Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
24/01/2014
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ относно изтичащ период на допустимост на разходи 2007 г. - 2013 г. и съществуващ риск от неизпълнение на дейностите.

II. Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ относно нападение над български гражданин.

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно взетите мерки по отношение на непристойното и неправомерно поведение на полицай Костадин Колев в инцидента на летище Варна от 06.01.2014 г.

III. Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ и СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА относно политиката на правителството за овладяване на растящата безработица от началото на 2014 г.

2. Въпрос от н.п. ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ и СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА относно драстично намаления брой заети лица по Националната програма "Асистенти на хора с увреждания" за 2014 г.

3. Питане от н.п. ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА относно подобряване условията на труд на социалните работници в област Варна, както и увеличаване на техните трудови възнаграждения.

IV. Кристиан Вигенин, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно стрелба по гранични полицаи.

2. Въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно състоянието на двустранните отношения между Република България и Държавата Катар.

V. Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно осигуряване на финансов ресурс за инвестиционното проектиране.

2. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно изясняване на редица нарушения при издаване на разрешение за строеж и възможностите на държавната администрация за отстояване на обществения интерес и отмяна на незаконосъобразното разрешение.

3. Питане от н.п. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ относно политиката в сектор проектиране на строителните конструкции на строежите, чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции.

4. Въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно обследване на всички големи търговски центрове в страната - молове, шопинг центрове и търговски обекти.

VI. Петър Стоянович, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно спряна субсидия на Народно Читалище "Просвета-1929" с. Мало Конаре.

На основание чл. 90, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Пламен Орешарски - на въпрос от народния представител Цецка Цачева;
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев - на 6 въпроса от народните представители Стефан Дедев и Атанас Ташков, Павел Гуджеров и група народни представители, Веселин Вучков, Десислава Атанасова (2 въпроса), и Десислав Чуколов, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Десислав Чуколов, и Корнелия Маринова;
- министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Алиосман Имамов.
На основание чл. 90, ал. 4 и чл. 95, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, се отлагат отговорите на:
- 3 питания от народния представител Димчо Михалевски към заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова;
- въпрос от народния представител Станислав Станилов към министъра на финансите Петър Чобанов;
- питане от народния представител Валентин Радев към министъра на отбраната Ангел Найденов;
- 2 въпроса от народния представител Волен Сидеров към заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова и към министъра на външните работи Кристиан Вигенин.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на земеделието и храните Димитър Греков, и министърът на образованието и науката Анелия Клисарова.
Поради служебен ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.
Поради участие в регионална среща по въпросите на Европейските оперативни програми в областта на околната среда, транспорта и регионалното развитие, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на околната среда и водите Искра Михайлова, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов и министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова.

Общ брой въпроси - 10;
Общ брой питания - 3;
Общ брой въпроси и питания - 13.
Необходимо парламентарно време - 2 часа и 15 мин.Връчени писмени отговори:

Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно предприемане на мерки за решаване на поставените от служителите на затворите проблеми (връчен на 24 януари 2014 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно предприемане на мерки за решаване на поставените от служителите на затворите проблеми (връчен на 24 януари 2014 г.).

Кристиан Вигенин, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно статута на г-жа Стефани Дюмортие (връчен на 24 януари 2014 г.).

Ангел Найденов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ, относно оскверняване на паметника на братята Евлоги и Христо Георгиеви в град Карлово (връчен на 24 януари 2014 г.).

Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно проблеми в електрозахранването в с. Слокощица, общ. Кюстендил (връчен на 24 януари 2014 г.).===

Отговорено в заседанието:

Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 24 януари 2014 г. на въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ, относно изтичащ период на допустимост на разходи 2007 г. - 2013 г. и съществуващ риск от неизпълнение на дейностите.

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 24 януари 2014 г. на въпрос от н.п. ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ, относно нападение над български гражданин.

Устен отговор в заседанието на 24 януари 2014 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно взетите мерки по отношение на непристойното и неправомерно поведение на полицай Костадин Колев в инцидента на летище Варна от 06.01.2014 г.

Кристиан Вигенин, Министър на външните работи:

Устен отговор в заседанието на 24 януари 2014 г. на въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА, относно стрелба по гранични полицаи.

Устен отговор в заседанието на 24 януари 2014 г. на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно състоянието на двустранните отношения между Република България и Държавата Катар.

Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 24 януари 2014 г. на питане от н.п. ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА, относно подобряване условията на труд на социалните работници в област Варна, както и увеличаване на техните трудови възнаграждения.

Устен отговор в заседанието на 24 януари 2014 г. на питане от н.п. ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ и СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА, относно политиката на правителството за овладяване на растящата безработица от началото на 2014 г.

Устен отговор в заседанието на 24 януари 2014 г. на въпрос от н.п. ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ и СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА, относно драстично намаления брой заети лица по Националната програма "Асистенти на хора с увреждания" за 2014 г.

Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране:

Устен отговор в заседанието на 24 януари 2014 г. на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно осигуряване на финансов ресурс за инвестиционното проектиране.

Устен отговор в заседанието на 24 януари 2014 г. на въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ, относно изясняване на редица нарушения при издаване на разрешение за строеж и възможностите на държавната администрация за отстояване на обществения интерес и отмяна на незаконосъобразното разрешение.

Устен отговор в заседанието на 24 януари 2014 г. на питане от н.п. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ, относно политиката в сектор проектиране на строителните конструкции на строежите, чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции.

Устен отговор в заседанието на 24 януари 2014 г. на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно обследване на всички големи търговски центрове в страната - молове, шопинг центрове и търговски обекти.

Петър Стоянович, Министър на културата:

Устен отговор в заседанието на 24 януари 2014 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно спряна субсидия на Народно Читалище "Просвета-1929" с. Мало Конаре.
Форма за търсене
Ключова дума