Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
10/07/2015
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно допълнително ангажиране на полицейски сили.

2. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно оценка на резултатите от работата на Областната дирекция на МВР - Варна.

3. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно проверка в Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи - Варна.

4. Въпрос от н.п. ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ относно увеличаващия се брой противозаконно отнети МПС през последните 3 години.

II. Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно координационен механизъм по подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

2. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно разходи за осъществяване на Българското председателство на ЕС през 2018 г.

III. Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ относно обща политика и възможности за специална целева подкрепа за Северозападен регион чрез интегрирани териториални инвестиции.

IV. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно концесия №147 от 26.03.1999г. - За предоставяне на концесия за подземни природни богатства - златно-медно-пиритни руди, чрез добив от находище "Челопеч" - Софийска област.

2. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно "Видахим" АД.

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно изграждане на АЕЦ.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно обявена обществена поръчка от Булгартрансгаз за закупуване на 160 мобилни апарата.

5. Въпрос от н.п. КЪНЧО ЯНЕВ ФИЛИПОВ относно неплатените концесионни плащания на мини "Марица изток" към бюджета на община Раднево.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно проблеми на хората в засегнатите от "Мини Марица изток" АД селища, и в частност в селата Трояново и Бели Бряг.

7. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно инвестиции в АЕЦ Козлодуй.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на 3 въпроса от народните представители Красимир Янков, Георги Кадиев, и Манол Генов и на въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Славов;
- заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин – на питане от народните представители Михаил Миков и Корнелия Нинова;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски – на въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Иванов Петров;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 2 въпроса от народните представители Георги Божинов, и Жельо Бойчев;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на питане от народния представител Димитър Бойчев и на въпрос с писмен отговор от народните представители Димитър Бойчев и Семир Абу Мелих;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на въпрос от народния представител Слави Бинев и на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Гроздан Караджов, Кристиан Вигенин, и Жельо Бойчев;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева - на въпрос от народния представител Корнелия Нинова;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на въпрос от народните представители Румен Христов и Мартин Димитров.
На основание чл. 92, ал. 4 и чл. 97, ал. 3 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Мартин Димитров – към министъра на енергетиката Теменужка Петкова;
- 3 въпроса от народния представител Любомир Владимиров – към заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, и към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева (2 въпроса);
- въпрос от народните представители Хюсеин Хафъзов и Шабанали Дурмуш - към заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова;
- 3 въпроса от народния представител Георги Божинов - към заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, и към министъра на енергетиката Теменужка Петкова (2 въпроса);
- въпрос от народния представител Жельо Бойчев - към министъра на енергетиката Теменужка Петкова;
- въпрос от народния представител Волен Сидеров – към министъра на отбраната Николай Ненчев;
- въпрос от народните представители Калина Балабанова и Николай Александров – към министъра на енергетиката Теменужка Петкова;
- въпрос от народния представител Борислав Иглев – към министъра на енергетиката Теменужка Петкова;
- питане от народните представители Вили Лилков, Петър Славов и Мартин Димитров – към министъра на финансите Владислав Горанов.
Поради предварително поет ангажимент с международно участие – среща с еврокомисаря по земеделието и селските райони г-н Фил Хоган, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, и министърът на земеделието и храните Десислава Танева.
Поради предварително поет ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на отбраната Николай Ненчев, и министърът на икономиката Божидар Лукарски.
Поради ползването на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, министърът на образованието и науката Тодор Танев, и министърът на туризма Николина Ангелкова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, министърът на външните работи Даниел Митов, министърът на правосъдието Христо Иванов, и министърът на здравеопазването Петър Москов.


Отдел „Пленарни заседания”


Връчени писмени отговори в пленарна зала:
Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ, относно престъпления, свързани с противозаконното отнемане на МПС и посегателствата срещу този вид собственост (връчен на 10 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, относно адресна регистрация на лица на адрес, на който никога не са живели (връчен на 10 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно численост на българската държавна администрация (връчен на 10 юли 2015 г.).

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно численост на българската държавна администрация (връчен на 10 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно изпълнение на Европейската гаранция за младежта (връчен на 10 юли 2015 г.).

Владислав Горанов, министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ, относно ограничаване на нелегалното производство и търговия със спиртни напитки (връчен на 10 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ, относно повишаване на приходите от акциз върху бирата (връчен на 10 юли 2015 г.).

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ, относно инсталиране на телекомуникационни електроинсталации в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (връчен на 10 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно численост на българската държавна администрация (връчен на 10 юли 2015 г.).

Николай Ненчев, министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ, относно статута и плановете за резпореждане с военни блокове и закритото военно поделение в с. Трилистник (връчен на 10 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно численост на българската държавна администрация (връчен на 10 юли 2015 г.).

Даниел Митов, министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно численост на българската държавна администрация (връчен на 10 юли 2015 г.).

Христо Иванов, министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно Численост на българската държавна администрация (връчен на 10 юли 2015 г.).

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ, относно получено квалификационно образование през 2014 г (връчен на 10 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН, относно брой деца от кварталите Калмука и Надежда в гр. Сливен, обхванати в детски градини (връчен на 10 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ, БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН, АЙДОАН МУТАЛИБ АЛИ, ХАМИД БАРИ ХАМИД и ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ, относно забавяне на откриване на филиал на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, в гр. Шумен (връчен на 10 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно самопровъзгласяването на лица от академичните среди за компетентни за обучение на студенти само на основание на някои свои публикации (връчен на 10 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно численост на българската държавна администрация (връчен на 10 юли 2015 г.).

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерството на здравеопазването, които са имали средства в "КТБ" АД - размер на средствата, лихвени и др. условия (връчен на 10 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно численост на българската държавна администрация (връчен на 10 юли 2015 г.).

Вежди Рашидов, министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно къщата с кулата на бул. "Джеймс Баучер" 24, район Лозенец, София и други подобни защитени обекти със статут на паметник на културата (връчен на 10 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно численост на българската държавна администрация (връчен на 10 юли 2015 г.).

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН, относно издадено писмо от директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна, за съгласуване на Инвестиционно предложение за изграждане на осем - десет етажа хотелска част в защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии (връчен на 10 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ, относно интегриран воден проект на град Пловдив (връчен на 10 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно численост на българската държавна администрация (връчен на 10 юли 2015 г.).

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ, относно действия на кмета на с. Младово, общ. Сливен относно начина на ползване на Общински поземлен фонд (връчен на 10 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ, относно изясняване статута на площите отделени за достъп до земеделски земи и конкретни мерки на министерството за стабилизиране състоянието и насърчаване на дребните и средни земеделски производители (връчен на 10 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно численост на българската държавна администрация (връчен на 10 юли 2015 г.).

Божидар Лукарски, министър на икономиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ, относно оказване на съдействие от страна на Министерство на икономиката за българския бизнес при участието му в Плана Юнкер 315 и реализирането на последния в България (връчен на 10 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ, относно изграждане на текстилен завод в България и откриване на 5000 работни места от пакистански инвеститор (връчен на 10 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно численост на българската държавна администрация (връчен на 10 юли 2015 г.).

Теменужка Петкова, министър на енергетиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ, относно финансовото състояние на Националната електрическа компания ЕАД към 31.03.2015 г (връчен на 10 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно численост на българската държавна администрация (връчен на 10 юли 2015 г.).

Николина Ангелкова, министър на туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно численост на българската държавна администрация (връчен на 10 юли 2015 г.).

Красен Кралев, министър на младежта и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно численост на българската държавна администрация (връчен на 10 юли 2015 г.).===

Отговорено в заседането:

Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси:

Устен отговор в заседанието на 10 юли 2015 г. на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно разходи за осъществяване на Българското председателство на ЕС през 2018 г.

Устен отговор в заседанието на 10 юли 2015 г. на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно координационен механизъм по подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика:

Устен отговор в заседанието на 10 юли 2015 г. на питане от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ, относно обща политика и възможности за специална целева подкрепа за Северозападен регион чрез интегрирани териториални инвестиции.

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 10 юли 2015 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно допълнително ангажиране на полицейски сили.

Устен отговор в заседанието на 10 юли 2015 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно оценка на резултатите от работата на Областната дирекция на МВР - Варна.

Устен отговор в заседанието на 10 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ, относно увеличаващия се брой противозаконно отнети МПС през последните 3 години.

Устен отговор в заседанието на 10 юли 2015 г. на въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ, относно проверка в Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи - Варна.

Теменужка Петкова, министър на енергетиката:

Устен отговор в заседанието на 10 юли 2015 г. на въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ, относно концесия №147 от 26.03.1999г. - За предоставяне на концесия за подземни природни богатства - златно-медно-пиритни руди, чрез добив от находище "Челопеч" - Софийска област.

Устен отговор в заседанието на 10 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ, относно "Видахим" АД.

Устен отговор в заседанието на 10 юли 2015 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно изграждане на АЕЦ.

Устен отговор в заседанието на 10 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ, относно обявена обществена поръчка от Булгартрансгаз за закупуване на 160 мобилни апарата.

Устен отговор в заседанието на 10 юли 2015 г. на въпрос от н.п. КЪНЧО ЯНЕВ ФИЛИПОВ, относно неплатените концесионни плащания на мини "Марица изток" към бюджета на община Раднево.

Устен отговор в заседанието на 10 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно проблеми на хората в засегнатите от "Мини Марица изток" АД селища, и в частност в селата Трояново и Бели Бряг.

Устен отговор в заседанието на 10 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ, относно инвестиции в АЕЦ Козлодуй.
Форма за търсене
Ключова дума