Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
25/01/2013
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно публични твърдения за корупция в дърводобива в общ. Белово.

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно цигански тормоз в столичния кв. "Враждебна".

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно цигански тормоз в Основно училище "Д-р Петър Берон", гр. Ямбол.

4. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ относно въвеждането на новата европейска шофьорска книжка.

5. Питане от н.п. ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ относно опита за криминално посегателство срещу председателя на ДПС Ахмед Доган на 19.01.2013 г.

II. Диана Ковачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно делото за убийството на министър-председателя Андрей Луканов.

III. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно концесионирането на пристанище Варна - Запад.

IV. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ относно разработването на стратегическите и програмни документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС, за програмния период 2014 - 2020 г.

V. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА и НЕДЯЛКО ЖИВКОВ СЛАВОВ относно изграждане на хидроенергийна каскада "Горна Арда".

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно проведени преговори за изграждане на АЕЦ "Белене".

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно строителството на нови мощности в ТЕЦ "Марица - изток 2".

4. Питане от н.п. АРИФ САМИ АГУШ относно неизяснени технически проблеми, съпътстващи развитието на ядрената енергетика в България.

VI. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно размер на средствата, изразходени за поддръжка на дигите на р. Дунав, във Видинска област, през 2012 г.

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно висящи процедури по отчуждаване на земи в защитени територии в землището на гр. Несебър /м."Кокала" и съседни/, изключени от горския фонд и в процедура по отчуждаване без търг или конкурс, по реда чл. 14 от отменения Закон за горите и във вр. с § 5 и по реда чл. 79 от действащия Закон за горите.

VII. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно разширяване на път Е 85, в участъка Стара Загора - АМ "Тракия".

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно закъснението на строежа на Автомагистрала "Хемус".

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно ремонт и поддръжка на третокласен път Раковица - Бранковци - Церова вода - Милчина лъка - Буковец - Видин.

4. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно незаконно събиране на нотариални актове от ВиК - Добрич.

VIII. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда".

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно реализацията на "Проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", разработен от Столична община.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София.

8. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 г.

9. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпълнение на приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци", на Оперативната програма "Околна среда".

10. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно строителството на подземен паркинг под езерото на Цар Симеоновата градина в Пловдив.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Михаил Миков;
- министърът на културата Вежди Рашидов - на въпрос от народния представител Милена Христова, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Теодора Георгиева;
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов - на въпрос от народния представител Ваня Добрева;
- министърът на здравеопазването Десислава Атанасова- на въпрос с писмен отговор от народния представител Михаил Миков;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на въпрос от народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса и 3 питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Мая Манолова към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков;
- питане от народния представител Димчо Михалевски към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков;
- 2 питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова;
- 3 въпроса от народния представител Мая Манолова към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова, и 2 въпроса към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов;
- въпрос от народния представител Любомир Владимиров към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски;
- въпрос и питане от народния представител Емилия Масларова към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов;
- въпрос от народните представители Емилия Масларова и Димчо Михалевски към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;
- 2 въпроса и 2 питания от народния представител Димчо Михалевси към министъра на околната среда и водите Нона Караджова;
- 2 питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;
- въпрос и питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев;
- 2 въпроса от народния представител Атанас Мерджанов към министъра на отбраната Аню Ангелов, и към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев;
- 2 въпроса от народния представител Антон Кутев към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, и към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Румен Такоров към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев;
- 2 въпроса от народния представител Румен Такоров към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Захари Георгиев към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов;
- въпрос от народния представител Бойко Великов към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;
- въпрос от народния представител Петър Димитров към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- питане от народните представители Антон Кутев и Димчо Михалевски към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- питане от народните представители Антон Кутев и Димчо Михалевски към министъра на околната среда и водите Нона Караджова;
- въпрос от народния представител Ваня Добрева към министъра на отбраната Аню Ангелов;
- въпрос от народния представител Ивелин Николов към министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов;
- питане от народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев към министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев;
- въпрос от народните представители Пенко Атанасов и Пламен Орешарски към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев;
- въпрос от народния представител Драгомир Стойнев към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;
- въпрос от народния представител Добрин Данев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Ангел Найденов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народните представители Кирил Добрев и Драгомир Дойнев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Георги Божинов към министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев;
- питане от народния представител Корнелия Нинова към министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев;
- въпрос от народния представител Спас Панчев към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;
- въпрос от народния представител Пенко Атанасов към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;
- 2 въпроса от народния представител Димитър Горов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Пенко Атанасов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- 2 въпроса от народния представител Милена Христова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- 4 въпроса от народния представител Петър Мутафчиев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Захари Георгиев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народните представители Милена Христова и Димчо Михалевски към министъра на околната среда и водите Нона Караджова;
- 2 питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на външните работи Николай Младенов.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Бойко Борисов.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно ремонт и реставрация на Червената църква край село Боровица (връчен на 25 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ, относно дължими суми от страна на Европейския съюз към България (връчен на 25 януари 2013 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ и ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно активизиране и образуване на най-мащабното и опасно в Република България свлачище в района на нос Екрене (връчен на 25 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно реална опасност от некачествена поддръжка на пътната мрежа през зимния период в Русенска област (връчен на 25 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно рехабилитация на път III-405 Царевец - Свищов от км. 73 + 600 до км. 75 + 778, който е част от ЛОТ 19 по Оперативна програма "Регионално развитие" (връчен на 25 януари 2013 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно необходимостта от единни оценки за нивото на сеизмична опасност при изготвяне на картите за сеизмична опасност в България, сравнени с тези на Румъния и на Европейската сеизмологична комисия и актуализиране на нормите за антисеизмично строителство, съгласно ЕВРОКОД 8 (връчен на 25 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно списък на механизираната техника за извършване на дейностите по действащите договори за зимно поддържане и почистване на пътищата от републиканската пътна мрежа (връчен на 25 януари 2013 г.).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ, относно дом за възрастни хора с деменция (връчен на 25 януари 2013 г.).

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно функциониране на Районния център по трансфузионна хематология в гр. Стара Загора (връчен на 25 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно осигуряване на нормално функциониране на кръвните центрове в България (връчен на 25 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно регионалните центрове за трансфузионна хематология (връчен на 25 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно закупуването и прилагането на ваксина срещу рак на шийката на матката за 12-годишни момичета (връчен на 25 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно отношението на лекарите към пациентите в здравните заведения (връчен на 25 януари 2013 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно извършени разпоредителни процедури с поземлени имоти в горски територии по реда и при условията на § 5, ал. 1, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 9 от пр. закл. разп. на Закона за горите (обн., ДВ. бр. 19/08.03.2011 г.) (връчен на 25 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно промяна на предназначението и продажба на поземлени имоти в горски територии (връчен на 25 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно методика и базови показатели при провеждане на търгове за дългосрочни договори за добив на дървесина (връчен на 25 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършените продажби на земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) и Държавния горски фонд (ДГФ) за периода август 2009 г. - декември 2012 г (връчен на 25 януари 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно строителството на рибарски пристанища (връчен на 25 януари 2013 г.).

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно газовата междусистемна връзка със Сърбия (връчен на 25 януари 2013 г.).===

Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 25 януари 2013 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно публични твърдения за корупция в дърводобива в общ. Белово.

Устен отговор в заседанието на 25 януари 2013 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно цигански тормоз в столичния кв. "Враждебна".

Устен отговор в заседанието на 25 януари 2013 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно цигански тормоз в Основно училище "Д-р Петър Берон", гр. Ямбол.

Устен отговор в заседанието на 25 януари 2013 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ, относно въвеждането на новата европейска шофьорска книжка.

Устен отговор в заседанието на 25 януари 2013 г. на питане от н.п. ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ, относно опита за криминално посегателство срещу председателя на ДПС Ахмед Доган на 19.01.2013 г.

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 25 януари 2013 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно разширяване на път Е 85, в участъка Стара Загора - АМ "Тракия".

Диана Ковачева, Министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 25 януари 2013 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно делото за убийството на министър-председателя Андрей Луканов.

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 25 януари 2013 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно висящи процедури по отчуждаване на земи в защитени територии в землището на гр. Несебър /м."Кокала" и съседни/, изключени от горския фонд и в процедура по отчуждаване без търг или конкурс, по реда чл. 14 от отменения Закон за горите и във вр. с § 5 и по реда чл. 79 от действащия Закон за горите.

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Устен отговор в заседанието на 25 януари 2013 г. на питане от н.п. ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА и НЕДЯЛКО ЖИВКОВ СЛАВОВ, относно изграждане на хидроенергийна каскада "Горна Арда".

Устен отговор в заседанието на 25 януари 2013 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно строителството на нови мощности в ТЕЦ "Марица - изток 2".

Устен отговор в заседанието на 25 януари 2013 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно проведени преговори за изграждане на АЕЦ "Белене".

Устен отговор в заседанието на 25 януари 2013 г. на питане от н.п. АРИФ САМИ АГУШ, относно неизяснени технически проблеми, съпътстващи развитието на ядрената енергетика в България.

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:

Устен отговор в заседанието на 25 януари 2013 г. на въпрос от н.п. НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ, относно разработването на стратегическите и програмни документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС, за програмния период 2014 - 2020 г.
Форма за търсене
Ключова дума