Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
23/01/2015
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно решаване на проблема с изплащането на финансовите корекции, наложени на общините по оперативните програми за изминалия програмен период 2007-2013 г.

II. Веселин Вучков, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно изтеглени представители на Министерството на вътрешните работи в Белград, Скопие, Москва и Прага, в мандата на министъра на вътрешните работи г-н Йовчев.

2. Въпрос от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА относно действията на Министерството на вътрешните работи по отношение на извършените престъпления от граждани по време на протестите, през мандата на 42-то Народно събрание.

3. Питане от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно политиката на Министерството на вътрешните работи по предотвратяване на измамите, извършвани по телефон в последните години.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ относно действия на инспектори от 2-ро Полицейско управление гр. Варна, спрямо застъпници на коалиция АБВ.

5. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно актуално състояние на Фонда за безопасност на движението, управляван от министъра на вътрешните работи.

6. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно пореден случай на нападение над лекар от Спешна помощ.

7. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно средствата, получени от Европейския съюз, във връзка със станалите в страната наводнения.

8. Въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ относно терора над българските граждани в малките населени места.

9. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно състоянието на системата за видеонаблюдение, собственост на СДВР.

10. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно разпределение на делата на разследващите полицаи.

11. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно тенденция 2010 - 2014 г. на броя на администрацията в Министерството на вътрешните работи.

12. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно намалено щатно разписание в звено "Документи за самоличност" към Районно управление на МВР - гр. Гоце Делчев.

13. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно оборудване на патрулни автомобили с камери и микрофони.

14. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ относно освободени държавни служители на МВР.

15. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно броя на заснетите от стационарни камери (техническо средство) автомобили със специален режим с установена превишена скорост, броя на издадените електронни фишове и броя на наложените санкции с електронен фиш на водачи на такива автомобили за периода 2011-2014 г.

III. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно ремонт на пътя София - Кюстендил в местността Конявски проход.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно финансовото състояние на В и К гр. Добрич и високата цена на питейната вода.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно състоянието на път VRC1015 Тлачене - Габаре, общ. Бяла Слатина и евентуалното му заличаване от транспортната схема на страната.

4. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно тежкото състояние на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обслужваща общ. Левски, обл. Плевен.

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно възстановяване на разрушено мостово съоръжение, свързващо селата Веселие и Ясна поляна, общ. Приморско.

6. Въпрос от н.п. ВЯРА МИХАЙЛОВА ЦЕРОВСКА относно подготовката и готовността на автомагистрала Люлин за зимни условия.

7. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно извършване на ремонт на пътен участък между гр. Враца и с. Згориград.

8. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно разрешения за строеж, издадени от Министерството на инвестиционното проектиране.

9. Питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно проект на Оперативна програма "Региони в растеж".

10. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно "Обществена поръчка за укрепване на свлачището на бул. "Велики Преслав" гр.Шумен (участък от път SHU 1180 "Местност 5-ти км - Шумен - Дивдядово)".

11. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ и ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ относно законност на джамията "Абу Бекир" в гр. Пазарджик.

12. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно необходимост от извършване на спешни ремонтно-възстановителни работи на пътно съоръжение - мост над р. Марица, по републикански път ІІІ - 667 Плодовитово - Първомай - Асеновград.

13. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно политиката на "В и К" АД - Ловеч по събиране на просрочените към дружеството задължения.

IV. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно увеличаване на данъка върху лихвите на депозитите на гражданите.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно финансовото състояние на Националния компенсационен жилищен фонд.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ и ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно закриване на териториалното поделение на Агенция "Митници" във Видин.

4. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно искане за нотификация от ЕК за въвеждането на измервателни уреди, съгласно последните изменения в Закона за акцизите и данъчните складове.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно лицата, които ще могат да се възползват от данъчното облекчение по чл. 22б от Закона за дънъцине върху доходите на физическите лица /отм. ДВ бр.105/2014 г./ за възстановяване на авансово платения данък "общ доход" - т.нар."необлагаем минимум".

6. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно промените в Закона за данък добавена стойност от месец декември 2014 г., касаещи промяна в изискванията на чл. 118 от ЗДДС, публикувани в ДВ, бр. 107/2014 г.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно прогноза за изпълнение на годишен план за приходи от ДДС от внос от трети страни.

V. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно евентуално участие на български офицери-травестити от НАТО във форум във Вашингтон.

2. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно целите на посещението в Република България на върховния главнокомандващ на НАТО в Европа генерал Филип Брийдлав.

3. Питане от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно информация, че към настоящия момент служба "Военна информация" не е предала в Комисията по досиетата повече от 33 000 архивни единици.

4. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно досиетата на 33 000 военни разузнавачи.

5. Въпрос от н.п. ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ относно българските военни контингенти в Афганистан.

6. Питане от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ относно разполагане на военни бази на НАТО на територията на Република България.

7. Въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно оказване на граждански контрол върху служба "Военна информация".

8. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно реализация на проект за придобиване на нов тип боен самолет.

9. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно намерения за промени в пенсионирането на военнослужещите.

10. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно предоставяне на архива на служба "Военна информация" на Комисията за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА.

11. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно намерение на военния министър да направи публично достояние секретни документи за чужди граждани, намиращи се в Служба "Военна информация".

12. Въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ относно размера на внесените вноски в НАТО от страна на Република България.

13. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно финансовите проблеми при превъоръжаването на Българската армия и необходимостта от дарение на бойна ескадрила за ВВС от натовските ни партньори.

VI. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно координация по въпросите на Европейския съюз.

2. Въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ относно оценка на дипломатическите представителства и ръководството на Министерството на външните работи за миграционния натиск върху Република България.

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно срещата Ви на 02.12.2014 г. с държавния секретар на САЩ Джон Кери.

4. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно откриване на нови ГКПП между Република България и Република Македония.

5. Въпрос от н.п. БОРИС БОРИСОВ СТАНИМИРОВ относно визовите изисквания на САЩ за български граждани.

6. Питане от н.п. ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ относно приложението на междудържавно споразумение от 1961 г. между Република България и Тунис, и положението на българските граждани, работещи в Тунис.

VII. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ относно лечението на пациентите в онкологичните и хематологични клиники на Република България при състояние "outpatient"(т.е. при незадължително постоянно пребиваване в болница).

2. Въпрос от н.п. АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ относно ограничения на износа на лекарствени продукти.

3. Питане от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени със Закона за здравето.

4. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ относно престъпното посегателство върху лекари и медицински лица, работещи в сферата на спешната медицинска помощ от лица, незачитащи лекарската професия.

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно задълженията на Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - град Ловеч.

6. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ относно нарушения на правилата за търговия с лекарствени продукти.

7. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно решаването на проблеми в областта на детското здравеопазване.

VIII. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно откриване на филиал на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна в гр. Шумен.

2. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно нерегламентирана дейност при събиране на парични средства за охрана на общински училища в гр. Добрич.

3. Питане от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА относно финансиране на висшето образование в Република България.

IX. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно предприети действия от Министерството на енергетиката в отговор на писмо от ЕК от 21.10.2014 г. No.COMP B2AC/ZM/MW/reD*2014/103695 за нерегламентирана държавна помощ в енергетиката.

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно удължаване на ресурса за експлоатация на 5 и 6-ти блок АЕЦ "Козлодуй".

3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно предприети действия от Министерството на енергетиката за защита държавния интерес по иск, заведен от ЕВН на стойност над 1,2 млрд. лв. и последващи претенции и от останалите ЕРП-та.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЕВ относно оценка на работата на балансиращия пазар на електроенергия.

5. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно обосновка за увеличаващата се цена на електроенергията.

6. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно тежкото състояние на видинското предприятие "Видахим", дължащо се на неизплатени задължения на Националната електрическа компания към него.

7. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно недопускане съкращаване на специалисти в ТЕЦ "Варна".

8. Питане от н.п. КИРИЛ ПЕТРОВ ЦОЧЕВ относно стратегии за развитие на енергетиката и за енергийната ефективност.

9. Въпрос от н.п. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ относно зачестили прекъсвания на електрозахранването в район Люлин, Столична община.

10. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно последствията от продадени от НЕК, без търг и конкурс, количества електрическа енергия на свободния пазар.

11. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно дължими и получени суми от Република България от дейността на чуждестранното дружество "Дънди Прешъс Металс".

12. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно Междусистемна газова връзка България - Гърция.

X. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно таксите за концесиите на плажовете.

2. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно въвеждане на Единна система за туристическа информация.

XI. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно спиране на пътнически влакове през 2015 г.

2. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно спиране на пътнически влакове през 2015 г.

XII. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно проект за воден цикъл на гр. Видин.

2. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно изграждане на клетка в депото за битови отпадъци в Пазарджик.

XIII. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно установени незаконосъобразни действия и заповеди на изпълнителния директор на БАБХ проф. Пламен Моллов.

2. Въпрос от н.п. БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН; АЙДОАН МУТАЛИБ АЛИ и ХАМИД БАРИ ХАМИД относно протест на работниците и служителите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Върбица.

3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно продажба на земи от Министерството на земеделието и храните, попадащи в трасето на проекта "Южен поток".

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ относно продажбата на 358 декара от горския фонд на проектната компания "Южен Поток България-АД" на изключително ниска цена.

5. Въпрос от н.п. МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД и ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА относно протест на 02.12.2014 г. пред Държавно горско стопанство - Момчилград и декларация от членовете на Ловно рибарско сдружение "Родопи" - Момчилград и членовете на Ловнорибарска дружина - Равен.

6. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката на правителството за опазването, контрола и възстановяването на българската гора.

7. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно санкции, наложени на България по Програмата за развитие на селските райони.

8. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно стопанисване на земеделска земя от Професионална агротехническа гимназия "Н. Й. Вапцаров", гр. Бяла Слатина.

9. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно доставката на ваксина за болестта "син език" по Закона за обществените поръчки от Българската агенция по безопасност на храните.

10. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно кандидатстване на земеделски стопани за плащания по Схемата за едно плащане на площ през 2015 г.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на вътрешните работи Веселин Вучков – на въпрос с писмен отговор от народния представител Мустафа Карадайъ;
- министърът на икономиката Божидар Лукарски – на 2 въпроса от народните представители Мая Манолова, и Николай Александров;
- министърът на външните работи Даниел Митов - на 3 въпроса от народните представители Миглена Александрова, и Илиан Тодоров (2 въпроса);
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация Румяна Бъчварова - на 1 въпрос от народния представител Георги Божинов;
- министърът на образованието и науката Тодор Танев – на 2 въпроса от народния представител Иван Станков;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 2 въпроса от народните представители Димитър Байрактаров, и Николай Александров;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на въпрос с писмен отговор от народния представител Емил Райнов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на въпрос с писмен отговор от народния представител Васил Антонов.
На основание чл. 92, ал. 4 и чл. 97, ал. 3 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на:
- 6 въпроса от народния представител Станислав Станилов към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева (2 въпроса), към министъра на финансите Владислав Горанов, към министъра на външните работи Даниел Митов, към министъра на здравеопазването Петър Москов, и към министъра на енергетиката Теменужка Петкова;
- въпрос от народния представител Любомир Владимиров към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Росица Янакиева към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- питане от народния представител Росица Янакиева към министъра на вътрешните работи Веселин Вучков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на правосъдието Христо Иванов.
Поради предварително планирани срещи с международно участие, в парламентарния контрол няма да участва заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

Въпроси – 81;
Питания – 12;
Общ брой въпроси и питания – 93.
Необходимо парламентарно време – 15 часа и 9 мин.
Връчени писмени отговори в пленарна зала:

Веселин Вучков, министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ, относно служителите в системата на МВР (връчен на 23 януари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ, относно уволнение на директора на Областна дирекция на МВР - Смолян (връчен на 23 януари 2015 г.).

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно доизграждане на четирилентов път "Бургас - Слънчев бряг" (връчен на 23 януари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ и ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, относно лошо експлоатационно състояние на път |-4, София - Варна (Е-772), в участъка "Пролаз - Търговище" (връчен на 23 януари 2015 г.).

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ; КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА; ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ; ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ, относно заявка за предоставяне на училищни автобуси за превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка или обучение (връчен на 23 януари 2015 г.).

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, относно издаването на разрешенията за медицинска дейност на болници (връчен на 30 януари 2015 г.).

Вежди Рашидов, министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА, относно изготвяне и внасяне на протокол в НИНКН за изготвяне на предложение по чл.9 от Наредба №12 от 11.11.2012г. и дали последното е внесено за разглеждане в СЕСОНКЦ (връчен на 23 януари 2015 г.).

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, относно интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." (връчен на 23 януари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно размера на средствата по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, преведени на община Ловеч по банкова сметка на РИОСВ - Плевен (връчен на 23 януари 2015 г.).

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ и БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ, относно сигнал на избиратели за корупционни практики в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)- гр. Пловдив (връчен на 23 януари 2015 г.).

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА, ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ, КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ и АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ, относно спиране от движение на 200 влака и съкращаване на 1500 служители на БДЖ (връчен на 23 януари 2015 г.).===

Отговорено в пленарна зала:

Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика:

Устен отговор в заседанието на 23 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно решаване на проблема с изплащането на финансовите корекции, наложени на общините по оперативните програми за изминалия програмен период 2007-2013 г.

Веселин Вучков, министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 23 януари 2015 г. на питане от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно изтеглени представители на Министерството на вътрешните работи в Белград, Скопие, Москва и Прага, в мандата на министъра на вътрешните работи г-н Йовчев.

Устен отговор в заседанието на 23 януари 2015 г. на въпрос от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА, относно действията на Министерството на вътрешните работи по отношение на извършените престъпления от граждани по време на протестите, през мандата на 42-то Народно събрание.

Устен отговор в заседанието на 23 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно актуално състояние на Фонда за безопасност на движението, управляван от министъра на вътрешните работи.

Устен отговор в заседанието на 23 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ, относно действия на инспектори от 2-ро Полицейско управление гр. Варна, спрямо застъпници на коалиция АБВ.

Устен отговор в заседанието на 23 януари 2015 г. на питане от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно политиката на Министерството на вътрешните работи по предотвратяване на измамите, извършвани по телефон в последните години.

Устен отговор в заседанието на 23 януари 2015 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно пореден случай на нападение над лекар от Спешна помощ.

Устен отговор в заседанието на 23 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно средствата, получени от Европейския съюз, във връзка със станалите в страната наводнения.

Устен отговор в заседанието на 23 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ, относно терора над българските граждани в малките населени места.

Устен отговор в заседанието на 23 януари 2015 г. на въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ, относно състоянието на системата за видеонаблюдение, собственост на СДВР.

Устен отговор в заседанието на 23 януари 2015 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно разпределение на делата на разследващите полицаи.

Устен отговор в заседанието на 23 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно тенденция 2010 - 2014 г. на броя на администрацията в Министерството на вътрешните работи.

Устен отговор в заседанието на 23 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, относно намалено щатно разписание в звено "Документи за самоличност" към Районно управление на МВР - гр. Гоце Делчев.

Устен отговор в заседанието на 23 януари 2015 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно оборудване на патрулни автомобили с камери и микрофони.

Устен отговор в заседанието на 23 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ, относно освободени държавни служители на МВР.

Устен отговор в заседанието на 23 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно броя на заснетите от стационарни камери (техническо средство) автомобили със специален режим с установена превишена скорост, броя на издадените електронни фишове и броя на наложените санкции с електронен фиш на водачи на такива автомобили за периода 2011-2014 г.

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 23 януари 2015 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно ремонт на пътя София - Кюстендил в местността Конявски проход.

Устен отговор в заседанието на 23 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно финансовото състояние на В и К гр. Добрич и високата цена на питейната вода.

Устен отговор в заседанието на 23 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно състоянието на път VRC1015 Тлачене - Габаре, общ. Бяла Слатина и евентуалното му заличаване от транспортната схема на страната.

Устен отговор в заседанието на 23 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ, относно тежкото състояние на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обслужваща общ. Левски, обл. Плевен.
Форма за търсене
Ключова дума