Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
17/06/2011
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ - 11.00 часа.

Гласуване на Проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов заради провала на антикризисната политика на правителството и тежките последици за хората - 12.40 часа.

I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно снемане на лични данни на ВИП залата на летище София на народни представители.

2. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ относно отношението на директора на ОДП - Велико Търново към честта и личното достойнство на служителите на дирекцията.

3. Питане от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно постъпления от "Помощи и дарения" по бюджета на Министерството на вътрешните работи.

4. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ относно заплащането на извънредния труд в ОДП-МВР Велико Търново.

5. Питане от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно бягството от летище София на арестуван български гражданин в Република Кипър.

6. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ относно почивната база на МВР в с. Арбанаси, Великотърновска област.

7. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно акция в кв."Захарна фабрика" - София, на 09.06.2011 г.

8. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ относно създаването и използването на т. нар. сини стаи в различни региони на страната, в т. ч. ОДП-МВР Велико Търново и прозрачността на проведената във връзка с това дарителска кампания.

II. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно закриване на ж.п. линията Видин - Кошава.

III. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за равностойно обезщетение на жителите на с. Бели бряг при изкупуването на имотите им за нуждите на "Мини Марица Изток" ЕАД.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно намеренията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за продажба на държавният 33% дял в електроразпределителните дружества.

3. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно предоставянето на информация на дипломати относно договори между Р България и страни, различни от представяната от даденото дипломатическо лице страна.

4. Питане от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно политиката на правителството за разширяване на енергийната сигурност, в т.ч. чрез разработването и реализирането на проекта за експлоатация на Подземното газонаходище "Чирен".

5. Въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ и АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно становището на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за приватизацията на Булгартабак Холдинг.

6. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно тревожния срив в позициите на България в сферата на конкурентоспособността.

7. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно предложение за приватизация на дял от "Електроенергийния системен оператор" ЕАД през "Българска фондова борса" АД.

8. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно процедурите за геофизични изследвания на определени сондажи и прокарване на нов експлоатационен наклонено-насочен сондаж (Е72) в ПХН-Чирен (природно-газово хранилище).

9. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно преговорите за цената на АЕЦ "Белене".

10. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно първоначални оценки на компаниите, заявили желание за участие в търга за проучване и добив на шистов газ в района на Нови пазар.

11. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно условията в разрешителното на компанията за проучване на шистов газ в района на Нови пазар.

IV. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно оперативна програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно обновяване на многофамилни жилищни сгради, оперативна програма Регионално развитие към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно национална комплексна устройствена схема на Република България.

V. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно преразглеждане на споразумението между България и САЩ за ползването на военни съоръжения на българска територия от армията на САЩ.

VI. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно регионален инспекторат по образованието - Видин.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно проведените на 12.06.2011 г. предварителни избори на Синята коалиция в българските училища.

VII. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно капиталови разходи за МБАЛ "Св. Петка" - гр. Видин.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:

- министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на питане от народния представител Корнелия Нинова;

- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков – на 2 въпроса от народните представители Лъчезар Тошев, и Иван Костов;

- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев – на въпрос от народния представител Николай Пехливанов;

- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков – на 2 въпроса от народните представители Павел Шопов, и Любомир Владимиров;

- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов – на въпрос от народния представител Михаил Миков;

- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов – на питане от народния представител Корнелия Нинова.

Поради командировка, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Бойко Борисов.

На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от ПОДНС, се отлагат отговорите на:

- въпрос от народния представител Ирена Соколова към министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов;

- въпрос от народните представители Джевдет Чакъров и Петър Курумбашев към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;

- въпрос от народните представители Анна Янева и Мая Манолова към министъра на здравеопазването Стефан Константинов;

- въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват: министърът на отбраната Аню Ангелов, и министърът на правосъдието Маргарита Попова.


.
.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно превежданата от Вас държавна субсидия, полагаща се на независими народни представители (връчен на 17 юни 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ, относно ритмичността в превеждането на субсидии (трансфери) от Републиканския бюджет към бюджета на НЗОК за 2011 г (връчен на 17 юни 2011 г.).Маргарита Попова, Министър на правосъдието:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно случай на доживотно лишаване от право да се упражнява професия, без да е налице съдебен акт за това, както и отказ от правосъдие по случая (връчен на 17 юни 2011 г.).Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно изплащане на дължими трудови възнаграждения на медицинския персонал от закритата вече болница в гр. Бобов дол (връчен на 17 юни 2011 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно добиване на инертни материали от кариера в местността "Рейница", община Копривщица (връчен на 17 юни 2011 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно количеството декари земеделска земя в Р България (връчен на 17 юни 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно новосъздадената Българска агенция по безопастност на храните (БАБХ) и схемата за разпределение на финансовите възнаграждения на служителите в нея, в частност Областна дирекция по безопастност на храните - Перник (връчен на 17 юни 2011 г.).===Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 17 юни 2011 г. на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно снемане на лични данни на ВИП залата на летище София на народни представители.Устен отговор в заседанието на 17 юни 2011 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ, относно отношението на директора на ОДП - Велико Търново към честта и личното достойнство на служителите на дирекцията.Устен отговор в заседанието на 17 юни 2011 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ, относно заплащането на извънредния труд в ОДП-МВР Велико Търново.Устен отговор в заседанието на 17 юни 2011 г. на питане от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно постъпления от "Помощи и дарения" по бюджета на Министерството на вътрешните работи.Устен отговор в заседанието на 17 юни 2011 г. на питане от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ, относно бягството от летище София на арестуван български гражданин в Република Кипър.Устен отговор в заседанието на 17 юни 2011 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ, относно създаването и използването на т. нар. сини стаи в различни региони на страната, в т. ч. ОДП-МВР Велико Търново и прозрачността на проведената във връзка с това дарителска кампания.Устен отговор в заседанието на 17 юни 2011 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ, относно почивната база на МВР в с. Арбанаси, Великотърновска област.Устен отговор в заседанието на 17 юни 2011 г. на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно акция в кв."Захарна фабрика" - София, на 09.06.2011 г.Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Устен отговор в заседанието на 17 юни 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно закриване на ж.п. линията Видин - Кошава.
Форма за търсене
Ключова дума