Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
06/11/2014
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ - 6 ноември, четвъртък от 9.00 часа

I. Георги Близнашки, служебен министър-председател ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно политиката на служебното правителство по подмяна на кадри в държавната администрация.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ относно визия 2020: България в НАТО и европейската отбрана, обсъждана от Министерския съвет.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно обявени процедури за обществени поръчки в края на мандата на служебното правителство.

4. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно кадрова политика на Министерския съвет.

II. Екатерина Гечева-Захариева, служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ и ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

2. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно Програмата за енергийно обновяване на българските домове, финансирана по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно аварирал участък на пътя Благоевград - Банско.

4. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно рехабилитация и разширение на пътя Пловдив - Асеновград.

5. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно реализацията на обществена поръчка за рехабилитация на 20 км. отсечка от III-804 Поповица - Асеновград, от км 0+000 до км 20+442,71, по проект от Лот 15А, на Програма "Транзитни пътища V".

6. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА, ДИМИТЪР КРУМОВ ТАНЕВ, КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно степента на завършеност и срока за изпълнение на ЛОТ4 Сандански - Кулата от АМ "Струма".

III. Васил Щонов, служебен министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно средства на дружества от сектор "Eнергетика" в Корпоративна Търговска Банка.

2. Въпрос от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА относно делото, което "Атомстройекспорт" води пред Международния арбитражен съд в Париж срещу Националната електрическа компания (НЕК) на България.

3. Въпрос от н.п. ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ и ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ относно прекъснато електрозахранване.

4. Въпрос от н.п. ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ и ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ относно предприети мерки за справяне с евентуална газова криза.

IV. Мирослав Ненков, служебен министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА и ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА относно капиталови разходи на лечебните заведения за болнична помощ през текущата година.

V. Йордан Бакалов, служебен министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно работата на МВР за осигуряване провеждането на Парламентарни избори 2014 г.

2. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно изграждане на допълнително защитно съоръжение - продължение на сега съществуващото, на българо-турската граница.

3. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно актуалното състояние на Фонда за безопасност на движението, управляван от министъра на вътрешните работи.

VI. Румен Порожанов, служебен министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно състояние на фискалния резерв.

2. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно бюджетните разходи.

3. Питане от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно политиката по приходите в държавния бюджет към 30 септември 2014 г. и очаквано изпълнение към 31 декември 2014 г.

4. Питане от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА относно финансовото изпълнение на Оперативните програми, финансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС.

VII. Николина Ангелкова, служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно финансовото и икономическото състояние на "Пристанище Бургас" ЕАД.

VIII. Румяна Коларова, служебен министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА относно осигуряването на средства за продължаване на проектите "Успех" и "Подобряване на качеството на образованието в средните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".

IX. Велизар Шаламанов, служебен министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно намерения за промени в пенсионирането на военнослужещите.

2. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно искане на Комисията по досиетата към служба "Военна информация" за разкриване самоличността на чужди граждани, работили за интересите на Република България.

X. Даниел Митов, служебен министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно изградената 30-километрова ограда по българо-турската граница.

XI. Васил Грудев, служебен министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно мерките, които предприема Министерството на земеделието и храните за превенция от болестта "син език" и методиката за компенсация на земеделските производители за покриване на загубите.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ относно привеждане на влязло в сила решение на ВАС №3235.

3. Питане от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно изплащането на получените през годините 2009-2011 г. кредити към Държавен фонд "Земеделие" за изхранване на животните.

4. Въпрос от н.п. РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ относно провала на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

XII. Светлана Жекова, служебен министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно Решение № 28 - ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на цялостен и годишен работен проект за 2014 г. за търсене и проучване на нефт и природен газ, в границите на Блок "1 - 11 Вранино".

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно отпускане от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда на безвъзмездна финансова помощ на община Първомай за проекта за допълнително водоснабдяване на с. Буково.

На основание чл. 90, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- служебният министър на вътрешните работи Йордан Бакалов - на 2 въпроса от народните представители Георги Кадиев, и Иван Валентинов Иванов;
- служебният министър на младежта и спорта Евгения Раданова – на въпрос от народния представител Петър Славов.

Връчени писмени отговори:

Мирослав Ненков, служебен министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, относно изплатените средства на общинските лечебни заведения, съгласно методика за финансиране (връчен на 6 ноември 2014 г.).

Николина Ангелкова, служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно финансовото и икономическо състояние на "Пристанище Варна" ЕАД, "Пристанище Русе" ЕАД, и "Пристанище Лом" (връчен на 6 ноември 2014 г.).===

Отговорено в пленарна зала:

Георги Близнашки, служебен министър-председател:

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ, относно кадрова политика на Министерския съвет.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно извършени извънредни разходи от служебното правителство.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ, относно визия 2020: България в НАТО и европейската отбрана, обсъждана от Министерския съвет.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно политиката на служебното правителство по подмяна на кадри в държавната администрация.

Екатерина Гечева-Захариева, служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране:

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ и ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ, относно прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно рехабилитация и разширение на пътя Пловдив - Асеновград.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, относно аварирал участък на пътя Благоевград - Банско.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ, относно реализацията на обществена поръчка за рехабилитация на 20 км. отсечка от III-804 Поповица - Асеновград, от км 0+000 до км 20+442,71, по проект от Лот 15А, на Програма "Транзитни пътища V".

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА, ДИМИТЪР КРУМОВ ТАНЕВ, КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, относно степента на завършеност и срока за изпълнение на ЛОТ4 Сандански - Кулата от АМ "Струма".

Васил Щонов, служебен министър на икономиката и енергетиката:

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно средства на дружества от сектор "Eнергетика" в Корпоративна Търговска Банка.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ и ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ, относно прекъснато електрозахранване.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ и ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ, относно предприети мерки за справяне с евентуална газова криза.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА, относно делото, което "Атомстройекспорт" води пред Международния арбитражен съд в Париж срещу Националната електрическа компания (НЕК) на България.

Мирослав Ненков, служебен министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА и ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, относно капиталови разходи на лечебните заведения за болнична помощ през текущата година.

Йордан Бакалов, служебен министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно работата на МВР за осигуряване провеждането на Парламентарни избори 2014 г.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, относно изграждане на допълнително защитно съоръжение - продължение на сега съществуващото, на българо-турската граница.

Румен Порожанов, служебен министър на финансите:

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ, относно бюджетните разходи.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно състояние на фискалния резерв.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ, относно политиката по приходите в държавния бюджет към 30 септември 2014 г. и очаквано изпълнение към 31 декември 2014 г.

Николина Ангелкова, служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно финансовото и икономическото състояние на "Пристанище Бургас" ЕАД.

Румяна Коларова, служебен министър на образованието и науката:

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно осигуряването на средства за продължаване на проектите "Успех" и "Подобряване на качеството на образованието в средните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".

Велизар Шаламанов, служебен министър на отбраната:

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ, относно искане на Комисията по досиетата към служба "Военна информация" за разкриване самоличността на чужди граждани, работили за интересите на Република България.

Даниел Митов, служебен министър на външните работи:

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ, относно изградената 30-километрова ограда по българо-турската граница.

Васил Грудев, служебен министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ, относно привеждане на влязло в сила решение на ВАС №3235.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно мерките, които предприема Министерството на земеделието и храните за превенция от болестта "син език" и методиката за компенсация на земеделските производители за покриване на загубите.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на питане от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ, относно изплащане на субсидиите на фермерите за 2014 г.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ, относно провала на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Светлана Жекова, служебен министър на околната среда и водите:

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2014 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно отпускане от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда на безвъзмездна финансова помощ на община Първомай за проекта за допълнително водоснабдяване на с. Буково.
Форма за търсене
Ключова дума