Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
04/12/2015
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ и ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно осигуряване на независима международна експертиза за последиците при и след военни учения на полигон "Ново село".

II. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно организацията на снегопочистването и сметоизвозването на ГКПП-та на територията на Република България.

2. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно условията на продажба на държавни ценни книжа за 50 милиона евро през ноември 2015 г.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно продължаващо неизпълнение на финансовите ангажименти на държавата за изпълнение на публични задачи през 2014 г. и 2015 г., извършени от държавни предприятия.

III. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно проект за нов правилник на фонд "Научни изследвания" на Министерството на образованието и науката.

IV. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно изпращане на нотификация до ЕК за монтиране на измервателни уреди на производителите на алкохол и цигари.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно приключване на изграждането на "София Тех парк", финансирано от ОП "Конкурентоспособност".

V. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно конкретни действия, които ще бъдат приоритети, с цел осигуряване енергийната сигурност на България.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно състоянието на далекопроводната мрежа в област Смолян.

VI. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно недопускането на руски хуманитарни самолети във въздушното пространство на България.

2. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно намеса на чуждестранни посланици във вътрешните работи на Република България.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ и ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно официална позиция на българското правителство.

4. Въпрос от н.п. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ и ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно изразена позиция на заседанието на Съвета на министрите на външните работи в Брюксел - ноември 2015 г.

VII. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА и СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно структурни и финансови проблеми в Селскостопанската академия.

2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно избор на сертифициращ орган по Програмата за развитие на селските райони.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ относно унищожаване на гори в природен парк "Витоша".

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно ефект и ограничения от отмяната на пар. 78 от Закона за горите върху дребните собственици на имоти в горските територии.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно оползотворяване на материала от дърветата, паднали в Смолянска, Кърджалийска, Хасковска и Пазарджишка област по време на обилните снеговалежи.

6. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно изпълнението на проекти за трупосъбирателни площадки по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013).

7. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно стопанисването на родопската гора.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на въпрос от народния представител Станислав Станилов;
- министърът на външните работи Даниел Митов – на въпрос от народния представител Михаил Миков;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на въпрос от народния представител Манол Генов, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Славов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 4 въпроса от народните представители Джевдет Чакъров, Васил Антонов, Мариана Бояджиева, и Михаил Миков и Филип Попов, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Божинов, и Петър Славов;
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 3 въпроса от народния представител Джевдет Чакъров – към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, и към министъра на здравеопазването Петър Москов;
- 7 въпроса и 2 питания от народния представител Слави Бинев – към министъра на икономиката Божидар Лукарски, към министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, към министърът на външните работи Даниел Митов, и към министъра на туризма Николина Ангелкова.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на културата Вежди Рашидов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, министърът на здравеопазването Петър Москов, и министърът на правосъдието Христо Иванов.
Поради участие в международни срещи, с присъствието на представители на Европейската комисия и Дипломатическия корпус в България, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.Отдел „Парламентарен контрол”


Връчени писмени отговори в пленарна зала:
Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ, относно реализацията на проект "Усъвършенстване на човешките ресурси" в Министерството на вътрешните работи за Югоизточна България (връчен на 4 декември 2015 г.).

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА, относно невъзстановени средства за проведени през 2012 г.обучения по схема "Аз мога повече" (връчен на 4 декември 2015 г.).

Владислав Горанов, министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ, относно финансовото състояние на община Видин за периода от 2014г. до 06 м. на 2015 г (връчен на 4 декември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ, относно споразумения за дарения на лекарствени продукти от Република Турция (връчен на 4 декември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ, относно финансовото състояние на община Димово - област Видин, за периода от 2014г. до 06 м. 2015 г (връчен на 4 декември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ, относно финансовото състояние на община Ново село - област Видин, за периода от 2014г. до 06 м. на 2015 г (връчен на 4 декември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ, относно финансовото състояние на община Кула - област Видин, за периода от 2014 г до 06 м. на 2015 г (връчен на 4 декември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ и МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, относно собственост на данъчните складове по видове горива и капацитети за 2014 г (връчен на 4 декември 2015 г.).

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ, относно състояние на пътната мрежа във Видинска област във връзка с предстоящия зимен сезон (връчен на 11 декември 2015 г.).

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ, относно броя на учените в България (връчен на 4 декември 2015 г.).

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ, относно дарения на лекарствени продукти от Република Турция на Република България (връчен на 4 декември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ, относно проблемите в работата на Център "Фонд за лечение на деца" (връчен на 4 декември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно резултати от националното изследване на факторите на риска за здравето (връчен на 4 декември 2015 г.).

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ, относно дейността на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и развъдните асоциации в Република България (връчен на 4 декември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно ограничения за дребните собственици на имоти в горските територии в обл. Плевен, произтичащи от Натура 2000 и възможности за компенсация (връчен на 4 декември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно изпълнение на дейности по Закона за горите (връчен на 4 декември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ, относно мерки, предприети за борба срещу туберкулоза по едрите преживни животни в населените места в област Разград през 2015 г (връчен на 4 декември 2015 г.).

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ и ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ, относно реализация на проекта за директен полет София - Ереван - Москва (връчен на 4 декември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ, относно Летище Пловдив (връчен на 11 декември 2015 г.).

Красен Кралев, министър на младежта и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно проблеми при изграждането на многофункционална спортна зала - гр. Мездра, Врачанска област (връчен на 4 декември 2015 г.).===
Отговорено в заседанието:
Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси:

Устен отговор в заседанието на 4 декември 2015 г. на въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ и ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ, относно осигуряване на независима международна експертиза за последиците при и след военни учения на полигон "Ново село".

Владислав Горанов, министър на финансите:

Устен отговор в заседанието на 4 декември 2015 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ, относно организацията на снегопочистването и сметоизвозването на ГКПП-та на територията на Република България.

Устен отговор в заседанието на 4 декември 2015 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ, относно условията на продажба на държавни ценни книжа за 50 милиона евро през ноември 2015 г.

Устен отговор в заседанието на 4 декември 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, относно продължаващо неизпълнение на финансовите ангажименти на държавата за изпълнение на публични задачи през 2014 г. и 2015 г., извършени от държавни предприятия.

Даниел Митов, министър на външните работи:

Устен отговор в заседанието на 4 декември 2015 г. на въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, относно недопускането на руски хуманитарни самолети във въздушното пространство на България.

Устен отговор в заседанието на 4 декември 2015 г. на въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, относно намеса на чуждестранни посланици във вътрешните работи на Република България.

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Устен отговор в заседанието на 4 декември 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно проект за нов правилник на фонд "Научни изследвания" на Министерството на образованието и науката.

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 4 декември 2015 г. на въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА и СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно структурни и финансови проблеми в Селскостопанската академия.

Устен отговор в заседанието на 4 декември 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно избор на сертифициращ орган по Програмата за развитие на селските райони.

Устен отговор в заседанието на 4 декември 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ, относно унищожаване на гори в природен парк "Витоша".

Устен отговор в заседанието на 4 декември 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно ефект и ограничения от отмяната на пар. 78 от Закона за горите върху дребните собственици на имоти в горските територии.

Устен отговор в заседанието на 4 декември 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ, относно оползотворяване на материала от дърветата, паднали в Смолянска, Кърджалийска, Хасковска и Пазарджишка област по време на обилните снеговалежи.

Устен отговор в заседанието на 4 декември 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно изпълнението на проекти за трупосъбирателни площадки по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013).

Устен отговор в заседанието на 4 декември 2015 г. на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно стопанисването на родопската гора.

Божидар Лукарски, министър на икономиката:

Устен отговор в заседанието на 4 декември 2015 г. на въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, относно изпращане на нотификация до ЕК за монтиране на измервателни уреди на производителите на алкохол и цигари.

Устен отговор в заседанието на 4 декември 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно приключване на изграждането на "София Тех парк", финансирано от ОП "Конкурентоспособност".

Теменужка Петкова, министър на енергетиката:

Устен отговор в заседанието на 4 декември 2015 г. на въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ, относно конкретни действия, които ще бъдат приоритети, с цел осигуряване енергийната сигурност на България.

Устен отговор в заседанието на 4 декември 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ, относно състоянието на далекопроводната мрежа в област Смолян.
Форма за търсене
Ключова дума