Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
03/07/2015
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно закриване на звено "Оперативна дежурна част", към Районно управление на полицията - Тополовград.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно административна реформа в Министерството на вътрешните работи.

3. Въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ относно системни проблеми на живеещите в пловдивските квартали "Тодор Каблешков" и "Панайот Волов" с ромското население от съседната махала.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ и АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ относно исканията на служителите на Министерството на вътрешните работи от юни 2015 г.

II. Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно политиката и действията на правителството спрямо гражданите от български произход, живеещи в Украйна.

III. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно масово регистриране на специализирани предприятия, като инструмент за печелене на обществени поръчки.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно безвъзмездна помощ за фирми от Югозападна България по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

3. Питане от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно развитието на военните технологии и производство на военна техника в Република България.

4. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно икономическото развитие и подкрепа за бизнеса в Северозападен регион.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерството на икономиката, които са имали средства в "КТБ" АД - размер на средствата, лихвени и др. условия.

6. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно цели, послания и анализ на работното посещение на министъра на икономиката в Москва, Русия.

7. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно преки чуждестранни инвестиции в България.

8. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно подобряване на инвестиционния климат в България.

IV. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпълнение на приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали" на Оперативната програма "Околна среда".

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно замърсяване на въздуха и водите на р. Въча, в с. Грохотно, Смолянско.

V. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ относно изграждане на Спортен център в гр. Цар Калоян.

VI. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно инцидент на полигона в Анево.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на 3 въпроса от народните представители Хюсеин Хафъзов и Шабанали Дурмуш, Георги Божинов, и Красимир Янков, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Чавдар Пейчев, и Методи Андреев;
- заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева - на 2 въпроса от народния представител Кристиан Вигенин;
- министърът на образованието и науката Тодор Танев – на въпрос от народния представител Янаки Стоилов,эф и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Любомир Христов, Бюнямин Хасан, Айдоан Али, Хамид Хамид и Иван Валентинов Иванов, и Лютви Местан;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Славов;
- министърът на икономиката Божидар Лукарски - на въпрос с писмен отговор от народния представител Владислав Николов;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 2 въпроса от народните представители Явор Хайтов, и Жельо Бойчев, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Мартин Димитров;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на въпрос от народните представители Ирена Коцева, Галя Георгиева и Петър Беков, и на питане от народните представители Вили Лилков, Петър Славов и Мартин Димитров.
На основание чл. 92, ал. 4 и чл. 97, ал. 3 от Правника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 4 въпроса от народния представител Слави Бинев към министъра на енергетиката Теменужка Петкова, министърът на икономиката Божидар Лукарски, министърът на туризма Николина Ангелова, и министърът на отбраната Николай Ненчев;
- 4 въпроса от народния представител Любомир Владимиров към заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, и към министъра на младежта и спорта Красен Кралев.
На основание чл. 92, ал. 4 от Правника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 4 въпроса от народния представител Слави Бинев към министъра на енергетиката Теменужка Петкова, министъра на икономиката Божидар Лукарски, министъра на туризма Николина Ангелова, и министъра на отбраната Николай Ненчев;
- 4 въпроса от народния представител Любомир Владимиров към заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, и към министъра на младежта и спорта Красен Кралев.
- 2 въпроса от народния представител Стефан Кенов към министъра на финансите Владислав Горанов.
Поради предварително поет ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, министърът на здравеопазването Петър Москов, и министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, министърът на земеделието и храните Десислава Танева, и министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
Поради предварително поет ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, и министърът на правосъдието Христо Иванов, и министърът на туризма Николина Ангелкова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски.

Въпроси - 15;
Питания - 2;
Общ брой въпроси и питания - 18.
Необходимо парламентарно време - 2 часа и 45 мин.


Връчени писмени отговори в пленарна зала:

Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно злоупотреби, свързани с участие на специализирани предприятия за хора с увреждания в процедури за обществени поръчки по ЗОП (връчен на 10 юли 2015 г.).

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА, относно осъществяване на контролната функция на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънд FRIBA към ТУ София (връчен на 3 юли 2015 г.).

Владислав Горанов, министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно сигнали за извършени в нарушение на закона разплащания със средства от КТБ след поставянето й под специален надзор (връчен на 3 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно задлъжнялост на държавата към фирми (връчен на 10 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ, относно анализ на прага на ДДС (връчен на 3 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно размер на корпоративния данък, платен от Топ 10 дружествата с най-големи приходи в Република България и техните собственици (връчен на 3 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно численост на българската държавна администрация (връчен на 10 юли 2015 г.).

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно изграждане на четирилентов път по направлението Пловдив - Асеновград (връчен на 3 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно действия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по отношение осигуряване безопасността на движението по ремонтираните участъци от автомагистралите, облекчаване на задръстванията и взаимодействие с органите на Министерството на вътрешните работи (връчен на 3 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ, относно затворен участък от Републикански път III-488 Сливен - Ичера (връчен на 3 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ, относно кандидатстване на Агенция "Пътна инфраструктура" за финансиране по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г (връчен на 3 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ, относно развитието на кадастъра в България (връчен на 3 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ, относно изпълнение на препоръки на ГРАО към общините за актуализация на избирателните списъци (връчен на 3 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно път III-6004 Горна Малина - Белопопци - Байлово - Смолско и във връзка с молба за съдействие от жителите на с. Смолско, Софийска област, за ремонт на пътната отсечка между селата Смолско и Байлово (връчен на 3 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ, относно развитието на кадастъра в България (връчен на 3 юли 2015 г.).

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ, относно съдбата на трите национални курорта в общ. Костенец (връчен на 3 юли 2015 г.).

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно промени в проекта за промяна на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните (връчен на 3 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно Устройствени правилници на Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Българската агенция за безопасност на храните, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (връчен на 3 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно мерки на Министерството на земеделието и храните за превенция и борба с градушките (връчен на 3 юли 2015 г.).

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно справяне с проблема с някои недобросъвестни таксиметрови превозвачи на летище София и др. държавни летища, чиито принципал е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (връчен на 3 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ, относно транспониране на директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и Съвета (връчен на 3 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно Численост на българската държавна администрация (връчен на 3 юли 2015 г.).

Красен Кралев, министър на младежта и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерството на младежта и спорта, които са имали средства в "КТБ" АД - размер на средствата, лихвени и др. условия (връчен на 3 юли 2015 г.).===

Отговорено в заседанието:

Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси:

Устен отговор в заседанието на 3 юли 2015 г. на питане от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно политиката и действията на правителството спрямо гражданите от български произход, живеещи в Украйна.

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 3 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно закриване на звено "Оперативна дежурна част", към Районно управление на полицията - Тополовград.

Устен отговор в заседанието на 3 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ, относно административна реформа в Министерството на вътрешните работи.

Устен отговор в заседанието на 3 юли 2015 г. на въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ, относно системни проблеми на живеещите в пловдивските квартали "Тодор Каблешков" и "Панайот Волов" с ромското население от съседната махала.

Устен отговор в заседанието на 3 юли 2015 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ и АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ, относно исканията на служителите на Министерството на вътрешните работи от юни 2015 г.

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Устен отговор в заседанието на 3 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно изпълнение на приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали" на Оперативната програма "Околна среда".

Устен отговор в заседанието на 3 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ, относно замърсяване на въздуха и водите на р. Въча, в с. Грохотно, Смолянско.

Божидар Лукарски, министър на икономиката:

Устен отговор в заседанието на 3 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ, относно масово регистриране на специализирани предприятия, като инструмент за печелене на обществени поръчки.

Устен отговор в заседанието на 3 юли 2015 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно безвъзмездна помощ за фирми от Югозападна България по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

Устен отговор в заседанието на 3 юли 2015 г. на питане от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно развитието на военните технологии и производство на военна техника в Република България.

Устен отговор в заседанието на 3 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерството на икономиката, които са имали средства в "КТБ" АД - размер на средствата, лихвени и др. условия.

Устен отговор в заседанието на 3 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно икономическото развитие и подкрепа за бизнеса в Северозападен регион.

Устен отговор в заседанието на 3 юли 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно цели, послания и анализ на работното посещение на министъра на икономиката в Москва, Русия.

Устен отговор в заседанието на 3 юли 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно преки чуждестранни инвестиции в България.

Устен отговор в заседанието на 3 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно подобряване на инвестиционния климат в България.

Красен Кралев, министър на младежта и спорта:

Устен отговор в заседанието на 3 юли 2015 г. на въпрос от н.п. АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ, относно изграждане на Спортен център в гр. Цар Калоян.
Форма за търсене
Ключова дума