Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
10/06/2011
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ относно политиката на правителството за противодействие на разпространението на наркотици в контекста на доклада на Европол.

2. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиката на Правителството за последователно провеждане на политически назначения в администрацията.

3. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиката на българското правителство за разполагане на американски военни бази у нас.

II. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно предприетите мерки за облекчаване кандидатстването на бенифициентите по оперативните програми и стартиралия процес за програмиране и планиране на периода 2014 - 2020 г.

2. Питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно позицията на България по бъдещата кохезионна политика на Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно прилагането на Закона за обществените поръчки във връзка с Наредба № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

III. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно пътната връзка между магистралите "Тракия" и "Марица".

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно протестите на живеещите в с. Маноле, община Марица.

IV. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно методиката за изчисляване на безработицата в България.

V. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ относно определянето на протокола за тържествената заря-проверка на 1 юни 2011 г. на пл. "Христо Ботев" във Враца.

VI. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно използване на деца от училища и детски градини в предизборна кампания.

VII. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно нуждата от поставяне на барокамера в района на Южното черноморие за превенция на случаи с фатален изход при леководолазите.

2. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно контрола върху назначенията на държавните служители в Министерството на здравеопазването.

VIII. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните при формирането на бюджета за кризисни ситуации в животновъдството.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на 2 въпроса от народните представители Георги Божинов, и Мая Манолова;
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на 2 въпроса от народния представител Николай Пехливанов;
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов - на въпрос от народния представител Михаил Миков;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски - на въпрос от народния представител Михаил Миков.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от ПОДНС, се отлагат отговорите на:
- питане от народния представител Георги Пирински към министъра на отбраната Аню Ангелов;
- въпрос от народния представител Ирена Соколова към министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов;
- въпрос от народните представители Джевдет Чакъров и Петър Курумбашев към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;
- въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват: заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, министърът на външните работи Николай Младенов, и министърът на правосъдието Маргарита Попова.
.
.
Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно средства за кохлеарни импланти (връчен на 10 юни 2011 г.).Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно финансовото състояние на специализираните болници за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания в Република България (връчен на 10 юни 2011 г.).===Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 10 юни 2011 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ, относно политиката на правителството за противодействие на разпространението на наркотици в контекста на доклада на Европол.Устен отговор в заседанието на 10 юни 2011 г. на питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно политиката на Правителството за последователно провеждане на политически назначения в администрацията.Устен отговор в заседанието на 10 юни 2011 г. на питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно политиката на българското правителство за разполагане на американски военни бази у нас.Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 10 юни 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно пътната връзка между магистралите "Тракия" и "Марица".Устен отговор в заседанието на 10 юни 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно протестите на живеещите в с. Маноле, община Марица.Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Устен отговор в заседанието на 10 юни 2011 г. на питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно методиката за изчисляване на безработицата в България.Аню Ангелов, Министър на отбраната:Устен отговор в заседанието на 10 юни 2011 г. на въпрос от н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ, относно определянето на протокола за тържествената заря-проверка на 1 юни 2011 г. на пл. "Христо Ботев" във Враца.Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Устен отговор в заседанието на 10 юни 2011 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ, относно използване на деца от училища и детски градини в предизборна кампания.Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 10 юни 2011 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно нуждата от поставяне на барокамера в района на Южното черноморие за превенция на случаи с фатален изход при леководолазите.Устен отговор в заседанието на 10 юни 2011 г. на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно контрола върху назначенията на държавните служители в Министерството на здравеопазването.Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Устен отговор в заседанието на 10 юни 2011 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно политиката на Министерството на земеделието и храните при формирането на бюджета за кризисни ситуации в животновъдството.Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:Устен отговор в заседанието на 10 юни 2011 г. на питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно предприетите мерки за облекчаване кандидатстването на бенифициентите по оперативните програми и стартиралия процес за програмиране и планиране на периода 2014 - 2020 г.Устен отговор в заседанието на 10 юни 2011 г. на питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно позицията на България по бъдещата кохезионна политика на Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г.Устен отговор в заседанието на 10 юни 2011 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, относно прилагането на Закона за обществените поръчки във връзка с Наредба № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Форма за търсене
Ключова дума