Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
16/12/2011
Парламентарен контрол

I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно заявено намерение за даряване на държавна земя за къщи на цигани в гетата.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно идентифицирането и подвеждането под наказателна отговорност на лице, от инцидента при джамията Баня баши на 20 май 2011 г.

3. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно нападение на роми срещу спешния център в гр. Стара Загора.

4. Въпрос от н.п. ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ относно палежите на леки автомобили в гр. София.

5. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно посещение на представители на полицията в дома за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Куделин.

II. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно действията на данъчната администрация за установяване на съответствия между доходи и налично имущество на Красимир Петров Гергов като физическо лице и собствеността и съсобствеността му във фирми.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно необходимите реформи и подкрепата от Европейския съюз за България.

3. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно бъдещето на Еврозоната.

III. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ относно състоянието на път І-6 "Граница Македония-Гърляно-о.п.Кюстендил-Радомир-Перник-София", Участък № 2 от км 34+385 до км 44+303 /през Конявска планина/, изпълняван по Проект Транзитни пътища ІV, ЛОТ № 9.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ относно предоставяне на информация, във връзка с неотложно-аварийно възстановяване на определени обекти.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно лошото състояние на пътя Айтос-Дъскотна, като част от отсечката Айтос-Провадия.

4. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно подготовката за зимното поддържане на пътищата в обл. Перник.

5. Питане от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно политиката на правителството, свързана с рехабилитацията и реконструкцията на пътища втори и трети клас от Републиканската пътна мрежа.

IV. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно критериите за определяне на възрастта за пенсиониране.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно критериите за определяне размера на осигурителната вноска.

V. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно осигурителни вноски на военнослужещите.

2. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно промени в условията за пенсиониране на военнослужещите в Министерството на отбраната и Българската армия.

VI. Диана Ковачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно резултат от работата на междуведомствена работна група към Министерство на правосъдието.

VII. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно осигуряване назначаването на психолози в българските училища.

VIII. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно системата за избор на екип в болниците.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно състоянието на МБАЛ "Света Петка", гр. Видин.

IX. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно информация за проучвания за шистов газ в близост до границата на Румъния с България.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно разходване на средства от Министерството на околната среда и водите за реализация на Годишен план за 2012 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2009-2013 г., приет от Министерския съвет.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изработване от Министерството на околната среда и водите на Национална стратегия за развитие на водния сектор.

X. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно разрешителните за превоз на стоки с ТИР карнети за Русия.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на питане от народния представител Яне Янев;
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на въпрос от народния представител Станислав Станилов;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на 4 питания от народните представители Емилия Масларова и Валентина Богданова, Емилия Масларова и Драгомир Стойнев (2 питания), и Емилия Масларова, и на въпрос от народните представители Екатерина Михайлова и Ваньо Шарков;
- министърът на правосъдието Диана Ковачева - на въпрос от народния представител Ариф Агуш, и на питане от народния представител Яне Янев;
- министърът на културата Вежди Рашидов - на питане от народните представители Антон Кутев и Петър Курумбашев, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Мая Манолова.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, се отлагат отговорите на:
- питане от народния представител Любомир Владимиров към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков;
- въпрос от народните представители Петър Димитров и Мая Манолова към заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, и министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно задълженията по общини в Република България (връчен на 16 декември 2011 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно вноса и цената на захарта в страната (връчен на 16 декември 2011 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно закриване на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (връчен на 16 декември 2011 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно груби нарушения на Закона за устройство на територията (връчен на 16 декември 2011 г.).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно спиране от НАП на помощи за безработни, участвали в секционни избирателни комисии на президентските и местни избори 2011 г. (връчен на 16 декември 2011 г.).

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно закриване на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (връчен на 16 декември 2011 г.).

Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно закриване на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (връчен на 16 декември 2011 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно закриване на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (връчен на 16 декември 2011 г.).

Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно защитата на държавния интерес от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма при продажба на акции на "Консолид Комерс" ЕАД (връчен на 16 декември 2011 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно закриване на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (връчен на 16 декември 2011 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно причините за забавяне на добива на метан от находището при гр. Шабла (връчен на 16 декември 2011 г.).===

Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 16 декември 2011 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно заявено намерение за даряване на държавна земя за къщи на цигани в гетата.

Устен отговор в заседанието на 16 декември 2011 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно идентифицирането и подвеждането под наказателна отговорност на лице, от инцидента при джамията Баня баши на 20 май 2011 г.

Устен отговор в заседанието на 16 декември 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно посещение на представители на полицията в дома за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Куделин.

Устен отговор в заседанието на 16 декември 2011 г. на въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно нападение на роми срещу спешния център в гр. Стара Загора.

Устен отговор в заседанието на 16 декември 2011 г. на въпрос от н.п. ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ, относно палежите на леки автомобили в гр. София.

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Устен отговор в заседанието на 16 декември 2011 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно необходимите реформи и подкрепата от Европейския съюз за България.

Устен отговор в заседанието на 16 декември 2011 г. на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ, относно бъдещето на Еврозоната.

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 16 декември 2011 г. на питане от н.п. ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ, относно състоянието на път І-6 "Граница Македония-Гърляно-о.п.Кюстендил-Радомир-Перник-София", Участък № 2 от км 34+385 до км 44+303 /през Конявска планина/, изпълняван по Проект Транзитни пътища ІV, ЛОТ № 9.

Устен отговор в заседанието на 16 декември 2011 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ, относно предоставяне на информация, във връзка с неотложно-аварийно възстановяване на определени обекти.

Устен отговор в заседанието на 16 декември 2011 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно подготовката за зимното поддържане на пътищата в обл. Перник.

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 16 декември 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно критериите за определяне на възрастта за пенсиониране.

Устен отговор в заседанието на 16 декември 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно критериите за определяне размера на осигурителната вноска.

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Устен отговор в заседанието на 16 декември 2011 г. на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно осигурителни вноски на военнослужещите.

Устен отговор в заседанието на 16 декември 2011 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно промени в условията за пенсиониране на военнослужещите в Министерството на отбраната и Българската армия.

Диана Ковачева, Министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 16 декември 2011 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно резултат от работата на междуведомствена работна група към Министерство на правосъдието.

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Устен отговор в заседанието на 16 декември 2011 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА, относно осигуряване назначаването на психолози в българските училища.
Форма за търсене
Ключова дума