Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
23/11/2012
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно обхвата на петгодишните деца във формите за предучилищна подготовка.

2. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА МАРИНОВА ПЕТРОВА относно предприетите от Министерството на образованието, младежта и науката мерки, във връзка с решението на Съвета за висше образование на Република Турция.

3. Въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ и ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА относно отношението на Министерството на образованието, младежта и науката към обществени събития с образователен характер, организирани от структури на политически партии, по случай Деня на народните будители.

II. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно качеството на камуфлираните униформени облекла за войсковите ни контингенти зад граница.

2. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно Военната болница в гр. Сливен.

III. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпратено от ЕК на България мотивирано становище, изискващо да се осигури правилното прилагане на Директива 2009/41/ЕО по отношение на дейностите, във връзка с генетично модифицирани микроорганизми.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно подаване на иск от ЕК срещу България в Съда на ЕС, заради забавено транспониране на рамковата Директива за отпадъците.

3. Въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ относно инвестиционно предложение за изграждане на възобновяеми енергийни източници - Газификация на биомаса и когенерация, в гр. Габрово.

4. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно противоречиво прилагане на Закона за водите.

5. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно проект на община Етрополе за внос на благороден елен и за разселването му на територията на общината, с цел поддържане на биоразнообразието.

6. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изграждане на "Регионален център за третиране на неопасни отпадъци на територията на община Дупница".

7. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно осъществяване на инвестиционно предложение "Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", имот № 000236, район Кремиковци, с възложител Столична община.

8. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно сметището в кв. Суходол, Столична община.

IV. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно обществена поръчка за ремонт на пътнически вагони.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно бъдещото управление на "Дунав мост 2".

3. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно строителството на интермодалния терминал на Драгоман.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно доставката на нови спални вагони.

5. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно търговското дружество за управление на Дунав мост 2.

6. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно довършване и пускане в експлоатация на Дунав мост 2.

7. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно отмяната на крайградския пътнически влак № 30251, тръгващ от гр.Тулово за гр.Зимница.

8. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно изграждане на трети мост над река Дунав, между България и Румъния.

V. Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ относно управлението на активите и финансовите средства на "Академика 2000" ЕАД.

VI. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно правилата и критериите за предоставяне и отчитане на еднократна финансова помощ на пострадалите от земетресението в обл. Перник.

2. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно закриване на отдел "Инспекция по труда" в гр. Перник.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерки за стимулиране на раждаемостта и подпомагане отглеждането на деца, до края на мандата.

4. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България.

5. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно стандарта на живот на българските граждани.

6. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно защита правата на работници и служители от некоректни работодатели.

VII. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно политиката на правителството за финансовата стабилизация на АЕЦ "Козлодуй", с оглед на предстоящите разходи за програмата за удължаване на ресурсите на V и VІ блок на АЕЦ "Козлодуй".

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно тежкото финансово състояние на Булгаргаз ЕАД.

3. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно ползите на българската държава от експлоатацията на природните ресурси от предприятието Шише джам - Търговище.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ относно договор между АЕЦ "Козлодуй" и гражданско сдружение в обществена полза.

5. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно съответствие на проекта "Южен поток" с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз.

6. Питане от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно кадровата политика в АЕЦ "Козлодуй".

7. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно строителство на високоволтов далекопровод 400 кV АЕЦ "Белене" - подстанция "Царевец".

8. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно уволнението на управителя на "Трафоелектроинвест".

9. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изпълнение на Решение № 994/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г.

10. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно инвестиционни намерения на Република Турция в района на Резово.

11. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно условията за руско кредитиране на участието на "БЕХ" ЕАД в строителството на газопровода "Южен поток" на територията на България.

12. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно запазване на доставките и транзита на газ през България по досегашната гозопреносна мрежа през Украйна.

13. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно определяне размера на транзитни такси.

14. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политика за подобряване на бизнес климата в България.

15. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно контрола на търговските везни на пазарите.

16. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно каскада "Горна Арда".

17. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно съдържанието на протокола, подписан между БЕХ и Газпром на 27 август 2012 г.

18. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерки за подобряване на бизнес средата и стимулиране на дребния и средния бизнес.

VIII. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно усвояване на средства по европейските фондове, с бенефициент Министерството на здравеопазването.

2. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно кадровата политика на Министерството на здравеопазването.

3. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно функциониране на Районния център по трансфузионна хематология в гр. Стара Загора.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно осигуряване на нормално функциониране на кръвните центрове в България.

5. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно разходване на 50 милиона лева, неосъществен трансфер от Националната здравно осигурителна каса към Министерството на здравеопазването.

6. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерки на Министерството на здравеопазването по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на здравеопазването Десислава Атанасова - на въпрос от народния представител Михаил Миков, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Теодора Георгиева;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски - на 3 въпроса от народните представители Павел Шопов, и Петър Мутафчиев (2 въпроса);
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на питане от народния представител Корнелия Нинова;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев - на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Корнелия Нинова;
- министърът на правосъдието Диана Ковачева - на въпрос от народния представител Георги Пирински.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- 2 питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова;
- въпрос от народния представител Емилия Масларова, и въпрос от народния представител Атанас Мерджанов към министъра на отбраната Аню Ангелов;
- 2 въпроса и 2 питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на околната среда и водите Нона Караджова;
- питане от народните представители Антон Кутев и Димчо Михалевски към министъра на околната среда и водите Нона Караджова;
- 8 въпроса от народния представител Георги Божинов към министъра на околната среда и водите Нона Караджова;
- питане от народния представител Георги Божинов и въпрос от народния представител Димчо Михалевски към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев;
- въпрос от народния представител Мая Манолова към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов;
- 2 въпроса от народния представител Георги Божинов и 2 питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, и министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Поради предварително поет ангажимент от международен характер, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно изпълнение на Бюджет 2012 (връчен на 23 ноември 2012 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно хронология на кореспонденцията между АПИ и Археологическия институт на БАН за подготовката и провеждането на теренни археологически проучвания на важни участъци от автомагистралната мрежа на България (връчен на 23 ноември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно планирани плащания по ОП "Регионално развитие 2007 - 2013 г." за 2013 г. и размерът на планираните възстановени средства (връчен на 23 ноември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, относно техническия паспорт на АМ "Хемус" в участъка София - Правец (връчен на 23 ноември 2012 г.).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно дейност на "Тодоров" ЕООД - гр. Враца по осигуряване на работа в чужбина (връчен на 23 ноември 2012 г.).

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно финансовото състояние на лечебни заведения (връчен на 23 ноември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, относно студентска поликлиника - ДКЦ 5 - район студентски (връчен на 23 ноември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА, относно закупуването на ПЕТ СКЕНЕР за обслужването на пациенти (връчен на 23 ноември 2012 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно планирани плащания по ОП "Околна среда 2007 - 2013 г." за 2013 г. и размерът на планираните възстановени средства (връчен на 23 ноември 2012 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно планирани плащания по Програма за развитие на рибарството и аквакултурите 2007 - 2013 г. за 2013 г. и размерът на планираните възстановени средства (връчен на 23 ноември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно планирани плащания по "Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. за 2013 г." и размера на планираните възстановени средства (връчен на 23 ноември 2012 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА, ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА и СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ, относно Решението на Международния арбитражен съд в Париж към Международната търговска камара, по арбитражно дело № 15178/ЕС (връчен на 23 ноември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ и БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ, относно новия график за движение на влаковете в сила от 09.12.2012 г (връчен на 23 ноември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно въвеждането на Европейска услуга за електронно събиране на пътни такси (връчен на 23 ноември 2012 г.).===

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Устен отговор в заседанието на 23 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно качеството на камуфлираните униформени облекла за войсковите ни контингенти зад граница.

Устен отговор в заседанието на 23 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно Военната болница в гр. Сливен.

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Устен отговор в заседанието на 23 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА, относно обхвата на петгодишните деца във формите за предучилищна подготовка.

Устен отговор в заседанието на 23 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА МАРИНОВА ПЕТРОВА, относно предприетите от Министерството на образованието, младежта и науката мерки, във връзка с решението на Съвета за висше образование на Република Турция.

Устен отговор в заседанието на 23 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ и ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА, относно отношението на Министерството на образованието, младежта и науката към обществени събития с образователен характер, организирани от структури на политически партии, по случай Деня на народните будители.

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Устен отговор в заседанието на 23 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно изпратено от ЕК на България мотивирано становище, изискващо да се осигури правилното прилагане на Директива 2009/41/ЕО по отношение на дейностите, във връзка с генетично модифицирани микроорганизми.

Устен отговор в заседанието на 23 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно подаване на иск от ЕК срещу България в Съда на ЕС, заради забавено транспониране на рамковата Директива за отпадъците.

Устен отговор в заседанието на 23 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ, относно инвестиционно предложение за изграждане на възобновяеми енергийни източници - Газификация на биомаса и когенерация, в гр. Габрово.

Устен отговор в заседанието на 23 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно противоречиво прилагане на Закона за водите.

Устен отговор в заседанието на 23 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно проект на община Етрополе за внос на благороден елен и за разселването му на територията на общината, с цел поддържане на биоразнообразието.

Устен отговор в заседанието на 23 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно изграждане на "Регионален център за третиране на неопасни отпадъци на територията на община Дупница".

Устен отговор в заседанието на 23 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, относно осъществяване на инвестиционно предложение "Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", имот № 000236, район Кремиковци, с възложител Столична община.

Устен отговор в заседанието на 23 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, относно сметището в кв. Суходол, Столична община.

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Устен отговор в заседанието на 23 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно обществена поръчка за ремонт на пътнически вагони.

Устен отговор в заседанието на 23 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно доставката на нови спални вагони.

Устен отговор в заседанието на 23 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно строителството на интермодалния терминал на Драгоман.

Устен отговор в заседанието на 23 ноември 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно бъдещото управление на "Дунав мост 2".
Форма за търсене
Ключова дума