Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
04/05/2012
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно сериозните загуби на България от активното управление на външния дълг от правителството на НДСВ и ДПС.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно прилагане на новите правила за оценяване и заплащане на държавните служители.

3. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно уволнения в митница Свиленград.

4. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерките за контрол на вноса и износа на продукция от терминал "Росенец".

5. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно облагане с ДДС на дарителски SМS - съобщения/телефонни номера.

6. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция във Фонд "Научни изследвания".

7. Питане от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно Национална програма за реформи.

8. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансов ефект от въвеждането на информационната система на Агенция "Митници".

9. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно дейността на Агенция "Митници" на терминал "Росенец".

10. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно обявен конкурс по Закона за обществените поръчки за изпълнение на проект по Оперативна програма "Административен капацитет".

11. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно финансова политика на правителството.

II. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно законосъобразността на уволненията в община Ивайловград.

2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно мерки за намаляване на безработицата и увеличение на заетостта в период на криза на пазара на труда.

3. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно финансиране на "Дневен център за възрастни хора с увреждания", кв. "Върба", гр. Радомир, обл. Перник.

4. Питане от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно политиката на Министерството на труда и социалната политика относно системата за определяне и получаване на детски помощни технически средства за деца с увреждания.

5. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно дискриминация на български граждани при ползване на социални права.

III. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно спонсориране от чужди компании, сред които и "Шеврон", на дипломатически прием за Трети март във Вашингтон.

2. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно действията на Министерството на външните работи за защита на българското малцинство в Република Сърбия.

3. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно провала на организираната бизнес среща в гр. Доха - Катар.

4. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно провеждането на икономическия форум в Катар.

5. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно действията, които Министерството на външните работи предприема и възнамерява да предприеме по повод претенциите на Румъния към България за делимитация на акваторията, границата по р. Дунав, и "проблеми с румънско малцинство" у нас.

6. Въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК относно облекчения на визовия режим за някои категории чуждестранни граждани.

7. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно задържан български морски капитан в Панама.

8. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ относно задържан български морски капитан в Република Панама.

IV. Диана Ковачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно процедури по обезщетяване на потърпевшите от бавното правораздаване.

V. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването във връзка с изготвяне и публикуване на доклад.

2. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването.

3. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно политиката на Министерството на здравеопазването за снабдяване с лекарствени продукти в страната.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно цените на лекарствата, заплащани с публични средства.

5. Питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването за лечението на пациентите с онкологични заболявания през 2012 г.

6. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерки за събиране на неплатени здравни вноски от неосигурени лица.

7. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно намаляване на средствата за работа на общопрактикуващите лекари в населени места - центрове на практики с неблагоприятни условия.

8. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно спешната медицинска помощ.

9. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно системата за следдипломна квалификация в системата на здравеопазването.

10. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно драстични нарушения в Дома за медикосоциални грижи за деца в гр. Плевен.

11. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно гарантиране от държавата на достъпно болнично обслужване за хората в Западните Родопи.

VI. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно информация за проучвания за шистов газ в близост до границата на Румъния с България.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно разходване на средства от Министерството на околната среда и водите за реализация на Годишен план за 2012 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2009-2013 г., приет от Министерския съвет.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изработване от Министерството на околната среда и водите на Национална стратегия за развитие на водния сектор.

4. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно контрол на Министерството на околната среда и водите върху сондажите за петрол и конвенционални находища на природен газ чрез метода на хидравлично разбиване (фракинг) в България.

5. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно позиция на Министерството на околната среда и водите по проект на Глобалния институт по улавяне и съхранение на въглероден диоксид в България.

6. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно извършване на оценка за въздействие върху околната среда за металургично предприятие в гр. Лом.

7. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изпълнение на проект по "Интегрирания проект за водния сектор на гр. София" по програма ИСПА.

8. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно допустимото превишение на налягането на парите, разрешено за бензин, съдържащ биоетанол.

9. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда преди да започне добива на подземното богатство по отдадената концесия с Решение № 748/07.10.2011 г. на Министерски съвет.

10. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на водната стратегия и управление на водните ресурси на страната.

11. Въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно прекратен проект за водния сектор на гр. Сливен и последиците от това.

12. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно информация за радиоактивни води.

13. Въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ и СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ относно екологичната трагедия в град Меричлери.

VII. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно промяна в статута на земеделските земи.

2. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно напояване на земеделски земи.

3. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката по оползотворяване на възможностите на съществуващите хидромелиоративни системи и плановете за модернизацията им.

4. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно възможността на селскостопанските производители да реализират продукцията си на пазара.

5. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА и ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ относно промени в Закона за стоковите борси и тържища, ограничаващи земеделските производители да продават продукцията си без регистрация като търговци.

6. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно идентификацията на домашните животни.

7. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно напояването на земеделски земи в Кюстендилска област.

8. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно допускани нарушения на Закона за лечебните растения от директорите в държавните предприятия, назначени по чл. 163 от Закона за горите.

9. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно финансовото състояние и материалната база в Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост, гр. Карнобат.

10. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно предприети мерки за обезпечаването сигурността, живота и здравето на гражданите от изравнителния басейн в гр.Асеновград.

VIII. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали, и ГОРУБСО - МАДАН.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно създалото се напрежение, възникнало с неизплащането на трудовите възнаграждения от Горубсо - Мадан.

3. Питане от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно рекламата на българския туризъм в чужбина и на целеви пазари извън България.

4. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиката за стимулиране на икономическата активност в Силистренска област.

5. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно непрекъснатото покачване на цените на течните горива и мерките на правителството за овладяването им.

6. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за защита на бизнеса от високите цени на течните горива.

7. Питане от н.п. АРИФ САМИ АГУШ относно програмата и плановете на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за развитието на рудодобива в общините Мадан и Рудозем.

8. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно законността на събираната такса за право на упражняване на ски-учителска дейност от фирма "Бороспорт" АД.

9. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно условията, предявени от Русия за прекратяване на АЕЦ "Белене".

10. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно направени финансови разходи за АЕЦ "Белене".

11. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно пълна забрана на отказа от парно.

12. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно обвинения в бездействие и прикриване на информация.

13. Въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ и СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ относно екологичната трагедия в град Меричлери.

IX. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно информация за процеса на договаряне с ЕК на средствата по европейските фондове.

X. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изграждане на отклонения към квартал на Асеновград от пътя Пловдив - Асеновград при предстоящото му разширение.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ относно възстановяване на разрушената инфраструктура при изграждане на пътния възел, гр. Перник.

3. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно изграждане на вътрешна водопроводна мрежа за "Висока зона" в с. Ябланово, общ. Котел.

4. Въпрос от н.п. ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ относно основен ремонт на обект "Инженеринг - проектиране и строителство на ПЪТ ІІІ - 593 Долно Черковище - Голям Извор, участък от км. 18+000 до км.38+050.

5. Въпрос от н.п. ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ относно основен ремонт на обект "Инженеринг - проектиране и строителство на ПЪТ ІІІ - 5074 Книжовник - Стамболово - Голям Извор, участък от 0+000 до км 15+080.

6. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изграждането на участъка Димово - Ружинци от път Е-79.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на 2 въпроса от народния представител Корнелия Нинова, на въпрос с писмен отговор от народния представител Яне Янев, и на питане от народните представители Георги Пирински и Мая Манолова;
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на 4 въпроса с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на въпрос от народния представител Пенко Атанасов, на въпрос с писмен отговор, и на 2 питания от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на здравеопазването Десислава Атанасова - на въпрос от народния представител Милена Христова;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на 2 въпроса от народните представители Четин Казак, и Пенко Атанасов.
На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народните представители Гинче Караминова и Станка Шайлекова към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов;
- въпрос и питане от народния представител Антон Кутев към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
По здравословни причини, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на културата Вежди Рашидов.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно разпределение на финансови средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за 2011 г. (връчен на 4 май 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно регистрирани престъпления срещу гражданите и собствеността им в малките населени места /села/ за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. (връчен на 4 май 2012 г.).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно подпомогнатите многодетни майки и хора с увреждания за реализиране на безплатни пътувания в страната за 2008, 2009, 2010 и 2011 г (връчен на 4 май 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно наложени финансови корекции към бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г." (връчен на 4 май 2012 г.).

Николай Младенов, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно намеренията на Министерството на външните работи за продължаване на визата за пребиваване в България на Филип Васильцев, игумен - настоятел на храм "Св. Николай" в София - подворие на руската православна църква в България (връчен на 4 май 2012 г.).

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно искане на Министерството на здравеопазването за придобиване на още 48,75% от капитала на Белодробната болница в Шумен (връчен на 4 май 2012 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно наложени финансови корекции към бенефициенти по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." (връчен на 4 май 2012 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни, и изгаряне на предназначеното за унищожаване месокостно брашно (връчен на 4 май 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно дърводобива в България и цените на дървения материал (връчен на 4 май 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно причините довели до смъртта на тонове риба от водни обекти в Пернишка област (връчен на 4 май 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно липса на вода за напояване на земеделска продукция (връчен на 4 май 2012 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно наложени финансови корекции към бенефициенти по Оперативна програма "Транспорт 2007-2013 г." (връчен на 4 май 2012 г.).

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно наложени финансови корекции към бенефициенти по Оперативна програма "Техническа помощ 2007-2013 г." (връчен на 4 май 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно финансовата рамка за България за периода 2014-2020 год. (връчен на 4 май 2012 г.).===

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Устен отговор в заседанието на 4 май 2012 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно сериозните загуби на България от активното управление на външния дълг от правителството на НДСВ и ДПС.

Устен отговор в заседанието на 4 май 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно прилагане на новите правила за оценяване и заплащане на държавните служители.

Устен отговор в заседанието на 4 май 2012 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно уволнения в митница Свиленград.

Устен отговор в заседанието на 4 май 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно мерките за контрол на вноса и износа на продукция от терминал "Росенец".

Устен отговор в заседанието на 4 май 2012 г. на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно облагане с ДДС на дарителски SМS - съобщения/телефонни номера.

Устен отговор в заседанието на 4 май 2012 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция във Фонд "Научни изследвания".

Устен отговор в заседанието на 4 май 2012 г. на питане от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно Национална програма за реформи.

Устен отговор в заседанието на 4 май 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно финансов ефект от въвеждането на информационната система на Агенция "Митници".

Устен отговор в заседанието на 4 май 2012 г. на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно обявен конкурс по Закона за обществените поръчки за изпълнение на проект по Оперативна програма "Административен капацитет".

Устен отговор в заседанието на 4 май 2012 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно финансова политика на правителството.

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 4 май 2012 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно законосъобразността на уволненията в община Ивайловград.

Устен отговор в заседанието на 4 май 2012 г. на питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно мерки за намаляване на безработицата и увеличение на заетостта в период на криза на пазара на труда.

Устен отговор в заседанието на 4 май 2012 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно финансиране на "Дневен център за възрастни хора с увреждания", кв. "Върба", гр. Радомир, обл. Перник.

Устен отговор в заседанието на 4 май 2012 г. на питане от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ, относно политиката на Министерството на труда и социалната политика относно системата за определяне и получаване на детски помощни технически средства за деца с увреждания.

Устен отговор в заседанието на 4 май 2012 г. на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно дискриминация на български граждани при ползване на социални права.
Форма за търсене
Ключова дума