Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
28/11/2002
I. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно решение по Оценка въздействието върху околната среда за реконструкция, развитие и разширяване на Летище София.

II. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на: Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно спиране изграждането на втория язовир "Яденица", с който се увеличава обемът на долния изравнител на ПАВЕЦ "Чаира".

III. Соломон Паси, министър на външните работи ще отговори на:

Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ относно българските интереси, свързани с развитие на ситуацията в Ирак.

IV. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно начин на разпределение на средствата от Българския спортен тотализатор и тяхното разходване съгласно чл. 59 б от Закона за физическото възпитание и спорта.

V. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно постъпления в бюджета от приватизацията на БТК.

2. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно съдбата на печалба на БТК за 2002 година.

3. Питане от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно приватизацията на "Бургаско пиво" АД - Бургас.

4. Питане от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно неизплатени възнаграждения на работници и служители от "Булгаргеомин" ЕАД и "Енергоимпекс" ЕООД.

5. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно решение на Министерски съвет.

6. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно сделка на продукция с възможна двойна употреба.

7. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ БОРИСОВ относно взаимоотношенията между "Агротехника" АД, гр. Карлово и СПТУМ "Владимир Комаров", с. Ведраре, община Карлово.

VI. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

Актуален въпрос от н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ относно изплащане на заплатите и осигуряването на поръчки за завод "Терем" ЕАД - клон Търговище.

VII. Меглена Кунева, министър по европейските въпроси ще отговори на:

Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно затварянето на глава 14 "Енергетика" от преговорите с ЕС.

VIII. Антон Станков, министър на правосъдието ще отговори на:

Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно нарушение на Закона за обществените поръчки.

IX. Владимир Атанасов, министър на образованието и науката ще отговори на: Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно закриване на училищата в с. Егрек и с. Бук, Кърджалийска област.


На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:

- министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски - на актуален въпрос от народния представител Никола Николов;
- министърът на образованието и науката Владимир Атанасов - на актуален въпрос от народните представители Евгения Живкова и Стойко Танков;
- министърът на младежта и спорта Васил Иванов - на 2 актуални Въпроса с писмен отговор от народния представител Весела Лечева. На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народния представител Евгени Чачев от заседанието, се отлагат:
- отговорът на негово питане към министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски;
- отговорът на негов актуален въпрос към министъра на финансите Милен Велчев;
- отговорът на негов актуален въпрос към министъра на образованието и науката Владимир Атанасов.
Поради ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме.
Заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството Костадин Паскалев не може да участва в заседанието за парламентарен контрол поради годишен отпуск.
Форма за търсене
Ключова дума