Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
13/07/2012
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ - 11.00 часа

I. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно насочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" към нови дейности, извън обхвата й досега.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно подготвяни нови критерии за финансиране на проекти на общините със средства от европейските фондове през следващия програмен период.

3. Питане от н.п. МОНИКА ХАНС ПАНАЙОТОВА относно стабилността на системите за управление и контрол на средствата от ЕС в България.

II. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно закритите постове, охраняващи железопътната гара - Сливен.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно обработките срещу комари в крайдунавските общини в област Видин.

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно използването на ресурси на Министерството на вътрешните работи за охрана на "София Прайд 2012" на 30 юни 2012 г.

4. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно посещението на Девлет Бахчели - лидер на откровено шовинистична, екстремистка и антихристиянска партия в България.

5. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно придвижването на колона чуждестранни автомобили с включени полицейски блиц светлини на 1 юли 2012 г., по автомагистрала "Тракия".

6. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно преодоляване на последиците от земетресението в Перник.

III. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно перспективите за развитие на летище Стара Загора.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно пропуснати ползи на БДЖ от безплатни пътувания.

3. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно разпространението на турски радиостанции на територията на община Сливен.

IV. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно реформата в служба "Военна информация".

2. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно договор за утилизация между Министерството на отбраната и "Берета Трейдинг".

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ относно възможността за пряко възлагане на утилизация на Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ) - Сопот.

V. Диана Ковачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно надстрояване на сградата на съда в гр. Перник.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно проблеми в електронния Търговски регистър.

VI. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно ангажименти на Министерството на здравеопазването по Закона за ветераните от войните.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изразходване на 50 млн. лв. от Министерството на здравеопазването, трансферирани от НЗОК.

VII. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно цените на горивата в България.

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно цените на електроенергията у нас в сила от 01.07.2012 г.

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно въвеждане в експлоатация на възобновяеми източници на електрическа енергия.

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на 3 въпроса от народните представители Пенко Атанасов, Петър Курумбашев, и Корнелия Нинова;
- министърът на културата Вежди Рашидов - на въпрос от народния представител Станислав Станилов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Димчо Михалевски, и Валентин Николов;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Деница Гаджева;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев - на 5 въпроса с писмен отговор от народните представители Корнелия Нинова, и Димчо Михалевски (4 въпроса).
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, чл. 4 от Правилника за организация на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат:
- въпрос от народните представители Румен Такоров и Георги Петърнейчев към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски;
- 2 питания от народните представители Димчо Михалевски, и Мая Манолова към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова;
- въпрос от народния представител Димчо Михалевски към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Бойко Борисов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов, и министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Поради ангажименти с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на околната среда и водите Нона Караджова, и министърът на външните работи Николай Младенов.
Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ и ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА, относно изявления на директора на Дирекция "Вероизповедание" (връчен на 13 юли 2012 г.).

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г." (връчен на 13 юли 2012 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно строителство на скоростен път Русе - Свиленград (връчен на 13 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИЛА СТАНИСЛАВОВА СТАНИСЛАВОВА и ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ, относно изграждане на Гранично-контролно пропускателен пункт при с. Салаш, общ. Белоградчик (връчен на 13 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно състояние на изпълнението на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г." (връчен на 13 юли 2012 г.).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно състояние на изпълнението по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г." (връчен на 13 юли 2012 г.).

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно финансовото състояние на лечебните заведения (връчен на 13 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно препоръки на Европейската комисия по изпълнението на Националната програма за реформи на България за 2012 г. и Конвергентната програма на България за периода 2012 - 2015 г (връчен на 13 юли 2012 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени назначения на нови служители в териториалните структури към Министерството на земеделието и храните (връчен на 13 юли 2012 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени назначения на нови служители в териториалните структури към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (връчен на 13 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно състояние на изпълнението на Оперативна програма "Транспорт 2007 - 2013 г." (връчен на 13 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно спиране движението на жп линията Пловдив - Пещера (връчен на 13 юли 2012 г.).

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ, относно отговорностите на държавата за развитието на добива и реализацията на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кремъчни конкреции (връчен на 13 юли 2012 г.).

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно препоръки на Европейската комисия по изпълнението на Националната програма за реформи на България за 2012 г. и Конвергентната програма на България за периода 2012 - 2015 г. (връчен на 13 юли 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно състоянието на изпълнението по Оперативна програма "Техническа помощ 2007 - 2013 г." (връчен на 13 юли 2012 г.).===

Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 13 юли 2012 г. на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно закритите постове, охраняващи железопътната гара - Сливен.

Устен отговор в заседанието на 13 юли 2012 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно обработките срещу комари в крайдунавските общини в област Видин.

Устен отговор в заседанието на 13 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно използването на ресурси на Министерството на вътрешните работи за охрана на "София Прайд 2012" на 30 юни 2012 г.

Устен отговор в заседанието на 13 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, относно посещението на Девлет Бахчели - лидер на откровено шовинистична, екстремистка и антихристиянска партия в България.

Устен отговор в заседанието на 13 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно придвижването на колона чуждестранни автомобили с включени полицейски блиц светлини на 1 юли 2012 г., по автомагистрала "Тракия".

Устен отговор в заседанието на 13 юли 2012 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно преодоляване на последиците от земетресението в Перник.

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Устен отговор в заседанието на 13 юли 2012 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, относно договор за утилизация между Министерството на отбраната и "Берета Трейдинг".

Устен отговор в заседанието на 13 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно реформата в служба "Военна информация".

Устен отговор в заседанието на 13 юли 2012 г. на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ, относно възможността за пряко възлагане на утилизация на Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ) - Сопот.

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Устен отговор в заседанието на 13 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно перспективите за развитие на летище Стара Загора.

Устен отговор в заседанието на 13 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно пропуснати ползи на БДЖ от безплатни пътувания.

Устен отговор в заседанието на 13 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА, относно разпространението на турски радиостанции на територията на община Сливен.

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:

Устен отговор в заседанието на 13 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно насочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" към нови дейности, извън обхвата й досега.

Устен отговор в заседанието на 13 юли 2012 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно подготвяни нови критерии за финансиране на проекти на общините със средства от европейските фондове през следващия програмен период.

Устен отговор в заседанието на 13 юли 2012 г. на питане от н.п. МОНИКА ХАНС ПАНАЙОТОВА, относно стабилността на системите за управление и контрол на средствата от ЕС в България.
Форма за търсене
Ключова дума