Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
20/03/2015
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВЧО ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно усвояване на средства от ЕС в нарушение на европейско законодателство.

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно причините, поради които цената на дизела в България е сред най-високите в Европейския съюз.

II. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно кадрови политики във ВиК, сектор София-област.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ относно лошото състояние на път ІІІ - 623 - Трекляно - Земен.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно лошото състояние на пътя гр. Добрич - курортен комплекс Албена.

4. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно изграждане на скоростен трилентов път на отсечката Добрич-Варна и реконструкция на участъка с. Любен Каравелово, общ. Аксаково - разклон за с. Долище, общ. Аксаково.

5. Въпрос от н.п. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ относно републикански път 5509 Свиленград-Райкова могила-Щит-Пашово-Сладун-Варник-Маточина, област Хасково.

6. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно изработването на нова Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

7. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно извършване на ремонтна дейност на Път III - 2085 Руен - Просеник - Горица от км. 00 до км. 29+600 на територията на общини Руен и Поморие.

8. Въпрос от н.п. МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА относно политиката на Министерския съвет за развитието на новата община Сърница, област Пазарджик.

III. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно опасното състояние на паметника "1300 години България", пред НДК и възможността за преместването му в музея на социалистическото изкуство към Министерството на културата.

2. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ и ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно политиката на Министерството на културата по отношение паметници от епохата на комунизма, възможности за тяхното съхраняване в Музея на социалистическото изкуство към Министерство на културата, в това число и на Паметника на Съветската армия в гр. София.

3. Въпрос от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ относно опазване и съхраняване на културно-историческите паметници в област Видин.

IV. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно лиценза на българската лаборатория за допингов контрол.

V. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно икономическа оценка на проект за разработка на волфрамово находище в района на Велинград.

2. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно лошо качество на доставяната от "ЧЕЗ Разпределение България" АД електрическа енергия в западната част на квартал "Райковска махала", гр. Троян.

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно българските предложения за финансиране по плана "Юнкер" в сектор "енергетика".

4. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно колапса на енергийната система и въвеждането на ограничителен режим на електрозахранването.

5. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно действия на министъра на енергетиката при провеждане на следващ търг за публична продан на "Химко" АД, Враца - дружество в несъстоятелност.

VI. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно таксите за концесиите на плажовете.

2. Въпрос от н.п. СЛАВЧО ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно унищожаване на природни и исторически дадености и обекти за туризъм.

VII. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ относно контрола върху използваните при съвместни военни учения боеприпаси и спомагателни бойни средства.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно отказът на ръководството на служба "Военна информация" да предаде архива на разузнавателното управление на БНА от времето на комунизма и индикациите, че копие на част или на целия архив на дигитален носител е изтекло извън службата.

3. Въпрос от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ относно безвъзмездно предоставяне на имот № 65334.301.9524 - местност "Разклонението", гр. Сандански.

VIII. Христо Иванов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно концепция за наказателна политика.

2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно забавяне на съдебната реформа.

3. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно намеренията на Министерството на правосъдието за промяна на статута на затвора в град Белене.

4. Въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ относно преобразуването и закриването на затвора Белене.

IX. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно източване на огромни суми от еврофондове чрез фиктивни студентски стажове в общ. Варна.

2. Питане от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА относно статута на допустимостта за заемане на ръководни длъжности и участие в Общите събрания на висшите училища на преподаватели - хабилитирани лица, навршили 65-годишна възраст.

3. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно стратегия за висшето образование.

4. Въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно наредбите по направените от 42-ото Народно събрание промени в Закона за професионалното образование и обучение.

5. Питане от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ относно нормативната уредба, регулираща смяна предназначението на неизползваеми училищни сгради.

X. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно решаването на проблеми в областта на детското здравеопазване.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно решаването на въпроса с квалификацията на лекарите след получаване на специалност.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно мерки за намаляване на нарушенията при възлагане на обществени поръчки в системата на здравеопазването.

4. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно финансовите задължения на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка", гр. Видин към 01.01.2015 г.

5. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно снабдяването на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка", гр. Видин с медикаменти през 2014 г.

XI. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ относно Летище Пловдив ЕАД.

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно бюрократични пречки пред иновативни бизнес начинания.

XII. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ и ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ относно незаконната сеч, износа на дървесина и недостига на суровина за дървопреработвателните предприятия в Република България.

2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно провеждане на първата тръжна сесия от лесофонда за 2015 г. по Закона за горите.

3. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно предоставянето на ливади и пасища на собственици на животновъдни обекти.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно нарушения в общински горски територии и общински поземлен фонд на община Копривщица и контрола от страна на МЗХ и неговите структури.

5. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно несъответствие в предоставянето на ваучери по държавна помощ "Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво" и реално обработената площ и полагащото се гориво.

6. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно стопанисване на имот на предприятие " Земинвест" в землището на село Войводиново, община Марица.

7. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно подпомагане на сектор "Пчеларство" през 2015 г.

8. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно обезщетение на земеделски производители.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева - на питане от народния представител Магдалена Ташева;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева - на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Стефани Михайлова;
- министърът на образованието и науката Тодор Танев – на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Стоян Мирчев;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 3 въпроса с писмен отговор от народния представител Илиан Тодоров, и на питане с писмен отговор от народните представители Искрен Веселинов и Красимир Каракачанов;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 2 въпроса от народните представители Красимир Янков, и Георги Божинов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на въпрос от народния представител Стефан Кенов и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Теодора Георгиева, и Красимира Атанасова и Нели Петрова;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на въпрос от народните представители Бойка Маринска и Димитър Шишков;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Мая Манолова и Чавдар Георгиев (2 въпроса), и Драгомир Стойнев.
На основание чл. 92, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Мая Манолова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Десислав Чуколов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова;
- въпрос от народните представители Джевдет Чакъров и Мехмед Атаман към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Волен Сидеров към министъра на отбраната Николай Ненчев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, и министърът на икономиката Божидар Лукарски.
Поради предварително поет ангажимент от международен характер, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на външните работи Даниел Митов.
Поради предварително поет ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на финансите Владислав Горанов, и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

Въпроси – 44;
Питания – 4;
Общ брой въпроси и питания – 48.
Необходимо парламентарно време – 7 часа и 36 мин.

Връчени писмени отговори в пленарна зала:

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ, относно броя на извършените кражби на територията на Република България за периода 2000-2015 г (връчен на 20 март 2015 г.).

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно земно свлачище в с. Пепелина, община Две могили, обл. Русе застрашаващо със срутване път и църква (връчен на 20 март 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно брегоукрепване на крайбрежната зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - Почивна станция на Министерство на отбраната - първи участък" (връчен на 20 март 2015 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ, относно възможността за вливане на В и К "Меден кладенец" ЕООД - гр. Кубрат във "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД - гр. Разград, което е търговско дружество с 51 % държавно участие в капитала (връчен на 20 март 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ, относно провеждане на процедури за избор на изпълнители за текущи ремонти и зимно поддържане на РПМ в страната (връчен на 20 март 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ, относно основен ремонт и усилване на мост в с. Динево, общ. Хасково. Изграждане на дига от едната страна на реката (връчен на 20 март 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ, относно ремонт на мост на път Стойково - Любеново, общ. Хасково (връчен на 20 март 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ, относно възстановяване на асфалтова настилка на Път III - 1301 в участък Галатин - Лесура (връчен на 20 март 2015 г.).

Николай Ненчев, министър на отбраната:

Писмен отговор на питане от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ, относно заплаха за националната и международната сигурност от използване на малки безпилотни летателни апарати (дронове) (връчен на 20 март 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно извършени одити на дружества и структури в рамките на Министерство на отбраната и резултати, в това число и установени данни за евентуални нарушения (връчен на 20 март 2015 г.).

Христо Иванов, министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ, относно преобразуването на затвора Белене (връчен на 20 март 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. РАЛИЦА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА, относно преструктуриране на съдебната система и възможността от преминаване на Районен съд Нови пазар към Шуменски Районен съд (връчен на 20 март 2015 г.).

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, относно необходимост от актуализация на Националната стратегия по наркотиците (връчен на 20 март 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, относно липсата на планове за преодоляване и предотвратяване на проявленията на лекарска небрежност, немарливост или професионален дефицит (връчен на 20 март 2015 г.).

Вежди Рашидов, министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, относно осигуряване на финансиране за проект "Музей на открито "Малтепе" с информационен център, алейна мрежа, зона за открито експониране на структури от могилата, покриваща площ за посетители и паркинг" в землището на с. Маноле, община "Марица", област Пловдив (връчен на 20 март 2015 г.).

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ, относно изграждане на канализация в с. Ягодово, община Родопи, област Пловдив (връчен на 20 март 2015 г.).

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ, относно модернизация на железопътен участък Септември - Пловдив част от Трансевропейската железопътна мрежа (позиция 3 Модернизация на железопътната отсечка Стамболийски - Пловдив) изпълнявана по ОП "Транспорт" 2007-2013 г (връчен на 20 март 2015 г.).

Божидар Лукарски, министър на икономиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ, относно искане за предоставяне на данни за произведени алкохолни напитки за периода 2011-2014г. в Република България (връчен на 20 март 2015 г.).

Теменужка Петкова, министър на енергетиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно законово регламентирани и лицензионно определени задължения на ЕРП, които системно не се изпълняват и нарушават (връчен на 20 март 2015 г.).===

Отговорено в заседанието:

Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика:

Устен отговор в заседанието на 20 март 2015 г. на въпрос от н.п. СЛАВЧО ПЕНЧЕВ БИНЕВ, относно усвояване на средства от ЕС в нарушение на европейско законодателство.

Устен отговор в заседанието на 20 март 2015 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно причините, поради които цената на дизела в България е сред най-високите в Европейския съюз.

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 20 март 2015 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно кадрови политики във ВиК, сектор София-област.

Устен отговор в заседанието на 20 март 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ, относно лошото състояние на път ІІІ - 623 - Трекляно - Земен.

Устен отговор в заседанието на 20 март 2015 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно лошото състояние на пътя гр. Добрич - курортен комплекс Албена.

Устен отговор в заседанието на 20 март 2015 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА, относно изграждане на скоростен трилентов път на отсечката Добрич-Варна и реконструкция на участъка с. Любен Каравелово, общ. Аксаково - разклон за с. Долище, общ. Аксаково.

Устен отговор в заседанието на 20 март 2015 г. на въпрос от н.п. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, относно републикански път 5509 Свиленград-Райкова могила-Щит-Пашово-Сладун-Варник-Маточина, област Хасково.

Устен отговор в заседанието на 20 март 2015 г. на въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ, относно изработването на нова Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Устен отговор в заседанието на 20 март 2015 г. на въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА, относно извършване на ремонтна дейност на Път III - 2085 Руен - Просеник - Горица от км. 00 до км. 29+600 на територията на общини Руен и Поморие.

Устен отговор в заседанието на 20 март 2015 г. на въпрос от н.п. МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА, относно политиката на Министерския съвет за развитието на новата община Сърница, област Пазарджик.

Николай Ненчев, министър на отбраната:

Устен отговор в заседанието на 20 март 2015 г. на въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ, относно контрола върху използваните при съвместни военни учения боеприпаси и спомагателни бойни средства.

Устен отговор в заседанието на 20 март 2015 г. на въпрос от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ, относно безвъзмездно предоставяне на имот № 65334.301.9524 - местност "Разклонението", гр. Сандански.

Вежди Рашидов, министър на културата:

Устен отговор в заседанието на 20 март 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно опасното състояние на паметника "1300 години България", пред НДК и възможността за преместването му в музея на социалистическото изкуство към Министерството на културата.

Устен отговор в заседанието на 20 март 2015 г. на питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ и ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ, относно политиката на Министерството на културата по отношение паметници от епохата на комунизма, възможности за тяхното съхраняване в Музея на социалистическото изкуство към Министерство на културата, в това число и на Паметника на Съветската армия в гр. София.

Устен отговор в заседанието на 20 март 2015 г. на въпрос от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ, относно опазване и съхраняване на културно-историческите паметници в област Видин.

Теменужка Петкова, министър на енергетиката:

Устен отговор в заседанието на 20 март 2015 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно икономическа оценка на проект за разработка на волфрамово находище в района на Велинград.

Устен отговор в заседанието на 20 март 2015 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно българските предложения за финансиране по плана "Юнкер" в сектор "енергетика".

Устен отговор в заседанието на 20 март 2015 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно колапса на енергийната система и въвеждането на ограничителен режим на електрозахранването.

Устен отговор в заседанието на 20 март 2015 г. на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно действия на министъра на енергетиката при провеждане на следващ търг за публична продан на "Химко" АД, Враца - дружество в несъстоятелност.

Николина Ангелкова, министър на туризма:

Устен отговор в заседанието на 20 март 2015 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно таксите за концесиите на плажовете.

Устен отговор в заседанието на 20 март 2015 г. на въпрос от н.п. СЛАВЧО ПЕНЧЕВ БИНЕВ, относно унищожаване на природни и исторически дадености и обекти за туризъм.

Красен Кралев, министър на младежта и спорта:

Устен отговор в заседанието на 20 март 2015 г. на въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ, относно лиценза на българската лаборатория за допингов контрол.
Форма за търсене
Ключова дума