Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
15/11/2002
I. Божидар Финков, министър на здравеопазването ще отговори на:
1. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно стратегия за развитие на балнеолечението в с. Нареченски бани, област Пловдивска.
2. Актуален въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно осигуряването на тест-ленти за диабетици.

II. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:
1. Питане от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно зарибяване на река Дунав с есетрови риби.
2. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно изпълнение на Закона за водите.
3. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ БОРИСОВ относно замърсяване на квартал "Баба Тонка" в гр. Асеновград.

III. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:
Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно бездействието на областния управител на област Пазарджик относно заграбването на земи - държавна собственост, от кмета на община Батак.

IV. Лидия Шулева, заместник министьр-председател и министър на труда и социалната политика ще отговори на:
1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно осигуряване на прозрачност и публична отчетност при средствата по проекта "Реформа за повишаване на благосъстоянието на децата в България".
2. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно кадрови промени в Общинската и Областната служба за социално подпомагане - Пазарджик.

V. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:
1. Питане от н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА и БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно акция на Министерството на вътрешните работи и Дирекция на национална служба полиция срещу членовете на Нумизматично дружество "Филипопол" Пловдив на 15.09.2002 г.
2. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно терористични актове спрямо кмета на община Девня Димитър Димитров.
3. Питане от н.п. ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ относно контрола, осъществяван от Министерството на вътрешните работи на охранителната дейност за недопускане на възлагане охрана на обект от лица без правно основание във връзка с прецедента със седалището на БСДП на ул. "Екзарх Йосиф" № 37, ет. VI.

VI. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно усвояването на средствата, отпуснати във фонд "Земеделие" за есенната сеитба.
2. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно инвестиционното кредитиране на фонд "Земеделие".
3. Актуален въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно снабдяването на населението с дърва за отопление.
4. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно дейности, свързани с възстановяване и настаняване на собственици на земи и гори в Горския фонд.
5. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно есенната сеитба.
6. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно подпомагане на земеделските производители, отглеждащи културите - червена капия, домати, корнишони, лен, памук и захарно цвекло.
7. Актуален въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно изготвяне на земеразделителен план на с. Голец, община Угърчин.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на здравеопазването Божидар Финков - на питане от народните представители Емилия Масларова и Янаки Стоилов;
- министърът на околната среда и водите Долорес Арсенова - на питане от народните представители Евдокия Манева и Иван Николаев Иванов;
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват:
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев;
- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев;
- министърът на образованието и науката Владимир Атанасов;
- министърът по европейските въпроси Меглена Кунева;
- министърът на транспорта и съобщенията Пламен Петров.
Заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството Костадин Паскалев не може да участва в заседанието за парламентарен контрол поради годишен отпуск.

Форма за търсене
Ключова дума