Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
31/07/2015
Парламентарен контрол - 11.00 часа

А. Разисквания по питането на народните представители Михаил Миков и Корнелия Нинова към заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин относно демографската перспектива пред страната.

Б. Отговори на въпроси и питания

I. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно обезпечаване с индивидуални средства за защита на населението при бедствия.

2. Питане от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно стратегия на правителството за решаване и превенция по недопускане на конфликти и напрежение в райони като с. Катуница, с. Гърмен и кв. Орландовци - София.

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ относно лошото материално-техническо обезпечаване на служителите на Министерството на вътрешните работи в обл. Враца.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно затруднения пред служители на МВР да се явят на конкурс за по-висока длъжност в годината, през която са придобили по-висока образоватлено-квалификационна степен.

II. Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ относно политиката на Министерския съвет във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство.

III. Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно политика на правителството спрямо хората с увреждания.

IV. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ относно изграждането на обходен път на град Димово.

2. Въпрос от н.п. ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН относно републикански път III-2306 в отсечката Тодорово - Печеница - Средоселци - Къпиновци.

V. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно имоти със статут на частна и публична държавна собственост, находящи се в Бургаска област, с отпаднала необходимост за Министерство на отбраната, предвидени за осъществяване на разпоредителни действия - продажба през 2015 г.

VI. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно песпективите пред МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД.

2. Въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ и РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ относно имоти на Специализираната болница за рехабилитация (СБР) в община Костенец.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно забавената реимбурсация на лекарството за миелофиброза от НЗОК.

4. Питане от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно политиката на Министерството на здравеопазването към спешната медицинска помощ в страната.

5. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно консорциум на болниците във Варна.

6. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно "МБАЛ - ПОПОВО" ЕООД.

7. Въпрос от н.п. КРАСИМИРА АРАНГЕЛОВА КОВАЧКА относно необходимост от нова регулация за забрана на изкуствените транс мазнини у нас.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на 3 въпроса от народните представители Красимир Янков, Кристиан Вигенин, и Светослав Белемезов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Славов;
- министърът на външните работи Даниел Митов – на 1 въпрос от народния представител Слави Бинев;
- министърът на икономиката Божидар Лукарски – на 2 въпроса от народните представители Светослав Белемезов, и Димитър Дъбов и Манол Генов;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 1 въпрос от народния представител Георги Кадиев;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на 1 въпрос от народния представител Светла Бъчварова;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Любомир Владимиров, и Георги Кадиев, и на 1 въпрос от народните представители Корнелия Нинова и Георги Гьоков.
На основание чл. 92, ал. 4 и чл. 97, ал. 3 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 4 въпроса от народния представител Мая Манолова – към министър-председателя на Република България Бойко Борисов, към министъра на здравеопазването Петър Москов, и към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова (2 въпроса);
- въпрос от народния представител Борислав Иглев – към министъра на енергетиката Теменужка Петкова;
- въпрос от народните представители Кирил Добрев и Георги Кадиев – към заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова;
- въпрос от народните представители Дора Янкова и Стоян Мирчев - към министъра на отбрана Николай Ненчев;
- въпрос и питане от народния представител Слави Бинев – към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, и към министъра на правосъдието Христо Иванов.
Поради ползване на платен годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.
Поради предварително поет служебен ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието и храните Десислава Танева.Отдел „Пленарни заседания”

Форма за търсене
Ключова дума