Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
11/01/2013
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 г.

2. Питане от н.п. ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ относно разследване на престъпления против спорта.

3. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно охраната на медицинските заведения и лекарите от зачестилите нападения срещу тях.

4. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно привличането под наказателна отговорност на лицата, поругали български национални герои.

5. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно предадения ни от властите на САЩ затворник от Гуантанамо.

6. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно осигуряване на финансови средства за разплащане на непредвидени разходи и аварийно-възстановителни работи за овладяване и преодоляване на последиците от бедствието в гр. Калофер, общ. Карлово.

7. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ относно публични твърдения за приятелски връзки на криминално проявено лице с активистка на младежкото БСП и спонсорство от нейна страна към БСП.

8. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно причините за ареста на Николай Колев - Босия.

9. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА относно дадено разрешение за изграждане и експлоатация на предприятие с висок рисков потенциал в "Производствена и складова база - Бършен", гр. Сливен.

10. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно реда за употреба на тежко въоръжение при акции на МВР.

II. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно нова група от 5 пилота, които са напуснали ВВС.

2. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно изграждане на Временен приемателен център на територията на общ. Харманли.

3. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно обгазяване на Стара Загора.

III. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно усвояване на средства по европейските фондове, с бенефициент Министерството на здравеопазването.

2. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно кадровата политика на Министерството на здравеопазването.

3. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно функциониране на Районния център по трансфузионна хематология в гр. Стара Загора.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно осигуряване на нормално функциониране на кръвните центрове в България.

5. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно регионалните центрове за трансфузионна хематология.

6. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно финансиране на лекарските специализации.

7. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изпълнението на бюджета на НЗОК за 2012 г.

8. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ относно лечението на чужди граждани след инцидента в село Коиловци.

IV. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно строежа на джамия в гр. Горна Оряховица.

2. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно отчитане на водоснабдяването в местността "Войнишко кладенче", гр. Сливен.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на водоснабдяването на гражданите и фирмите в гр. Добрич.

4. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ относно планиране на ремонтни дейности на третокласен път Самоков - Мальовица.

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно цената на водата на територията на общ. Ловеч.

6. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно ремонта на пътя Казачево - Дебнево - Велчево.

7. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно изготвяне на проект за основен ремонт (рехабилитация) на участък от Автомагистрала "Тракия".

8. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ и ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно активизиране и образуване на най-мащабното и опасно в Република България свлачище в района на нос Екрене.

9. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно закъснението на строежа на Автомагистрала "Хемус".

10. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно реална опасност от некачествена поддръжка на пътната мрежа през зимния период в Русенска област.

11. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно ремонт и поддръжка на третокласен път Раковица - Бранковци - Церова вода - Милчина лъка - Буковец - Видин.

12. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно изграждане на южен обходен път на с. Лиляк - вариант на път ІІІ - 51611, общ. Търговище.

13. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно изграждане на язовир "Раянци", обл. Перник.

14. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно ремонт на път Бургас - Елхово.

15. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно ремонт на път Средец - Ямбол.

16. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГУЩЕРОВ и КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН относно състоянието на дясната тръба на пътен тунел при гр. Дупница и състоянието на пътен надлез на път ІІ-62 Дупница - Кюстендил.

17. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно ремонт на път Ахтопол - Резово.

18. Въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно водоснабдяване на с. Чибаовци, общ. Костинброд.

19. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно ремонт на пътя Асеновград - Кърджали.

20. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно рехабилитацията и разширяването на пътя Пловдив - Лилково.

21. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно рехабилитацията и разширяването на пътя Пловдив - Асеновград.

22. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно състояние на път II-215 Асфалтова база, разклон Иширково и път III - 218 Иширково - Дулово в област Силистра.

23. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно прокопаване на тунел под прохода Троян - Кърнаре в Стара планина.

24. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно непровеждане на процедура за избор на изпълнител за рехабилитация на пътен участък Поповица - Асеновград.

25. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно изпълнение на СМР по Лот 19, в участъка III-път III-405 Царевец-Свищов, от км 73+600 до км 75+778.

V. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България.

2. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно защита правата на работници и служители от некоректни работодатели.

3. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно Конвенцията за правата на хората с увреждания.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерки за намаляване на безработицата до края на мандата.

5. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно нарушения на трудовото законодателство и условията на труд в "Интендантско обслужване - клон Калофер" ЕАД, гр. Калофер, обл. Пловдив.

VI. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно определяне размера на транзитни такси.

2. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно съдържанието на протокола, подписан между БЕХ и Газпром на 27 август 2012 г.

3. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно каскада "Горна Арда".

4. Питане от н.п. ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА и НЕДЯЛКО ЖИВКОВ СЛАВОВ относно изграждане на хидроенергийна каскада "Горна Арда".

5. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно реализираните инвестиции на Е.ОН ЕАД и ЕНЕРГО-ПРО ЕАД за Североизточна България.

6. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно търсене и проучване на нефт и природен газ в Черно море.

VII. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ относно разработването на стратегическите и програмни документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС за програмния период 2014 - 2020 г.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда" към 1.10.2012 г., и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно политиката на правителството за по-добро усвояване на средствата от Европейския съюз чрез повишаване на административния капацитет на бенефициентите и управляващите органи, както и информиране на обществеността.

4. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа.

5. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката за усвояване на средствата от ЕС.

VIII. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от ПРСР за общини.

2. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно сеч в ловни стопанства.

3. Въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно нерегламентирана сеч в област Велико Търново.

IX. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда".

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците.

4. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиките на Министерството на околната среда и водите за осигуряване финансирането на изграждане на системи за обработка на отпадъците.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно реализацията на "Проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", разработен от Столична община.

8. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София.

9. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 г.

10. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпълнение на приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативната програма "Околна среда".

11. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно строителството на подземен паркинг под езерото на Цар Симеоновата градина в Пловдив.

12. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно обгазяване на Стара Загора в края на м. ноември.

13. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно изграждане на канализация на с. Кадиево, общ. Родопи.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на 2 въпроса от народните представители Михаил Миков, и Пенко Атанасов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски, и на питане от народните представители Антон Кутев и Димчо Михалевски;
- министърът на здравеопазването Десислава Атанасова - на 2 въпроса от народните представители Бойко Великов, и Лъчезар Тошев, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Димчо Михалевски, и Михаил Миков;
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов - на въпрос от народния представител Ивелин Николов.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народния представител Георги Пирински към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, и към министъра на правосъдието Диана Ковачева;
- 3 въпроса от народния представител Добрин Данев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Мая Манолова към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова;
- въпрос и 2 питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Ваньо Шарков към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- 2 питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова;
- въпрос и питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев;
- 2 питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев;
- 2 въпроса и 2 питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на околната среда и водите Нона Караджова;
- 2 въпроса от народния представител Иван Николаев Иванов към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, и заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.
Поради ползване на годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на външните работи Николай Младенов.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно съдебни производства срещу откази за възстановяване на ДДС (връчен на 11 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно предоставени допълнителни бюджетни кредити на общини за капиталови разходи за 2012 г (връчен на 11 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ЯЗОВ, относно участие в бордове на търговски дружества с държавно участие (връчен на 11 януари 2013 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно сключени договори от Агенция "Пътна инфраструктура" за периода от 01.08.2009 г. до 10.12.2012 г (връчен на 11 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изпълнени и неразплатени разходи по програма "Транзитни пътища - V" и програма за рехабилитация на II-ри и III-ти клас пътища, съфинансирана със заем от Международната банка за възстановяване и развитие (връчен на 11 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно етапно изпълнение на въвеждането на системата от Еврокодове и национални приложения в България (връчен на 18 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ, относно планираните договорени и изразходени средства за изграждането на магистрали и скоростни пътища в Република България в плановия период 2007 - 2013 г (връчен на 18 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно неприета от Министерския съвет "Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014 - 2020 г." (връчен на 18 януари 2013 г.).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно стандарта на живот на българските граждани (връчен на 11 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно програми за заетост в Смолянска област (връчен на 11 януари 2013 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ и МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за усвояване на средства по европейски програми (връчен на 11 януари 2013 г.).

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно списък на аптеките в Република България (връчен на 11 януари 2013 г.).

Вежди Рашидов, Министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно защитата на паметника на Филип Тотю и неговата чета при с.Върбовка, община Павликени (връчен на 11 януари 2013 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно разпределение на обезщетенията на картофопроизводителите (връчен на 11 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно разрешителни за пръскане на земеделска продукция (връчен на 11 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно информационни и рекламни дейности по Европейските програми (връчен на 11 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно фирмите получили земи за ползване на основание чл.37 в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във Видинска област (връчен на 11 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно размера на земите, разпределени служебно за ползване на основание чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във Видинска област (връчен на 11 януари 2013 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно последствия от оптимизацията на разписанието на влаковете на БДЖ (връчен на 11 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно наличие на локомотиви и подвижен състав в експлоатация в рамките на БДЖ (връчен на 11 януари 2013 г.).

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно разрешително за търсене и проучване на строителни материали в землището на пернишкия квартал "Бела вода" и гр. Батановци (връчен на 11 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно информационни и рекламни дейности по Европейските програми (връчен на 18 януари 2013 г.).

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно информационни и рекламни дейности по Европейските програми (връчен на 11 януари 2013 г.).===

Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 11 януари 2013 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 г.

Устен отговор в заседанието на 11 януари 2013 г. на питане от н.п. ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ, относно разследване на престъпления против спорта.

Устен отговор в заседанието на 11 януари 2013 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно охраната на медицинските заведения и лекарите от зачестилите нападения срещу тях.

Устен отговор в заседанието на 11 януари 2013 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно привличането под наказателна отговорност на лицата, поругали български национални герои.

Устен отговор в заседанието на 11 януари 2013 г. на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно осигуряване на финансови средства за разплащане на непредвидени разходи и аварийно-възстановителни работи за овладяване и преодоляване на последиците от бедствието в гр. Калофер, общ. Карлово.

Устен отговор в заседанието на 11 януари 2013 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно предадения ни от властите на САЩ затворник от Гуантанамо.

Устен отговор в заседанието на 11 януари 2013 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ, относно публични твърдения за приятелски връзки на криминално проявено лице с активистка на младежкото БСП и спонсорство от нейна страна към БСП.

Устен отговор в заседанието на 11 януари 2013 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно причините за ареста на Николай Колев - Босия.

Устен отговор в заседанието на 11 януари 2013 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, относно дадено разрешение за изграждане и експлоатация на предприятие с висок рисков потенциал в "Производствена и складова база - Бършен", гр. Сливен.

Устен отговор в заседанието на 11 януари 2013 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно реда за употреба на тежко въоръжение при акции на МВР.

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Устен отговор в заседанието на 11 януари 2013 г. на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, относно нова група от 5 пилота, които са напуснали ВВС.

Устен отговор в заседанието на 11 януари 2013 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно изграждане на Временен приемателен център на територията на общ. Харманли.

Устен отговор в заседанието на 11 януари 2013 г. на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно обгазяване на Стара Загора.

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 11 януари 2013 г. на питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно усвояване на средства по европейските фондове, с бенефициент Министерството на здравеопазването.

Устен отговор в заседанието на 11 януари 2013 г. на питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно кадровата политика на Министерството на здравеопазването.
Форма за търсене
Ключова дума