Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
26/10/2012
Парламентарен контрол - 11.00 часа

А. Разисквания по питането на народния представител Антон Кутев към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за повишаване на пенсиите.

Б. Отговори на въпроси и питания

I. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно изпълнение на решение на Народното събрание на Република България от 08.04.2011 г.

2. Въпрос от н.п. ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ относно конкретни стъпки за защита на българските национални интереси в процеса на разширяване на ЕС със страните от Западните Балкани.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ относно позицията на Република България по отношение на започване преговори за членство в Европейския съюз от Република Македония.

II. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно цените на лекарствата през последните месеци.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно осигуряване на достъпна болнична помощ през 2013 г.

3. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно усвояване на средства по европейските фондове с бенефициент Министерството на здравеопазването.

4. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно случаи на нелоялна конкуренция в клиники със отделения за сърдечно-съдови заболявания.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно състоянието и перспективата за съществуване на болница в гр. Оряхово, Врачанска област.

6. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно побой над длъжностно лице в болницата в гр. Дулово.

III. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г.

2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа.

3. Питане от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА относно постигнатите цели и резултати от прилагането на Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и Кохезионния фонд, Фонда за развитие на земеделието и селските райони и Фонда за развитие на рибарството и аквакултурите.

4. Питане от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА относно прилагането на териториална демаркация и необходимата координация при подготовката на Оперативните програми за периода 2014 - 2020 г.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда", към 1.10.2012 г. и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата.

IV. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно провеждането на национален търг за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд.

2. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик.

3. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно нотифицирана държавна помощ.

4. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно скандален търг за добив на дървесина на стойност няколко милиона лева, организиран от Южноцентрално горско предприятие.

5. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА МАРИНОВА ПЕТРОВА относно включване на местни поделения на вероизповеданията по Програмата за развитие на селските райони.

6. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно собствеността на даляните в Синеморец, Ахтопол и Царево.

7. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно сеч на дървен материал в с. Добростан, общ. Асеновград.

8. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно обявите на конкурси за директори на институти и опитни станции от системата на Селскостопанската академия.

9. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно проблемите с есенната сеитба в звената на Селскостопанската академия.

V. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на водоснабдяването на гражданите и фирмите в гр. Добрич.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно бъдещето на ВиК дружествата в България, в това число и ВиК Добрич.

3. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ относно състоянието на Републиканската пътна мрежа, в участъка на третокласен път /ІІІ-822/ гр. Самоков, гр. Ихтиман.

4. Въпрос от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА относно разработване на Генерални планове във водния сектор.

5. Питане от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА относно разработване на Интегрирани планове за градско развитие, част от Оперативна програма "Регионално развитие".

6. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно обезопасяването на международния път І - 8 "Калотина - София".

7. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ относно планиране на ремонтни дейности на третокласен път Самоков - Мальовица.

VI. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно правилата и критериите за предоставяне и отчитане на еднократна финансова помощ на пострадалите от земетресението в Перник.

2. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно закриване на отдел "Инспекция по труда" в гр. Перник.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерки за стимулиране на раждаемостта и подпомагане отглеждането на деца до края на мандата.

4. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България.

VII. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно спирането от полети на самолетите Су-25.

2. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ относно военния спектакъл "Искри" на Националната гвардейска част, изнесен по повод празника на община Смолян за честване на 100 години от освобождението на Родопите.

VIII. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ и АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно дейността на "Алианс" ЕООД.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно реставрацията на паметника на Цар Освободител.

3. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно контролът, който упражнява Министерството на културата върху процеса на реставрация на националния паметник на културата - паметника на Цар Освободител.

IX. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно политиката на правителството спрямо нелегалния добив на течни въглеводороди (кондензат) от сондажи, с прекратен технологичен добив на нефт и газ.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно тежкото финансово състояние на Булгаргаз ЕАД.

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно съответствие на проекта "Южен поток" с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз.

4. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно ползите на българската държава от експлоатацията на природните ресурси от предприятието Шише джам - Търговище.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ относно договор между АЕЦ "Козлодуй" и гражданско сдружение в обществена полза.

X. Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно уговарянето на мачове във футболния шампионат и оценката на Министерството на физическото възпитание и спорта.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно представянето на българските олимпийци в Лондон.

XI. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно проведена обществена поръчка в Министерството на образованието, младежта и науката.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно обхвата на петгодишните деца във формите за предучилищна подготовка.

3. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА МАРИНОВА ПЕТРОВА относно предприетите от Министерство на образованието, младежта и науката мерки във връзка с решението на Съвета за висше образование на Република Турция.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на питане от народния представител Корнелия Нинова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 4 въпроса от народните представители Добрин Данев, Евгений Желев, Иван Николаев Иванов, и Валентин Николов и Димитър Карбов и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Димчо Михалевски, и Румен Такоров;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на въпрос от народния представител Емилия Масларова;
- министърът на външните работи Николай Младенов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Захари Георгиев;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев - на 2 въпроса от народните представители Мартин Димитров и Иван Николаев Иванов, и Мая Манолова;
- министърът на здравеопазването Десислава Атанасова - на 2 въпроса от народните представители Евгений Желев, и Мая Манолова;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на въпрос от народния представител Павел Шопов и на 2 питания от народните представители Пенко Атанасов, Димчо Михалевски и Спас Панчев; и Димчо Михалевски и Пенко Атанасов.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народния представител Деница Гаджева към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народните представители Нигяр Сахлим и Юнал Тасим, въпрос от народния представител Дурхан Мустафа, и въпрос от народния представител Неджми Али към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;
- 2 въпроса от народния представител Димитър Горов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Неджми Али към министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев;
- въпрос от народния представител Димитър Горов към министъра на отбраната Аню Ангелов;
- питане от народния представител Евгений Желев към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова;
- питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;
- въпрос от народния представител Атанас Мерджанов към министъра на отбраната Аню Ангелов;
- въпрос от народния представител Кирчо Димитров към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов ;
- въпрос и питане от народния представители Румен Овчаров към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
Поради предварително планиран ангажимент от международен характер, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Бойко Борисов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков, и министърът на околната среда и водите Нона Караджова.
Поради отпуск по болест, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски.

Проведени са разисквания по питането на народния представител Антон Кутев към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за повишаване на пенсиите. Прието е решение.Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно проверка на подписката за провеждане на национален референдум с въпрос: Да се развива ли атомната енергетика в България чрез изграждане на ядрена централа на площадка "Белене" (връчен на 26 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно осигуряване на финансиране за поддържане и ремонтиране на пътни мостове (връчен на 26 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно Процедура № 00028-2012-0032 в регистъра за обществени поръчки на ОП с частично изменена и допълнена документация, одобрена с решение № РД-02-14-2386 от 25.09.2012 г. на заместник-министъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (връчен на 26 октомври 2012 г.).

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, относно брой полети на Българските ВВС (връчен на 26 октомври 2012 г.).

Николай Младенов, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно статута на църквата "Свети Иван Рилски" в Чикаго, САЩ (връчен на 26 октомври 2012 г.).

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА, относно дипломи за висше образование (връчен на 26 октомври 2012 г.).

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно заповед за намаляване на дежурствата на големите държавни болници в София (връчен на 26 октомври 2012 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно пенсиониране на директор на горско предприятие (връчен на 26 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно обезщетяване на бивши собственици на земи, попадащи в територията на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ (връчен на 26 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно изваждане на тръби за напояване от "Напоителни системи" - Шумен (връчен на 26 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно нарушения в Горско стопанство - гр. Връбница (връчен на 26 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно осъществяван контрол от страна на Министерството на земеделието и храните и Българска агенция по безопасност на храните за съдържание на генетично модифицирани организми в хранителни продукти (връчен на 26 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно информация за анонсираната нова релокация на средства в рамките на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г (връчен на 26 октомври 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно договори за съвместна дейност на държавни ловни стопанства с физически и юридически лица (връчен на 26 октомври 2012 г.).

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно преговори на "Кинтекс" АД с Министерството на отбраната на Индия (връчен на 26 октомври 2012 г.).===

Николай Младенов, Министър на външните работи:

Устен отговор в заседанието на 26 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно изпълнение на решение на Народното събрание на Република България от 08.04.2011 г.

Устен отговор в заседанието на 26 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ, относно конкретни стъпки за защита на българските национални интереси в процеса на разширяване на ЕС със страните от Западните Балкани.

Устен отговор в заседанието на 26 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ, относно позицията на Република България по отношение на започване преговори за членство в Европейския съюз от Република Македония.

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 26 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно осигуряване на достъпна болнична помощ през 2013 г.

Устен отговор в заседанието на 26 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно цените на лекарствата през последните месеци.

Устен отговор в заседанието на 26 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно случаи на нелоялна конкуренция в клиники със отделения за сърдечно-съдови заболявания.

Устен отговор в заседанието на 26 октомври 2012 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно състоянието и перспективата за съществуване на болница в гр. Оряхово, Врачанска област.
Форма за търсене
Ключова дума