Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
09/03/2012
Парламентарен контрол - 9.00 часа

I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на правителството за стимулиране развитието на икономиката в България.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и негови държави-членки, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Сингапур, Конфедерация Швейцария и Съединените американски щати, одобрено от Министерски съвет на 16 ноември 2011 г.

II. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно процеси на т.нар. скрита приватизация.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИЛА СТАНИСЛАВОВА СТАНИСЛАВОВА относно предприети действия от Агенцията за държавна финансова инспекция след проверката за финансови злоупотреби в община Ружинци.

3. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно заплащаните от гражданите банкови такси за преводи към бюджета.

4. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно въвеждане на задължителни правила за избор на обслужваща банка от държавните ведомства.

5. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно погасяване на задължения на Република България към Русия относно проекта "Бургас-Александруполис".

6. Въпрос от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно размера на изплатените възнаграждения за 2011 г. под формата на допълнителни бонуси или допълнително материално стимулиране на служителите от администрацията на изпълнителната власт.

7. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ относно актуализация на нормативната уредба по отношение на средствата за допълнително материално стимулиране.

8. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно необходимостта от финансиране на дефицита в държавния бюджет 2012 г. и плащанията по държавния дълг през януари 2013 г.

9. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно контрола на изразходваните средства на търговските дружества с мажоритарно държавно участие.

III. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на територията на Република България.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за планиране и финансиране на дейностите по изграждане, рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ относно пречиствателна станция в с. Вратца, общ. Кюстендил.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно становище на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по доклада на ОССЕ за "Избори 2011".

5. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно зимното поддържане на пътищата в Силистренска област.

6. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно зимно поддържане на пътя София - Кюстендил.

7. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно технически паспорти на строежите в Република България.

8. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН ВЕЛКОВ ДАВИДОВ, ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ, ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ, МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ и ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГУЩЕРОВ относно реализация на Автомагистрала "Струма".

IV. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно мерките за намаляване на младежката безработица.

2. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на ръста на безработицата.

3. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно мерки за най-рисковите групи в резултат на повишаване на цените на горивата, енергията и ръста на инфлацията.

V. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно участие на военен контингент на въоръжените сили на Република България в ръководените от НАТО международни сили за поддържане на сигурността в Афганистан.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно действията на Министерството на отбраната за стопанисване на язовир Иваново.

3. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно званията на длъжностите директор и заместник-директор на служба "Военна информация" - Министерството на отбраната.

VI. Диана Ковачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно забавяне на плащания в системата на правната помощ.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно средствата за допълнително материално стимулиране в Агенцията по вписванията.

3. Въпрос от н.п. ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ относно допълнително материално стимулиране в Агенцията по вписвания.

4. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно средства за допълнително материално стимулиране.

5. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно политиката на Министерството на правосъдието за стимулиране на служителите в министерството и агенциите към него за 2010 и 2011 г.

VII. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно определяне на заплащането на българските експерт-изследователи и мениджъри на проекти по програмите "За учене през целия живот".

2. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИЛА СТАНИСЛАВОВА СТАНИСЛАВОВА относно забраната за придвижване с училищни автобуси до работното място на учителите в община Ружинци.

3. Питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно националната политика за професионалното образование.

4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно продължаващите случаи на насилие в Студентски град- София.

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ относно признаване от страна на Министерство на образованието, младежта и науката на документи, издадени от Англо-американското училище в София.

VIII. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно нарушения на Наредба № 47 /8.09.2010 г.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно заболяването от хепатит А в с. Искра, общ. Първомай, Пловдивска област.

3. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ относно Болница за белодробни заболявания.

4. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването.

IX. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно приложението на Наредба № 33 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

2. Въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК относно режима за контрол на техническата годност и безопасността на автомобилните газови уредби (АГУ).

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно проблеми в движението на влаковете по жп линията Кюстендил-Гюешево.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно проект на жп инфракструктура за високоскоростна жп линия Видин - София, в района на гр. Враца.

5. Въпрос от н.п. БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ относно недостатъчната обезпеченост на безопасността и сигурността на българските и чуждестранни граждани на Централна автогара София, създаваща възможности за посегателство над личността и имуществото им.

6. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно концесията на летище "Балчик".

7. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно концесията на летище "София".

X. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно напрежението и започналата стачка в "Мини Марица-Изток" ЕАД.

2. Въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно оценка на целесъобразността и икономическата ефективност от изграждането на АЕЦ "Белене".

3. Питане от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно стратегията на правителството за развитие на ядрената енергетика в България.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно регистрация на геоложки и търговски открития по Закона за подземните богатства, след решението на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно геоложки изследвания в Република България, финансирани с държавни средства.

6. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно цената на електрическата енергия, произвеждана от ТЕЦ "Варна" ЕАД.

7. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно включване на България към международното споразумение АСТА /Anti-Counterfeiting Trade Agreement/.

8. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно международен договор АСТА - "Търговско споразумение за борба с фалшифицирането".

9. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно позицията на правителството за развитие на ядрената енергетика в страната.

10. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно позиционирането на българската икономика спрямо началото на кризата.

11. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на серия рекламни филми.

12. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно участие на български производители в международното изложение за храни и напитки PRODEXPO 2012 в Москва.

13. Въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно изпълнение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".

14. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно възможността руската част от газопреносната мрежа за доставки на газ за България да може да бъде ползвана от трети страни за доставка.

15. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали и ГОРУБСО - МАДАН.

XI. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно използваемата земя и заявените площи за директни плащания.

2. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно квотното разпределение на дървесината за продажби чрез стоковите борси в страната.

3. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно състоянието на съоръженията на язовир "Пчелина", общ. Ковачевци.

4. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно съоръженията за предпазване от вредно въздействие на водите във Видинска област.

5. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно кадровата политика на Министерството на земеделието и храните.

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов - на 3 въпроса от народните представители Мая Манолова и Евгений Желев, Антон Кутев, и Захари Георгиев и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Яне Янев, и Меглена Плугчиева;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на 5 въпроса от народните представители Меглена Плугчиева, Павел Шопов, Пенко Атанасов и Петър Димитров, Димчо Михалевски, и Пенко Атанасов;
- министърът на културата Вежди Рашидов - на въпрос от народния представител Александър Радославов.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Волен Сидеров, се отлагат отговорите на 2 негови въпроса - към министър-председателя на Република България Бойко Борисов и към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, и министърът на външните работи Николай Младенов.
По здравословни причини, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Нона Караджова.
Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно разходи на Министерски съвет за 2011 г (връчен на 9 март 2012 г.).

Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно несъответствие в информацията за бонусите, изплатени в МВР (връчен на 9 март 2012 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно задължения към фирми (връчен на 9 март 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно осигуряване на безопасни условия на движение и гарантиране сигурността на населението в селата Дядово, Богданово, Любенова махала, Новоселец и Радецки, намиращи се на територията на община Нова Загора (връчен на 9 март 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно относно финансовия инструмент JESSICA (връчен на 9 март 2012 г.).

Диана Ковачева, Министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно броя на лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода (връчен на 9 март 2012 г.).

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно броя на дипломираните лекари през последните години (връчен на 9 март 2012 г.).

Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно сумите, които ръководеното от Вас министерство изразходва за медийно отразяване и ПР дейности (връчен на 9 март 2012 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ, относно предприемането на мерки срещу замърсяване на гр.Габрово от "Топлофикация" - Габрово (връчен на 9 март 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ, относно спиране на ТЕЦ "Република" - град Перник след отоплителния сезон (връчен на 9 март 2012 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно задължения към фирми (връчен на 9 март 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно проблеми при прилагането на Закона за горите и подзаконовата уредба (връчен на 9 март 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно договор между министерство на земеделието и храните и адвокатски дружества (връчен на 9 март 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно неодобрено плащане по Заявление УИН 14/150411/24724, подадено от ЗКПУ "Вискярска могила" - с. Вискяр, област Перник (връчен на 9 март 2012 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно поражения по пристанищните съоръжения от ледохода по р. Дунав (връчен на 9 март 2012 г.).

Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изграждането на нови мощности в ТЕЦ "Марица - изток 2" (връчен на 9 март 2012 г.).===

Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:

Устен отговор в заседанието на 9 март 2012 г. на питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно политиките на правителството за стимулиране развитието на икономиката в България.

Устен отговор в заседанието на 9 март 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и негови държави-членки, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Сингапур, Конфедерация Швейцария и Съединените американски щати, одобрено от Министерски съвет на 16 ноември 2011 г.

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Устен отговор в заседанието на 9 март 2012 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно процеси на т.нар. скрита приватизация.

Устен отговор в заседанието на 9 март 2012 г. на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно заплащаните от гражданите банкови такси за преводи към бюджета.

Устен отговор в заседанието на 9 март 2012 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИЛА СТАНИСЛАВОВА СТАНИСЛАВОВА, относно предприети действия от Агенцията за държавна финансова инспекция след проверката за финансови злоупотреби в община Ружинци.

Устен отговор в заседанието на 9 март 2012 г. на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно въвеждане на задължителни правила за избор на обслужваща банка от държавните ведомства.

Устен отговор в заседанието на 9 март 2012 г. на въпрос от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно размера на изплатените възнаграждения за 2011 г. под формата на допълнителни бонуси или допълнително материално стимулиране на служителите от администрацията на изпълнителната власт.

Устен отговор в заседанието на 9 март 2012 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно погасяване на задължения на Република България към Русия относно проекта "Бургас-Александруполис".

Устен отговор в заседанието на 9 март 2012 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно необходимостта от финансиране на дефицита в държавния бюджет 2012 г. и плащанията по държавния дълг през януари 2013 г.

Устен отговор в заседанието на 9 март 2012 г. на въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ, относно актуализация на нормативната уредба по отношение на средствата за допълнително материално стимулиране.

Устен отговор в заседанието на 9 март 2012 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно контрола на изразходваните средства на търговските дружества с мажоритарно държавно участие.

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 9 март 2012 г. на питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно мерките за намаляване на младежката безработица.

Устен отговор в заседанието на 9 март 2012 г. на питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на ръста на безработицата.

Устен отговор в заседанието на 9 март 2012 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно мерки за най-рисковите групи в резултат на повишаване на цените на горивата, енергията и ръста на инфлацията.

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Устен отговор в заседанието на 9 март 2012 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно участие на военен контингент на въоръжените сили на Република България в ръководените от НАТО международни сили за поддържане на сигурността в Афганистан.

Устен отговор в заседанието на 9 март 2012 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно действията на Министерството на отбраната за стопанисване на язовир Иваново.

Устен отговор в заседанието на 9 март 2012 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно званията на длъжностите директор и заместник-директор на служба "Военна информация" - Министерството на отбраната.

Диана Ковачева, Министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 9 март 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно забавяне на плащания в системата на правната помощ.

Устен отговор в заседанието на 9 март 2012 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно средствата за допълнително материално стимулиране в Агенцията по вписванията.

Устен отговор в заседанието на 9 март 2012 г. на въпрос от н.п. ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ, относно допълнително материално стимулиране в Агенцията по вписвания.

Устен отговор в заседанието на 9 март 2012 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно средства за допълнително материално стимулиране.

Устен отговор в заседанието на 9 март 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно политиката на Министерството на правосъдието за стимулиране на служителите в министерството и агенциите към него за 2010 и 2011 г.

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Устен отговор в заседанието на 9 март 2012 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно определяне на заплащането на българските експерт-изследователи и мениджъри на проекти по програмите "За учене през целия живот".

Устен отговор в заседанието на 9 март 2012 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИЛА СТАНИСЛАВОВА СТАНИСЛАВОВА, относно забраната за придвижване с училищни автобуси до работното място на учителите в община Ружинци.
Форма за търсене
Ключова дума