Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
05/10/2012
Парламентарен контрол - 9.00 часа

I. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно създаване на териториална дирекция на НАП в Северозападна България.

2. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно финансови и социални аспекти на преместването на Централното митническо управление на Агенция "Митници".

3. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно кампания за набиране на средства от Областна управа Силистра.

4. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно държавно вземане от Алжир.

5. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно намерението на правителството за увеличаване на пeнсиите.

6. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно договор с Швейцария - за облагане с данъци на сметки на български граждани в швейцарски банки.

7. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно разходите на Авиоотряд 28 за 2011 г.

8. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно полагане на извънреден и нощен труд в митническите пунктове.

9. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно очакваните приходи в бюджета на НЗОК през 2013 г.

II. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно напускане на летци от състава на българските ВВС.

III. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно реставрацията на джамията "Фетих Мехмед" в гр. Кюстендил.

2. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно сигнал и проверка за нарушение в Дирекция на музеите в гр. Копривщица.

IV. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването за лечението на пациентите с онкологични заболявания през 2012 г.

2. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно контрол на Министерството на здравеопазването върху дейността на държавни служители с фармацевтични компании.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно сключване на Колективен трудов договор в здравеопазването.

4. Въпрос от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР относно политиката на Министерството на здравеопазването за повишаване възнагражденията на работещите в системата на Спешна помощ.

5. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно таксата за посещение при личен лекар.

6. Въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК и ХАМИД БАРИ ХАМИД относно вписана промяна в капитала на "Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Шумен" ООД.

7. Питане от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР и АРИФ САМИ АГУШ относно политиката на Министерството на здравеопазването за финансиране на болници в отдалечени, планински и полупланински райони.

V. Диана Ковачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР относно работата на Комисията за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изпълнение на актове на съда от Агенцията по вписванията.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно разпределението на заявления и на актове по чл.14 от Закона за търговския регистър.

VI. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпратено от ЕК на България мотивирано становище, изискващо да се осигури правилното прилагане на Директива 2009/41/ЕО по отношение на дейностите, във връзка с генетично модифицирани микроорганизми.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно подаване на иск от ЕК срещу България в Съда на ЕС, заради забавено транспониране на рамковата Директива за отпадъците.

3. Въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ относно инвестиционно предложение за изграждане на ВЕИ - Газификация на биомаса и когенерация, в гр. Габрово.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда".

5. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно процеса на свръхдоговаряне по приоритетна ос "Води" по Оперативна програма" Околна среда 2007 - 2013 г." и последствията върху програмата и бенефициентите.

VII. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно проведена обществена поръчка в Министерството на образованието, младежта и науката.

2. Въпрос от н.п. ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА относно дипломи за висше образование.

VIII. Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно уговарянето на мачове във футболния шампионат и оценката на Министерството на физическото възпитание и спорта.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно представянето на българските олимпийци в Лондон.

IX. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно политиката на правителството спрямо нелегалния добив на течни въглеводороди (кондензат) от сондажи, с прекратен технологичен добив на нефт и газ.

2. Въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно политиката на правителството за финансовата стабилизация на АЕЦ "Козлодуй", с оглед на предстоящите разходи за програмата за удължаване на ресурсите на V и VІ блок на АЕЦ "Козлодуй".

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно тежкото финансово състояние на Булгаргаз ЕАД.

X. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно провеждането на национален търг за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд.

2. Въпрос от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР и ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ относно снабдяването на населението с дърва за огрев.

XI. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно разпити на граждани, участвали в подписка срещу златодобива в района на гр. Крумовград.

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно връчването на почетно отличие на посланика на САЩ у нас Джеймс Уорлик.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ и ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ относно набиране и контрол при разходване на средствата от глобите, наложени чрез системите за автоматичен контрол на скоростта.

4. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно контрола при използване на СРС.

5. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно механизмите за вътрешен контрол в системата на Министерството на вътрешните работи.

6. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно разследване на побоя над бившия изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй".

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 3 въпроса с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на 4 въпроса от народните представители Добрин Данев и Пенко Атанасов (2 въпроса), Дурхан Мустафа, и Неджми Али и на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на здравеопазването Десислава Атанасова - на въпрос с писмен отговор от народния представител Ваньо Шарков;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев - на 3 въпроса от народните представители Павел Шопов, Георги Терзийски, и Иван Николаев Иванов и на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова - на 2 въпроса от народните представители Димчо Михалевски, и Михаил Миков и на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски, и Ваньо Шарков.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие от страната по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народните представители Евгений Желев и Петър Мутафчиев към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков, и към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски;
- въпрос от народния представител Янаки Стоилов към министъра на околната среда и водите Нона Караджова;
- 2 въпроса от народния представител Мая Манолова към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова;
- 2 питания от народния представител Искра Михайлова съм министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, и министърът на външните работи Николай Младенов.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно броя на задържаните под стража, лишените от свобода и бежанците, осигурявани за сметка на републиканския бюджет (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно разследване на зачестили случаи на отравяне на животни в София (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно здравното осигуряване на лицата по чл. 40, ал. 3, т. 1, 2 и 3 от ЗЗО (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно здравното осигуряване на лицата по чл. 40, ал. 3, т. 6 и т. 7 (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно разходите в републиканския бюджет за здравно осигуряване (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнение на Оперативна програма "Административен капацитет 2007- 2013 г" към 30 06.2012 г (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно липса на водоснабдяване за гр. Луковит, в периода 27.05.2012 г. до 04.06.2012 г (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно технически проект за основен ремонт на път "Благоевград - Станке Лисичково - ГКПП Македония" (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно ремонт на пътя Шумен - Карнобат (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно данни за финансовите параметри и технически показатели за първото полугодие на 2012 г. на търговските дружества за предоставяне на ВиК услуги, с преобладаващо държавно участие в капитала (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно Годишен доклад за 2011 г. за състоянието на търговските дружества за предоставяне на ВиК услуги с преобладаващо държавно участие в капитала (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно рискови проекти по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г." и мерки за преодоляване на последствията от неизпълнението (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно финансовите отчети и доклади на управителя на "ВиК - Добрич" ЕООД за 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и първото полугодие на 2012 г (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно обществена поръчка за консултант по въвеждането на електронна система за събиране на такси (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г." към 30.06.2012 година (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Вежди Рашидов, Министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно разходи на министерство на културата за археология (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ, относно замърсяване от хвостохранилища на територията на община Кюстендил (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно риск от възможно прекратяване на договори по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013" и последствията върху програмата и бенефициентите (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ, относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ, относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ, относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ, относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ, относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ, относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнение на проектите в сектор "Транспорт" по програма ИСПА 2000- 2006 г" към 30 06.2012 г (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнение на Оперативна програма "Транспорт 2007- 2013 г" към 30 06.2012 г (връчен на 5 октомври 2012 г.).

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнение на Оперативна програма "Техническа помощ 2007 - 2013 г." към 30.06.2012 година (връчен на 5 октомври 2012 г.).===

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Устен отговор в заседанието на 5 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно създаване на териториална дирекция на НАП в Северозападна България.

Устен отговор в заседанието на 5 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно финансови и социални аспекти на преместването на Централното митническо управление на Агенция "Митници".

Устен отговор в заседанието на 5 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно кампания за набиране на средства от Областна управа Силистра.

Устен отговор в заседанието на 5 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ, относно държавно вземане от Алжир.

Устен отговор в заседанието на 5 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно намерението на правителството за увеличаване на пeнсиите.

Устен отговор в заседанието на 5 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно договор с Швейцария - за облагане с данъци на сметки на български граждани в швейцарски банки.

Устен отговор в заседанието на 5 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно разходите на Авиоотряд 28 за 2011 г.

Устен отговор в заседанието на 5 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно очакваните приходи в бюджета на НЗОК през 2013 г.

Устен отговор в заседанието на 5 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно полагане на извънреден и нощен труд в митническите пунктове.

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Устен отговор в заседанието на 5 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, относно напускане на летци от състава на българските ВВС.

Диана Ковачева, Министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 5 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР, относно работата на Комисията за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица.

Устен отговор в заседанието на 5 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно изпълнение на актове на съда от Агенцията по вписванията.

Устен отговор в заседанието на 5 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно разпределението на заявления и на актове по чл.14 от Закона за търговския регистър.

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 5 октомври 2012 г. на питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно политиката на Министерството на здравеопазването за лечението на пациентите с онкологични заболявания през 2012 г.

Устен отговор в заседанието на 5 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно сключване на Колективен трудов договор в здравеопазването.

Устен отговор в заседанието на 5 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно таксата за посещение при личен лекар.

Устен отговор в заседанието на 5 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно контрол на Министерството на здравеопазването върху дейността на държавни служители с фармацевтични компании.

Устен отговор в заседанието на 5 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР, относно политиката на Министерството на здравеопазването за повишаване възнагражденията на работещите в системата на Спешна помощ.

Устен отговор в заседанието на 5 октомври 2012 г. на питане от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР и АРИФ САМИ АГУШ, относно политиката на Министерството на здравеопазването за финансиране на болници в отдалечени, планински и полупланински райони.

Устен отговор в заседанието на 5 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК и ХАМИД БАРИ ХАМИД, относно вписана промяна в капитала на "Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Шумен" ООД.

Вежди Рашидов, Министър на културата:

Устен отговор в заседанието на 5 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно реставрацията на джамията "Фетих Мехмед" в гр. Кюстендил.

Устен отговор в заседанието на 5 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно сигнал и проверка за нарушение в Дирекция на музеите в гр. Копривщица.
Форма за търсене
Ключова дума