Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
10/02/2012
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно намеренията на правителството да реализира в политиката си координация по въпросите на данъчното облагане.

II. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно неизплатени средства по проект на програма САПАРД, изпълнен от община Брегово, Видинска област.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно последващата политика по намерение на Република България да поиска Европейската комисия за намаляване на размера на националното финансиране при изпълнение на проекти по европейските програми.

III. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно определяне на брокери за продажба на дървесина.

2. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно комасацията на земеделските земи.

3. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно акциза на ползваните горива от земеделските производители.

4. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно указания за продажба на дървесина, добита от горските територии - държавна собственост, чрез стоковата борса.

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно провеждани процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) за избор на финансова услуга.

6. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно Оперативна програма "Рибарство".

7. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно неспазване директива на ЕС относно хуманното отношение към животните (отглеждане на птици).

8. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно неизплатени количества тютюн.

IV. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно възможностите на вертолетите "Кугър" за летене в сложни метеорологични условия и особено през зимата.

2. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно наличие на противообледенителна система на хеликоптери "Кугър" AS 532 AL.

3. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно предсрочното освобождаване от длъжност на бригаден генерал Валентин Цанков Цанков - аташе по отбраната във Вашингтон, САЩ.

V. Диана Ковачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на правосъдието за борба с корупцията в съдебната власт.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно становище на Министерството на правосъдието по доклада на ОССЕ за "Избори 2011".

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изпълнение на укази за помилване и за предоставяне на българското гражданство.

VI. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно закриване на учебни заведения в ромския квартал в гр. Кюстендил.

2. Питане от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно мерките на Министерството на образованието, младежта и науката за намаляване на младежката безработица в България.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно Декларация за неразпространение на служебна тайна в Техническия университет.

4. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно липсата на квалифицирани кадри за производството.

VII. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно лечението на болни от мукополизахаридоза.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ относно заплащане на лечението на деца, страдащи от мукополизахаридоза.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно финансиране на общински болници през 2012 г.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно уволнение на директора на Изпълнителна агенция "Медицински одит".

5. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно действия на заместник-директор на УМБАЛ "Св.Георги" ЕАД - Пловдив доц. д-р Жанет Грудева.

VIII. Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно договора за платен паркинг на Националната спортна зала "Арена Армеец" - София.

IX. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно закриване на дипломатически представителства на Република България в чужбина.

2. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно действията на Министерството на външните работи за развитие на балканското сътрудничество.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно становище по договора АСТА.

X. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно мерките за намаляване на младежката безработица.

2. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на ръста на безработицата.

3. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно мерки за най-рисковите групи в резултат на повишаване на цените на горивата, енергията и ръста на инфлацията.

XI. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно развитието на интермодалните превози в страната.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно рехабилитацията на жп линията София - Видин.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов - на въпрос от народния представител Кирчо Димитров и на въпрос с писмен отговор от народните представители Димо Гяуров и Йордан Бакалов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на въпрос с писмен отговор от народния представител Евгений Желев;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Яне Янев, и Ваньо Шарков;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски - на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов.
На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, се отлагат отговорите на въпроси от народните представители Джевдет Чакъров, и Ваньо Шарков към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков, и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.
Поради предварително планиран ангажимент (международна конференция), в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
По здравословни причини, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Нона Караджова.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно предоставени допълнителни субсидии и трансфери на общините извън предвидените в ЗДБРБ за 2011 г. (връчен на 10 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно изплатени възнаграждения на служители през 2011 г., извън основните трудови възнаграждения (връчен на 10 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно контрола върху събираните суми от "БМВ" ООД (връчен на 10 февруари 2012 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършване плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г." за 2011 година (връчен на 10 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени проектно-проучвателни дейности от АПИ за подготовка на рехабилитация, реконструкцията и изграждането на пътища от републиканската пътна мрежа за периода 2005-2011 година (връчен на 10 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ, относно изплатени възнаграждения на служители през 2011 г. извън основните трудови възнаграждения (връчен на 10 февруари 2012 г.).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ, относно изплатени възнаграждения на служители през 2011 г. извън основните трудови възнаграждения (връчен на 10 февруари 2012 г.).

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ, относно изплатени възнаграждения на служители през 2011 г. извън основните трудови възнаграждения (връчен на 10 февруари 2012 г.).

Николай Младенов, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ, относно изплатени възнаграждения на служители през 2011 г., извън основните трудови възнаграждения (връчен на 10 февруари 2012 г.).

Диана Ковачева, Министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ, относно изплатени възнаграждения на служители през 2011 г. извън основните трудови възнаграждения (връчен на 10 февруари 2012 г.).

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно дейността на Министерството на образованието, младежта и науката срещу насаждането на радикален ислям и активната реислямизация в Родопите (връчен на 10 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ, относно изплатени възнаграждения на служители през 2011 г. извън основните трудови възнаграждения (връчен на 10 февруари 2012 г.).

Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно напускането на медицински специалисти от страната (връчен на 10 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно изплатени възнаграждения на служители през 2011 г. извън основните трудови възнаграждения (връчен на 10 февруари 2012 г.).

Вежди Рашидов, Министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно изплатени възнаграждения на служители през 2011 г., извън основните трудови възнаграждения (връчен на 10 февруари 2012 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно изплатени възнаграждения на служители през 2011 г., извън основните трудови възнаграждения (връчен на 10 февруари 2012 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно бъдещето на гара Николаево, обл. Стара Загора (връчен на 10 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно изплатени възнаграждения на служители през 2011 г. извън основните трудови възнаграждения (връчен на 10 февруари 2012 г.).

Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно разходи на НЕК ЕАД по проекта "Белене" (връчен на 10 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно присъединяване на България към Търговско споразумение за борба с фалшифицирането /АСТА/ (връчен на 10 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ, относно изземване на печалбата на търговските дружества с преобладаващо държавно участие (връчен на 10 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно изплатени възнаграждения на служители през 2011 г., извън основните трудови възнаграждения (връчен на 10 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно дейностите за осъществяване на държавната политика от страна на МИЕТ за производство и потребление на топлинна енергия от възобновяеми източници (връчен на 10 февруари 2012 г.).

Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно изплатени възнаграждения на служители през 2011 г., извън основните трудови възнаграждения (връчен на 10 февруари 2012 г.).===

Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:

Устен отговор в заседанието на 10 февруари 2012 г. на питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно намеренията на правителството да реализира в политиката си координация по въпросите на данъчното облагане.

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Устен отговор в заседанието на 10 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно възможностите на вертолетите "Кугър" за летене в сложни метеорологични условия и особено през зимата.

Устен отговор в заседанието на 10 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно наличие на противообледенителна система на хеликоптери "Кугър" AS 532 AL.

Устен отговор в заседанието на 10 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно предсрочното освобождаване от длъжност на бригаден генерал Валентин Цанков Цанков - аташе по отбраната във Вашингтон, САЩ.

Диана Ковачева, Министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 10 февруари 2012 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно политиката на Министерството на правосъдието за борба с корупцията в съдебната власт.

Устен отговор в заседанието на 10 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно становище на Министерството на правосъдието по доклада на ОССЕ за "Избори 2011".

Устен отговор в заседанието на 10 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно изпълнение на укази за помилване и за предоставяне на българското гражданство.

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Устен отговор в заседанието на 10 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно закриване на учебни заведения в ромския квартал в гр. Кюстендил.

Устен отговор в заседанието на 10 февруари 2012 г. на питане от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА, относно мерките на Министерството на образованието, младежта и науката за намаляване на младежката безработица в България.

Устен отговор в заседанието на 10 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно Декларация за неразпространение на служебна тайна в Техническия университет.

Устен отговор в заседанието на 10 февруари 2012 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно липсата на квалифицирани кадри за производството.

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 10 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно определяне на брокери за продажба на дървесина.

Устен отговор в заседанието на 10 февруари 2012 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно комасацията на земеделските земи.

Устен отговор в заседанието на 10 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно акциза на ползваните горива от земеделските производители.

Устен отговор в заседанието на 10 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно указания за продажба на дървесина, добита от горските територии - държавна собственост, чрез стоковата борса.

Устен отговор в заседанието на 10 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно Оперативна програма "Рибарство".

Устен отговор в заседанието на 10 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно неспазване директива на ЕС относно хуманното отношение към животните (отглеждане на птици).

Устен отговор в заседанието на 10 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно неизплатени количества тютюн.

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:

Устен отговор в заседанието на 10 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно неизплатени средства по проект на програма САПАРД, изпълнен от община Брегово, Видинска област.

Устен отговор в заседанието на 10 февруари 2012 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно последващата политика по намерение на Република България да поиска Европейската комисия за намаляване на размера на националното финансиране при изпълнение на проекти по европейските програми.
Форма за търсене
Ключова дума