Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
16/03/2012
Парламентарен контрол - 11.00 часа

А. Разисквания по питането на н.п. Емилия Масларова и Драгомир Стойнев към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов относно мерките за намаляване на младежката безработица.

Б. Отговори на въпроси и питания.

I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно идентифицирането и подвеждането под наказателна отговорност на лице от инцидента при джамията Баня баши на 20 май 2011 г.

2. Питане от н.п. ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ относно политиката на Министерството на вътрешните работи за противодействие на терористични заплахи, свързани с крайнолеви екстремистки и анархистки организации в България.

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно антибългарски провокации по време на отбелязването на националния ни празник тази година.

4. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на Министерството на вътрешните работи за ограничаване на поръчковите убийства.

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ относно състава на политическия кабинет на Министерството на вътрешните работи в периода август 2005 - юли 2009 г.

6. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ относно проведена международна полицейска акция с участието на ГДБОП за пресичането на доставка на хероин от България до Македония, в началото на м. март 2012 г.

II. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно спонсориране от чужди компании, сред които и "Шеврон", на дипломатически прием за Трети март във Вашингтон.

2. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно действията на Министерството на външните работи за защита на правата на българите на българското малцинство в Република Сърбия.

3. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно прекратяване дейността на Дипломатическото бюро в Бон и откриване на Генерално консулство на Република България, със седалище Франкфурт на Майн.

III. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно националната политика за професионалното образование.

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно продължаващите случаи на насилие в Студентски град - София.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ относно признаване от страна на Министерство на образованието, младежта и науката на документи, издадени от Англо-американското училище в София.

4. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно заповед на министъра на образованието, младежта и науката от 23.7.2010 г.

5. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно текстове в проекта на Закона за училищното и предучилищното образование.

6. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно представление в община Видин, по случай 8 март.

IV. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно нарушения на Наредба № 47 /8.09.2010 г.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно заболяването от хепатит А в с. Искра, общ. Първомай, Пловдивска област.

3. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ относно Болница за белодробни заболявания.

4. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването.

5. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно политиката на Министерството на здравеопазването за стимулирането на заетите в сектора през 2010 и 2011 г.

6. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно заплащането на участие в комисии в Министерство на здравеопазването.

7. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно скъпоструващ медикамент Мирцера.

V. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно използваемата земя и заявените площи за директни плащания.

2. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно квотното разпределение на дървесината за продажби чрез стоковите борси в страната.

3. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно състоянието на съоръженията на язовир "Пчелина", общ. Ковачевци.

4. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно съоръженията за предпазване от вредно въздействие на водите във Видинска област.

5. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно кадровата политика на Министерството на земеделието и храните.

6. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно състоянието на зимните житни култури, рапицата, овощните дръвчета и лозовите насаждения след тежката зима.

7. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно действията за промяна на условията в добива и продажбата на дървесина.

8. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно повишаващата се цена на яйцата.

9. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно съдбата на "Напоителни системи" - гр. Русе.

10. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните по повод отдаването под аренда на земеделска земя от Държавния поземлен фонд.

11. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно масирана сеч в лесопарка - гр. Русе, извършена от фирма "ЛОВЕЛА".

12. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ относно корекция на р. Бистрица, в участъка на с. Ябълково, общ. Кюстендил.

VI. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно приложението на Наредба № 33 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

2. Въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК относно режима за контрол на техническата годност и безопасността на автомобилните газови уредби (АГУ).

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно проблеми в движението на влаковете по жп линията Кюстендил-Гюешево.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно проект на жп инфракструктура за високоскоростна жп линия Видин - София, в района на гр. Враца.

5. Въпрос от н.п. БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ относно недостатъчната обезпеченост на безопасността и сигурността на българските и чуждестранни граждани на Централна автогара София, създаваща възможности за посегателство над личността и имуществото им.

6. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно концесията на летище "Балчик".

7. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно концесията на летище "София".

8. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно спирането на пътническите влакове и проблеми в организацията на движението на влаковете по направленията Земен-Перник и Земен-Кюстендил.

VII. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно напрежението и започналата стачка в "Мини Марица-Изток" ЕАД.

2. Въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно оценка на целесъобразността и икономическата ефективност от изграждането на АЕЦ "Белене".

3. Питане от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно стратегията на правителството за развитие на ядрената енергетика в България.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно регистрация на геоложки и търговски открития по Закона за подземните богатства, след решението на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно геоложки изследвания в Република България, финансирани с държавни средства.

6. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно повишаването на цените на електроенергията за потребителите.

7. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно цената на електрическата енергия, произвеждана от ТЕЦ "Варна" ЕАД.

8. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно включване на България към международното споразумение АСТА /Anti-Counterfeiting Trade Agreement/.

9. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно международен договор АСТА - "Търговско споразумение за борба с фалшифицирането".

10. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно позицията на правителството за развитие на ядрената енергетика в страната.

11. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно позиционирането на българската икономика спрямо началото на кризата.

12. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на серия рекламни филми.

13. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно участие на български производители в международното изложение за храни и напитки PRODEXPO 2012 в Москва.

14. Въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно изпълнение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".

15. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно възможността руската част от газопреносната мрежа за доставки на газ за България да може да бъде ползвана от трети страни за доставка.

16. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали и ГОРУБСО - МАДАН.

17. Питане от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно рекламата на българския туризъм в чужбина и на целеви пазари извън България.

18. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно непрекъснатото покачване на цените на течните горива и мерките на правителството за овладяването им.

19. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно създалото се напрежение, възникнало с неизплащането на трудовите възнаграждения от Горубсо - Мадан.

VIII. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на територията на Република България.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за планиране и финансиране на дейностите по изграждане, рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ относно пречиствателна станция в с. Вратца, общ. Кюстендил.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно становище на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по доклада на ОССЕ за "Избори 2011".

5. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно зимното поддържане на пътищата в Силистренска област.

6. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно зимно поддържане на пътя София - Кюстендил.

7. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно технически паспорти на строежите в Република България.

8. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН ВЕЛКОВ ДАВИДОВ, ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ, ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ, МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ и ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГУЩЕРОВ относно реализация на Автомагистрала "Струма".

IX. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно инициативите срещу бедността и социалното изключване.

2. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно европейската година за активен живот на възрастните и солидарността между поколенията.

3. Въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ и АРИФ САМИ АГУШ относно нарасналото социално напрежение между работниците и "ГОРУБСО - МАДАН" АД - гр. Мадан.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на въпрос от народния представител Петър Курумбашев;
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на 2 въпроса от народните представители Мартин Димитров, и Мая Манолова;
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов - на 2 въпроса от народните представители Ваньо Шарков, и Евгений Желев и на питане от народния представител Евгений Желев;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на въпрос от народния представител Петър Мутафчиев и на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Петър Курумбашев;
- министърът на правосъдието Диана Ковачева - на въпрос от народния представител Михаил Миков;
- министърът на отбраната Аню Ангелов - на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Десислав Чуколов, Иван Николаев Иванов, Ваньо Шарков, и Румен Такоров и Бойко Великов;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Любомир Владимиров.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Джевдет Чакъров, се отлага отговор на негов въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Поради провеждане на консултации с Президента на Република България, министър-председателят на Република България Бойко Борисов не може да участва в заседанието за парламентарен контрол.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на културата Вежди Рашидов.
По здравословни причини , в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Нона Караджова.


Проведени са разисквания по питането на н.п. Емилия Масларова и Драгомир Стойнев към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов относно мерките за намаляване на младежката безработица, и е прието решение.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно политиката на Министерството на финансите за разпределението на бюджетните средства в различните министерства, комисии и агенции при сключването на рекламни договори (връчен на 16 март 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно отпускане на средства за капиталови разходи с цел рехабилитация на общински път BGL 3232 (BGL 1231) (връчен на 16 март 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно разрешителните за дейност /лицензи/, издавани от Министерството на финансите (връчен на 16 март 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно приходите от ДДС за 2011 г (връчен на 16 март 2012 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХАМИД БАРИ ХАМИД и ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК, относно промяна на довеждащи водопроводи от водоснабдителна система "Тушовица" за селата Тушовица, Бяла река и Маломир от община Върбица (връчен на 16 март 2012 г.).

Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно възможностите за допускане и предоставяне за лечение на български граждани неразрешени за употреба лекарствени продукти (връчен на 16 март 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно масово налагане на глоби на общопрактикуващите лекари (връчен на 16 март 2012 г.).

Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно концесия за добив на строителни материали от находище "Трите чешми", общ. Първомай (връчен на 16 март 2012 г.).===

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Устен отговор в заседанието на 16 март 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно продължаващите случаи на насилие в Студентски град - София.

Устен отговор в заседанието на 16 март 2012 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ, относно признаване от страна на Министерство на образованието, младежта и науката на документи, издадени от Англо-американското училище в София.

Устен отговор в заседанието на 16 март 2012 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА, относно заповед на министъра на образованието, младежта и науката от 23.7.2010 г.

Устен отговор в заседанието на 16 март 2012 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно текстове в проекта на Закона за училищното и предучилищното образование.
Форма за търсене
Ключова дума