. ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ, относно възстановяване на мост в община Сандански, свързващ селата Вълково, Струма, Лебница и седем по-малки села, с жители около 4000 човека.Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 28 януари 2011 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ, относно спечелен търг за обект ЛОТ 22Б от проекта "България - Транзитни пътища V" за рехабилитация на пътната инфраструктура.Устен отговор в заседанието на 28 януари 2011 г. на питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение и мониторинг на големите пътни проекти с национално значение.Устен отговор в заседанието на 28 януари 2011 г. на питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" за обезпечаване на достъп до планираното европейско финансиране по значимите пътни проекти, финансирани от Оперативна програма "Транспорт 2007 - 2013 г.".Устен отговор в заседанието на 28 януари 2011 г. на питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" по подготовката и стартиране на изпълнението на най-големия пътен инфраструктурен проект, съфинансиран от Европейската комисия, автомагистрала "Струма".Устен отговор в заседанието на 28 януари 2011 г. на питане от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството при изграждане на автомагистрални участъци на база съществуващи договори.Устен отговор в заседанието на 28 януари 2011 г. на питане от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството при изпълнение на автомагистрални участъци, чрез използване на съществуващи договори и сключване на нови.Устен отговор в заседанието на 28 януари 2011 г. на питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на ефективното и ефикасно функциониране на контролната система и Системата за финансово управление и контрол в Агенция "Пътна инфраструктура".
Форма за търсене
Ключова дума