Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
17/02/2012
Парламентарен контрол

I. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно закриване на дипломатически представителства на Република България в чужбина.

2. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно действията на Министерството на външните работи за развитие на балканското сътрудничество.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно становище по договора АСТА.

II. Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно договора за платен паркинг на Националната спортна зала "Арена Армеец" - София.

III. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно лечението на болни от мукополизахаридоза.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ относно заплащане на лечението на деца, страдащи от мукополизахаридоза.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно финансиране на общински болници през 2012 г.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно уволнение на директора на Изпълнителна агенция "Медицински одит".

5. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно действия на заместник-директор на УМБАЛ "Св.Георги" ЕАД - Пловдив доц. д-р Жанет Грудева.

IV. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно фуражи, съдържащи ГМО.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно сигнали от неправителствени организации за разпространявани на българския пазар фуражи със съдържание на ГМО, без това да е отбелязано на етикета.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА относно продажба на кантон на язовир "Четиридесетте Извора", стопанисван от "Напоителни системи" ЕАД.

4. Въпрос от н.п. ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА относно свлечена язовирна стена на язовир "Златовръх", стопанисван от "Напоителни системи" - ЕАД.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно компетентност и квалификация на председателя на Съвета на директорите на "Напоителни системи" ЕАД.

V. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно развитието на интермодалните превози в страната.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно рехабилитацията на жп линията София - Видин.

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно предприети правни действия на Европейската комисия срещу България поради непълно прилагане на първия пакет за железопътния транспорт.

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно развитието на железопътния транспорт.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно развитието на железопътния транспорт.

VI. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно незавършване строителството и въвеждане в експлоатация на обект "Пречиствателна станция за питейни води" - гр. Сливен.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно размера на паричното обезщетение за отчужден имот, във връзка със строителството на Лот 1 на Автомагистрала "Струма".

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ относно пречиствателна станция в с. Вратца, общ. Кюстендил.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно становище на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по доклада на ОССЕ за "Избори 2011".

VII. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно напрежението и започналата стачка в "Мини Марица-Изток" ЕАД.

2. Питане от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно стратегията на правителството за развитие на ядрената енергетика в България.

3. Въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно оценка на целесъобразността и икономическата ефективност от изграждането на АЕЦ "Белене".

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно геоложки изследвания в Република България, финансирани с държавни средства.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно регистрация на геоложки и търговски открития по Закона за подземните богатства, след решението на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ.

6. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно повишаването на цените на електроенергията за потребителите.

7. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно цената на електрическата енергия, произвеждана от ТЕЦ "Варна" ЕАД.

8. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно включване на България към международното споразумение АСТА /Anti-Counterfeiting Trade Agreement/.

9. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно международен договор АСТА -"Търговско споразумение за борба с фалшифицирането".

10. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно позицията на правителството за развитие на ядрената енергетика в страната.

11. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно позиционирането на българската икономика спрямо началото на кризата.

12. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на серия рекламни филми.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:

- министърът на правосъдието Диана Ковачева – на въпрос от народния представител Мая Манолова;

- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 3 въпроса от народните представители Антон Кутев, Румен Такоров, и Мая Манолова и на въпрос с писмен отговор от народния представител Меглена Плугчиева;

- министърът на здравеопазването Стефан Константинов – на въпрос с писмен отговор от народните представители Иван Костов и Ваньо Шарков;

- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов – на въпрос от народния представител Антон Кутев;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на въпрос с писмен отговор от народните представители Спас Панчев и Евгений Желев.


На основание чл. 88, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Димчо Михалевски се отлага отговора на 2 питания към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

Поради предварително поет ангажимент с международно участие (среща с помощник-държавния секретар на САЩ и посланици по въпросите на наркотиците и правоохраната), в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.

Поради ползване на годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.

По здравословни причини, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Нона Караджова.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ и ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ, относно изплатени възнаграждения на служители през 2011 г., извън основните трудови възнаграждения (връчен на 17 февруари 2012 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно състоянието на пътната настилка в отделни участъци на магистрала "Тракия" (връчен на 17 февруари 2012 г.).

Николай Младенов, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно позицията на министерство на външните работи във връзка с релефите на Триумфалната арка в Скопие, на които територията на Република България е представена в значително по-малки размери от реалните (връчен на 17 февруари 2012 г.).

Диана Ковачева, Министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно допълнителна информация, уточнения и пояснения към даден отговор на въпрос за помилванията (връчен на 17 февруари 2012 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно избора на обслужваща банка за събиране на такса дезинфекция на моторни превозни средства на Граничен пункт "Капитан Андреево" (връчен на 17 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени плащания към бенефициенти по "Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г." за 2011 година (връчен на 17 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно провеждани процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) за избор на финансова услуга (връчен на 17 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно действията на Министерство на земеделието и храните по прилагане на европейските стандарти за хуманно отношение към животните и птиците в България (връчен на 17 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно изплатени възнаграждения на служители през 2011 г. извън основните трудови възнаграждения (връчен на 17 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно таксите събирани в детските градини от Българската агенция по безопасност на храните (връчен на 17 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно възможност за подпомагане на земеделски производители (връчен на 17 февруари 2012 г.).

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно раздадени на служителите допълнителни възнаграждения през 2011 г. (връчен на 17 февруари 2012 г.).===

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно незавършване строителството и въвеждане в експлоатация на обект "Пречиствателна станция за питейни води" - гр. Сливен.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, относно размера на паричното обезщетение за отчужден имот, във връзка със строителството на Лот 1 на Автомагистрала "Струма".

Николай Младенов, Министър на външните работи:

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2012 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно действията на Министерството на външните работи за развитие на балканското сътрудничество.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно становище по договора АСТА.

Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ, относно заплащане на лечението на деца, страдащи от мукополизахаридоза.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно финансиране на общински болници през 2012 г.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно лечението на болни от мукополизахаридоза.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно уволнение на директора на Изпълнителна агенция "Медицински одит".

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно фуражи, съдържащи ГМО.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно сигнали от неправителствени организации за разпространявани на българския пазар фуражи със съдържание на ГМО, без това да е отбелязано на етикета.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно компетентност и квалификация на председателя на Съвета на директорите на "Напоителни системи" ЕАД.

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно развитието на интермодалните превози в страната.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно рехабилитацията на жп линията София - Видин.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно предприети правни действия на Европейската комисия срещу България поради непълно прилагане на първия пакет за железопътния транспорт.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно развитието на железопътния транспорт.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно развитието на железопътния транспорт.

Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно договора за платен паркинг на Националната спортна зала "Арена Армеец" - София.
Форма за търсене
Ключова дума