Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
11/10/2002
I. Костадин Паскалев, заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:
1. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно изграждане на язовир "Кюстендил".
2. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно строителството на язовир "Пловдивци".

II. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика ще отговори на
Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно състоянието на социалните заведения за лица с психични увреждания.

III. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ относно осигуряване на ремонтен фонд за завод "Терем" ЕАД - клон Търговище.

IV. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:
1. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно приложение на инструкция № 1-113 за реда за достъп до информация, съдържаща се в документи от архивните фондове на МВР.
2. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно измерването на скоростта на моторните превозни средства от органите на КАТ.

V. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. МУРАВЕЙ ГЕОРГИЕВ РАДЕВ относно касовото изпълнение на бюджетните приходи от митническата администрация.
2. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно уреждане задълженията на Краун Ейджънтс към България.

VI. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:
1. Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно изпълнението на решенията на правителството и Министерството на земеделието и горите за подпомагане на земеделските производители и осигуряване на стопанската 2002/2003 година в земеделието.
2. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно състоянието и перспективите за развитие производството на етерично-маслените култури в страната и предвижда ли Министерството на земеделието и горите преференции и подпомагане на земеделските производители на този вид култури.

VII. Владимир Атанасов, министър на образованието и науката ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА и КРЪСТАНКА АТАНАСОВА ШАКЛИЯН относно готовността за провеждане на зрелостните изпити през 2003 г.
2. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно готовността на районните инспекторати на Министерството на образованието и науката за одобряване на Образец 1 за училищата за 2002/03 г.

VIII. Пламен Петров, министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно приватизацията на БТК.
2. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно предложение за създаване на единен Балкански център за управление на въздушното движение.

IX. Божидар Финков, министър на здравеопазването ще отговори на:
Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно тълкуването и прилагането на споразумението с "Остеотек".

Х. Меглена Кунева, министър по европейските въпроси ще отговори на:
1. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно промяна в позицията на България за 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй.
2. Питане от н.п. ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно преговорите на българското правителство с Европейската комисия за съдбата на АЕЦ - Козлодуй.


На основание чл. 78, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев - на 3 актуални въпроса от народните представители Ваня Цветкова, Николай Камов и Георги Пирински и на 4 питания от народните представители Николай Вучков, Никола Николов, Иван Иванов и Васил Василев;

На основание чл. 78, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствието на народния представител Панайот Ляков, се отлагат отговорите на негов актуален въпрос от министъра на финансите Милен Велчев и на негово питане от заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството Костадин Паскалев. Поради неотложен ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на правосъдието Антон Станков.
Форма за търсене
Ключова дума