Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
18/01/2013
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно коледни надбавки за пенсионерите.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно вноски/премии за доброволно здравно осигуряване.

3. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно признаването на гроздовата ракия от Европейския съюз за чисто българска напитка.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно отклонени средства от НЗОК и пътувания на представители от опозицията.

5. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно опрощаване на данъчните задължения на Главното мюфтийство.

6. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно общата сума, получена в полза на държавата от приватизация, в периода 1989 - 2012 г.

7. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно възможността народните читалища да получат допълнителна субсидия от преизпълнените приходи от НАП и Митниците за 2012 г.

II. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно функциониране на Районния център по трансфузионна хематология в гр. Стара Загора.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно осигуряване на нормално функциониране на кръвните центрове в България.

3. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно регионалните центрове за трансфузионна хематология.

4. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно финансиране на лекарските специализации.

5. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изпълнението на бюджета на НЗОК за 2012 г.

6. Въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно откриване и провеждане отново на процедури за продажба на терени и незавършен хирургичен блок на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" - гр. Велико Търново.

7. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ относно лечението на чужди граждани след инцидента в село Коиловци.

8. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно изследванията на работещите в АЕЦ - Козлодуй за хромозомни аберации.

III. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно строежа на джамия в гр. Горна Оряховица.

2. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно отчитане на водоснабдяването в местността "Войнишко кладенче", гр. Сливен.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на водоснабдяването на гражданите и фирмите в гр. Добрич.

4. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ относно планиране на ремонтни дейности на третокласен път Самоков - Мальовица.

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно цената на водата на територията на общ. Ловеч.

6. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно ремонта на пътя Казачево - Дебнево - Велчево.

7. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно изготвяне на проект за основен ремонт (рехабилитация) на участък от Автомагистрала "Тракия".

8. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ и ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно активизиране и образуване на най-мащабното и опасно в Република България свлачище в района на нос Екрене.

9. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно закъснението на строежа на Автомагистрала "Хемус".

10. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно ремонт и поддръжка на третокласен път Раковица - Бранковци - Церова вода - Милчина лъка - Буковец - Видин.

11. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно изграждане на южен обходен път на с. Лиляк - вариант на път ІІІ - 51611, общ. Търговище.

12. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно изграждане на язовир "Раянци", обл. Перник.

13. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно ремонт на път Бургас - Елхово.

14. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно ремонт на път Средец - Ямбол.

15. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГУЩЕРОВ и КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН относно състоянието на дясната тръба на пътен тунел при гр. Дупница, и състоянието на пътен надлез на път ІІ-62 Дупница - Кюстендил.

16. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно изпълнение на строително-монтажни работи по Лот 19, в участъка III-път III-405 Царевец-Свищов, от км 73+600 до км 75+778.

17. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно ремонт на път Ахтопол - Резово.

18. Въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно водоснабдяване на с. Чибаовци, общ. Костинброд.

19. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно рехабилитацията и разширяването на пътя Пловдив - Лилково.

20. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно рехабилитацията и разширяването на пътя Пловдив - Асеновград.

21. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно прокопаване на тунел под прохода Троян - Кърнаре в Стара планина.

IV. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно концесионирането на пристанище Варна - Запад.

V. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България.

2. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно защита правата на работници и служители от некоректни работодатели.

3. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно Конвенцията за правата на хората с увреждания.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерки за намаляване на безработицата до края на мандата.

VI. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА относно българския военен контингент в Афганистан.

2. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно състоянието и бъдещето на "Полковата музейна сбирка" на закритото поделение 24310 - гр. Враца.

VII. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно действията на Министерството на външните работи за защита правата на българското малцинство в Румъния.

2. Въпрос от н.п. ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА относно реакция на Министуерството на външните работи, във връзка със ситуацията с българското православно богослужение в храм "Св. Св. Викентий и Анастасий" в Рим, Италия.

VIII. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ относно състоянието на Горско климатично училище "Д-р Тота Венкова".

IX. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ относно разработването на стратегическите и програмни документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС, за програмния период 2014 - 2020 г.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда" към 1.10.2012 г., и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно политиката на правителството за по-добро усвояване на средствата от Европейския съюз, чрез повишаване на административния капацитет на бенефициентите и управляващите органи, както и информиране на обществеността.

4. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа.

5. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката за усвояване на средствата от ЕС.

X. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда".

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно реализацията на "Проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", разработен от Столична община.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София.

8. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 г.

9. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпълнение на приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци", на Оперативната програма "Околна среда".

10. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно строителството на подземен паркинг под езерото на Цар Симеоновата градина в Пловдив.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на питане от народния представител Корнелия Нинова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 3 въпроса от народните представители Петър Мутафчиев (2 въпроса), и Валентин Николов;
- министърът на здравеопазването Десислава Атанасова - на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Валентин Николов;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Димчо Михалевски (2 въпроса), и Пенко Атанасов (2 въпроса);
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на въпрос от народния представител Мая Манолова.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народния представител Мая Манолова към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова;
- питане от народния представител Димчо Михалевски към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков;
- въпрос от народния представител Мая Манолова към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков;
- 3 въпроса от народния представител Добрин Данев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- 2 питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова;
- 2 питания и въпрос от народния представител Димчо Михалевски към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- 2 въпроса от народния представител Милена Христова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Антон Кутев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- питане от народните представители Антон Кутев и Димчо Михалевски към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Милена Христова към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов;
- питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на външните работи Николай Младенов;
- питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев;
- 2 въпроса и 2 питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на околната среда и водите Нона Караджова;
- питане от народните представители Антон Кутев и Димчо Михалевски към министъра на околната среда и водите Нона Караджова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, министърът на правосъдието Диана Ковачева, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, и министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно проблеми на чужди граждани, притежаващи имоти в страната (връчен на 18 януари 2013 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ, относно изграждане на околовръстен път в гр. Бобошево, обл. Кюстендил (връчен на 18 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ, относно инвестициите в пътната мрежа на Плевенска област (връчен на 18 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно етапно изпълнение на въвеждането на системата от Еврокодове и национални приложения в България (връчен на 18 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършена рехабилитация и реконструкция на пътища от републиканската пътна мрежа за 2012 г (връчен на 18 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно състоянието на язовирите в област Велико Търново (връчен на 18 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ, относно планираните договорени и изразходени средства за изграждането на магистрали и скоростни пътища в Република България в плановия период 2007 - 2013 г (връчен на 18 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно неприета от Министерския съвет "Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014 - 2020 г." (връчен на 18 януари 2013 г.).

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно окончателни бюджети на лечебните заведения за болнична помощ за 2012 г. (връчен на 18 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно доброволно здравно осигуряване (връчен на 18 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ, относно определяне на порциона за пациенти на хемодиализа в МБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" - гр. Велико Търново (връчен на 18 януари 2013 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно контрола върху добива на дървесина (връчен на 18 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно задължения на горските стопанства (връчен на 18 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ, относно акт за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) № 01-6500/23227 от 13.04.2012 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд земеделие гр. София (връчен на 18 януари 2013 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно цифровизацията на ефирното телевизионно и радиоразпръскване в страната (връчен на 18 януари 2013 г.).

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно информационни и рекламни дейности по Европейските програми (връчен на 18 януари 2013 г.).

Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ, относно управлението на активите и финансовите средства на "Академика 2000" ЕАД (връчен на 18 януари 2013 г.).===

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Устен отговор в заседанието на 18 януари 2013 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно коледни надбавки за пенсионерите.

Устен отговор в заседанието на 18 януари 2013 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно вноски/премии за доброволно здравно осигуряване.

Устен отговор в заседанието на 18 януари 2013 г. на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно признаването на гроздовата ракия от Европейския съюз за чисто българска напитка.

Устен отговор в заседанието на 18 януари 2013 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно изразходване на 51 млн. лв. от здравни вноски.

Устен отговор в заседанието на 18 януари 2013 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно опрощаване на данъчните задължения на Главното мюфтийство.

Устен отговор в заседанието на 18 януари 2013 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно общата сума, получена в полза на държавата от приватизация, в периода 1989 - 2012 г.

Устен отговор в заседанието на 18 януари 2013 г. на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно възможността народните читалища да получат допълнителна субсидия от преизпълнените приходи от НАП и Митниците за 2012 г.

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 18 януари 2013 г. на въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА, относно строежа на джамия в гр. Горна Оряховица.

Устен отговор в заседанието на 18 януари 2013 г. на въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА, относно отчитане на водоснабдяването в местността "Войнишко кладенче", гр. Сливен.

Устен отговор в заседанието на 18 януари 2013 г. на въпрос от н.п. ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ, относно планиране на ремонтни дейности на третокласен път Самоков - Мальовица.

Устен отговор в заседанието на 18 януари 2013 г. на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно изготвяне на проект за основен ремонт (рехабилитация) на участък от Автомагистрала "Тракия".

Устен отговор в заседанието на 18 януари 2013 г. на въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно ремонт на път Средец - Ямбол.

Устен отговор в заседанието на 18 януари 2013 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ, относно ремонт на път Бургас - Елхово.

Устен отговор в заседанието на 18 януари 2013 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГУЩЕРОВ и КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН, относно състоянието на дясната тръба на пътен тунел при гр. Дупница, и състоянието на пътен надлез на път ІІ-62 Дупница - Кюстендил.

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 18 януари 2013 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно финансиране на лекарските специализации.

Устен отговор в заседанието на 18 януари 2013 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно изпълнението на бюджета на НЗОК за 2012 г.

Устен отговор в заседанието на 18 януари 2013 г. на въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ, относно откриване и провеждане отново на процедури за продажба на терени и незавършен хирургичен блок на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" - гр. Велико Търново.

Устен отговор в заседанието на 18 януари 2013 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ, относно лечението на чужди граждани след инцидента в село Коиловци.

Устен отговор в заседанието на 18 януари 2013 г. на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно изследванията на работещите в АЕЦ - Козлодуй за хромозомни аберации.
Форма за търсене
Ключова дума