Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
04/10/2002
I. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВ КОСТОВ относно опазване и съхранение на българските гори.
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно проверка на ПК - Велинград, и връщането на земеделски земи в землището на с. Сърница, община Велинград.
3. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно изкупуването на зърно в Добричка област.

II. Владимир Атанасов, министър на образованието и науката ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно закриването на гимназиалните класове на СОУ "Паисий Хилендарски", с. Припек, община Джебел.

III. Божидар Финков, министър на здравеопазването ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно функционирането на частните микробиологични и вирусологични лаборатории във Велико Търново и областта.

IV. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:
1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно усвояването на средствата от Програма ИСПА за екологични обекти.
2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно закриване на Дирекция "Информационни системи и технологии" към Изпълнителна агенция по околна среда.
3. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно въздействието на пясъчна база в с. Оризаре към "Кариери" АД върху околната среда по поречието на река Марица.

V. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно предоставените 4 млн. лева на Клинична база "Лозенец".
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изпълнение на задължението на министъра, произтичащо от чл. 16, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация.

VI. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:
1. Питане от н.п. ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА И ВЛАДИМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно преговорите на българското правителство с Европейската комисия за съдбата на АЕЦ - Козлодуй.
2. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно нерегламентираното газифициране на територията на гр. Шумен, извършвано от "Топлофикация - Шумен" ЕАД.

VII. Костадин Паскалев, заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:
1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно благоустрояването на с. Сърница, област Пазарджик.
2. Актуален въпрос от Н.П.НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно строителството на язовир "Пловдивци".

VIII. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:
Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно приложение на инструкция № 1-113 за реда за достъп до информация, съдържаща се в документи от архивните фондове на МВР.

IX. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно бъдещето на проекта "ДИСНИ" и заплащането на служителите, които работят по него в общинските центрове.

Х. Антон Станков, министър на правосъдието ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА относно дейността на Комисията за координация на работата по борбата с корупцията.
2. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно финансиране от бюджета на съдебната система на съда в град Гулянци и привеждане в изпълнение на решение № 25 от 5.07.2000 г. на Висшия съдебен съвет.

На основание чл. 78, ал. З от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев - на 2 актуални въпроса от народните представители Ваня Цветкова и Николай Камов;
- министърът на отбраната Николай Свинаров - на актуален въпрос от народния представител Атанас Папаризов.
На основание чл. 78, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствието на народния представител Сергей Станишев, се отлага отговорът на негов актуален въпрос от министъра на здравеопазването Божидар Финков.
Форма за търсене
Ключова дума