Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
18/05/2012
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ относно методиката на обучение по литература в пети клас в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Ясеновец, обл. Разград, по която учители изискват от учениците информация за етническата и религиозната принадлежност на семействата, както и за партийната принадлежност на родителите им.

2. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно разграбване и унищожаване на държавно имущество.

3. Въпрос от н.п. АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ и ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно протестите на родителите на учениците от СОУ "Св. Св. Кирил и Методи" в с. Брезница, общ. Гоце Делчев.

4. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно ситуацията на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост, гр. Карнобат.

5. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно кадровата политика на Регионален инспекторат по образованието - Кюстендил.

6. Питане от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ВЯРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА, СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ, ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно извършена проверка от Министерството на образованието, младежта и науката в Университет "Асен Златаров", гр. Бургас.

II. Диана Ковачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно процедури по обезщетяване на потърпевшите от бавното правораздаване.

III. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването, във връзка с изготвяне и публикуване на доклад.

2. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно спешната медицинска помощ.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерки за събиране на неплатени здравни вноски от неосигурени лица.

5. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно системата за следдипломна квалификация в системата на здравеопазването.

6. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно драстични нарушения в Дома за медикосоциални грижи за деца в гр. Плевен.

7. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно гарантиране от държавата на достъпно болнично обслужване за хората в Западните Родопи.

8. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука.

9. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно лекарства за пациенти с трансплантации и онкологични заболявания.

IV. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно информация за проучвания за шистов газ в близост до границата на Румъния с България.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно разходване на средства от Министерството на околната среда и водите за реализация на Годишен план за 2012 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2009-2013 г., приет от Министерския съвет.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изработване от Министерството на околната среда и водите на Национална стратегия за развитие на водния сектор.

4. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно контрол на Министерството на околната среда и водите върху сондажите за петрол и конвенционални находища на природен газ чрез метода на хидравлично разбиване (фракинг) в България.

5. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно позиция на Министерството на околната среда и водите по проект на Глобалния институт по улавяне и съхранение на въглероден диоксид в България.

6. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно извършване на оценка за въздействие върху околната среда за металургично предприятие в гр. Лом.

7. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изпълнение на проект по "Интегрирания проект за водния сектор на гр. София" по програма ИСПА.

8. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно допустимото превишение на налягането на парите, разрешено за бензин, съдържащ биоетанол.

9. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда преди да започне добива на подземното богатство по отдадената концесия с Решение № 748/07.10.2011 г. на Министерския съвет.

10. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на водната стратегия и управление на водните ресурси на страната.

11. Въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно прекратен проект за водния сектор на гр. Сливен и последиците от това.

12. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно информация за радиоактивни води.

13. Въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ и СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ относно екологичната трагедия в гр. Меричлери.

14. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно изграждането на фотоволтаична система в землището на с. Попица, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.

V. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно информация за процеса на договаряне с ЕК на средствата по европейските фондове.

VI. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно мерки за борба с безработицата в Силистренска област.

2. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на безработицата в селата.

VII. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали, и ГОРУБСО - МАДАН.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно създалото се напрежение, възникнало с неизплащането на трудовите възнаграждения от Горубсо - Мадан.

3. Питане от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно рекламата на българския туризъм в чужбина и на целеви пазари извън България.

4. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиката за стимулиране на икономическата активност в Силистренска област.

5. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно непрекъснатото покачване на цените на течните горива и мерките на правителството за овладяването им.

6. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за защита на бизнеса от високите цени на течните горива.

7. Питане от н.п. АРИФ САМИ АГУШ относно програмата и плановете на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за развитието на рудодобива в общините Мадан и Рудозем.

8. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно законността на събираната такса за право на упражняване на ски-учителска дейност от фирма "Бороспорт" АД.

9. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно условията, предявени от Русия за прекратяване на АЕЦ "Белене".

10. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно направени финансови разходи за АЕЦ "Белене".

11. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно пълна забрана на отказа от парно.

12. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно обвинения в бездействие и прикриване на информация.

13. Въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ и СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ относно екологичната трагедия в гр. Меричлери.

14. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно нарушения в договорите за специализиран превоз на работниците и служителите от "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД.

15. Въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно изпълнение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".

16. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно професионалната квалификация на изпълнителния директор на АЕЦ "Козлодуй".

17. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно въвеждане на биокомпонента в състава на течните горива.

VIII. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно дейността, кадровата политика и финансовото състояние на Медицински институт - МВР.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно разрушенията по крайбрежието в с. Кранево, общ. Балчик.

3. Въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ относно безопасността на работещите в ИПК "Родина".

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, министърът на здравеопазването Десислава Атанасова отлага със седем дни свой отговор на въпрос от народния представител Цвета Георгиева.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народните представители Гинче Караминова и Станка Шейлекова към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов;
- 2 питания от народните представители Мая Манолова, и Евгений Желев към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова;
- 2 въпроса от народния представител Мая Манолова и въпрос от народния представител Милена Христова към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков и министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Поради ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват - министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов, министърът на външните работи Николай Младенов и министърът на културата Вежди Рашидов.
Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно намеренията на правителството за закупуване на софтуер от "Майкрософт" (връчен на 18 май 2012 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ, относно пречиствателна станция за питейни води - Сливен (връчен на 18 май 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ, относно Оперативна програма "Регионално развитие" (връчен на 18 май 2012 г.).

Николай Младенов, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно мерките за сигурност на посолствата и консулствата на Република България (връчен на 18 май 2012 г.).

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно граждански договори, сключени от МОМН (връчен на 18 май 2012 г.).

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно резултати от проверките за закононарушения в Домовете за медико-социални грижи за деца и предприети мерки за защита правата, здравето и живота на децата в тези домове (връчен на 18 май 2012 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ, относно оперативна програма "Околна среда" (връчен на 18 май 2012 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно финансиране на местни инициативни групи (връчен на 18 май 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007/2013 (връчен на 18 май 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно писмо от Министерството на земеделието и храните до РПУ Силистра, относно дейността по изваждане и предаване на скраб на тръбопровод, собственост на Напоителни системи (връчен на 18 май 2012 г.).

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно транзитен газопровод за Гърция при прехода при река Струма (връчен на 18 май 2012 г.).===

Диана Ковачева, Министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 18 май 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно процедури по обезщетяване на потърпевшите от бавното правораздаване.

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Устен отговор в заседанието на 18 май 2012 г. на въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ, относно методиката на обучение по литература в пети клас в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Ясеновец, обл. Разград, по която учители изискват от учениците информация за етническата и религиозната принадлежност на семействата, както и за партийната принадлежност на родителите им.

Устен отговор в заседанието на 18 май 2012 г. на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, относно разграбване и унищожаване на държавно имущество.

Устен отговор в заседанието на 18 май 2012 г. на въпрос от н.п. АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ и ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН, относно протестите на родителите на учениците от СОУ "Св. Св. Кирил и Методи" в с. Брезница, общ. Гоце Делчев.

Устен отговор в заседанието на 18 май 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно ситуацията на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост, гр. Карнобат.

Устен отговор в заседанието на 18 май 2012 г. на питане от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ВЯРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА, СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ, ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно извършена проверка от Министерството на образованието, младежта и науката в Университет "Асен Златаров", гр. Бургас.

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Устен отговор в заседанието на 18 май 2012 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно информация за проучвания за шистов газ в близост до границата на Румъния с България.

Устен отговор в заседанието на 18 май 2012 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно разходване на средства от Министерството на околната среда и водите за реализация на Годишен план за 2012 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2009-2013 г., приет от Министерския съвет.

Устен отговор в заседанието на 18 май 2012 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно изработване от Министерството на околната среда и водите на Национална стратегия за развитие на водния сектор.

Устен отговор в заседанието на 18 май 2012 г. на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно контрол на Министерството на околната среда и водите върху сондажите за петрол и конвенционални находища на природен газ чрез метода на хидравлично разбиване (фракинг) в България.

Устен отговор в заседанието на 18 май 2012 г. на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно позиция на Министерството на околната среда и водите по проект на Глобалния институт по улавяне и съхранение на въглероден диоксид в България.

Устен отговор в заседанието на 18 май 2012 г. на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно извършване на оценка за въздействие върху околната среда за металургично предприятие в гр. Лом.

Устен отговор в заседанието на 18 май 2012 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда преди да започне добива на подземното богатство по отдадената концесия с Решение № 748/07.10.2011 г. на Министерския съвет.

Устен отговор в заседанието на 18 май 2012 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на водната стратегия и управление на водните ресурси на страната.

Устен отговор в заседанието на 18 май 2012 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно прекратен проект за водния сектор на гр. Сливен и последиците от това.

Устен отговор в заседанието на 18 май 2012 г. на въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ и СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ, относно екологичната трагедия в гр. Меричлери.

Устен отговор в заседанието на 18 май 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно изграждането на фотоволтаична система в землището на с. Попица, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.
Форма за търсене
Ключова дума