Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
22/01/2016
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно инвестиции в ХИМКО - Враца.

2. Въпрос от н.п. АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ относно информационно - разяснителна кампания за предстоящата либерализация на енергийния пазар.

3. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно аварии в електроразпределителната и преносната система и прекъснато електрозахранване на над 500000 домакинства.

II. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно образуването на картели в сектор "Горива".

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно провалено участие на Република България на световно изложение за недвижими имоти "Експо Мюнхен 2015".

3. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно подкрепа за създаване и развитие на иновативни предприятия.

4. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно съдбата на спортна зала "Армеец".

5. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно резултати и перспективи от проведения в Шанхай инвестиционен форум.

6. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно "Национална компания Индустриални зони" ЕАД в контекста на подобряване на инвестиционния климат в страната.

7. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно икономически необосновано високи цени на горивата в Република България през 2015 г..

8. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно изменение на Наредбата за дългосрочни командировки в чужбина (НДКЧ) и отпадане на изискването за образователна степен - магистър към директора и заместник-директора на центъра на промишлеността на Република България в Москва.

III. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно намерението на правителството за увеличаване цената на винетките за 2016 г.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно драстично повишение на цените на винетните стикери.

3. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно цената на винетните стикери през 2016 г.

4. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно мерките за рехабилитация на републикански път ІІІ-667, в частта му от Първомай през Дебър - Дълбоки извор - Асеновград и необходимостта от свързването му с пътен възел "Оризово".

5. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно ремонти на автомагистрала "Тракия".

6. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно рехабилитация на пътя Тополовград- Стара Загора.

7. Въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА относно рехабилитация и реконструкция на Републикански път III-4082 Чешма-Кесарево от км. 23+300 до км. 40+650, област Велико Търново.

8. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно разработването на проект на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България.

9. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно ремонт на път Видин - сръбска граница, участък с. Бяла Рада - с. Войница.

10. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно изграждане на обходен път Димово -Ружинци.

11. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно тежкото състояние на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обслужваща община Левски, област Плевен.

12. Въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА относно довършване ремонт на път III-403 (Севлиево-Сухиндол-Павликени).

13. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно пътен участък Враца - Згориград - пещерата Леденика.

14. Въпрос от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно строителството на тунел "Железница" - част от Автомагистрала "Струма", цената и гаранциите за безопасност.

15. Въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА относно лошото състояние на път ІІІ-502 от републиканската пътна мрежа от разклона на село Патреш до село Долна Липница на територията на община Павликени.

16. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно реализацията на проект за разширение на път ІІ-86 Пловдив - Асеновград през 2016 г.

17. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет: "Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала "Хемус".

18. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно обществена поръчка за строителство на 60 км. от автомагистрала "Хемус".

IV. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ относно предоставяне на държавна помощ на земеделските производители.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно оповестяване пълните данни за лицата, придобили вземания от "КТБ" АД (цесионери), след налагане на специален надзор.

3. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно заема, отпуснат на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, за изплащането на гарантираните депозити на вложителите в "Корпоративна търговска банка" АД.

V. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно напредък към края на 2015 г. на предаването на архива на разузнавателните служби на БНА на т.нар. Комисия по досиетата.

VI. Екатерина Гечева-Захариева, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно изпълнение на Решение № 42/26.01.2015 г. на Министерския съвет на Република България за приемане на Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 - 2018 г., в частта на глава 2.

2. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно закриване на Районен съд - гр. Котел.

VII. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ относно охраната на българските училища.

VIII. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ относно проект "Открити лечебни басейни за деца и възрастни" във филиал Сандански на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД.

2. Питане от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени със Закона за здравето.

3. Питане от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ, ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ и ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ относно задължения на министъра на здравеопазването, според чл. 58 от Закона за здравето по изпълнение на общата политика за задължителните имунизации, включени в Имунизационния календар.

4. Питане от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ и ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно осигуряване на своевременно лечение на българските граждани.

5. Въпрос от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно разпространението на глизофат в телата на български граждани и оценка на влиянието му върху човешкото здраве.

6. Въпрос от н.п. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ относно свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр.Велико Търново на 19 януари 2016 г.

IX. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно осигуряване на дървесина за производство на бъчви.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно нанесени вреди, констатирани в Одитен доклад на Държавно горско стопанство "Симитли" - 2015 г.

3. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно стъпки от българска страна за възстановяване на българо-руските търговско-икономически отношения, преди падането на санкциите на ЕС и САЩ срещу Руската федерация.

4. Въпрос от н.п. АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ относно засилване контрола по спазването на ограниченията, въведени със Закона за лова и опазване на дивеча в Република България за използването на едри сачми.

X. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно обмен на опит и добри практики в областта на електронното управление.

2. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно спиране на експрес "Чайка".

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно ненормални условия за пътуване по най-дългата железопътна дестинация в България.

4. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно премахване на излишната бюрокрация при годишните технически прегледи и облекчаване на гражданите.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ и ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно временно спиране на движението на влаковете в участъка между гарите Берковица и Монтана.

XI. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно преговори за подписване на Договор за добросъседство с Република Македония и Република Сърбия.

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно позиция на Република България относно Международния наказателен съд.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно извършване на богослужебни действия в храма "Свети Георги" в Одрин от свещенослужители на Вселенския патриарх.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГ ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ относно отправена покана от страна на НАТО към Черна гора за започване на процедура по присъединяване на страната към Организацията на Северноатлантическия договор.

5. Въпрос от н.п. РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ относно предоставяне на хуманитарна помощ за българската общност в Украйна.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ относно издигане флага на Палестина, в качеството и на държава наблюдател пред седалището на ООН.

7. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно погазване на Виенските конвенции за дипломатическите и консулските отношения от турския посланик и генералните консули на Република Турция в Бургас и Пловдив.

8. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно недопустимо поведение на турски дипломати, начело с посланика на Република Турция в София.

9. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно подновяване на преговорите по уреждане на нерешените имуществени въпроси между Република България и Република Турция след избора на новото турско правителство.

10. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно изясняване статута на турския дипломат Угур Емироглу.

11. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно необходимостта от гарантиране на професионалното начало при назначаване на ръководители на дипломатически мисии.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на 2 въпроса от народните представители Филип Попов; и Антони Тренчев;
- заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев - на 2 въпроса от народните представители Слави Бинев; и Мартин Димитров и Петър Славов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 3 въпроса от народните представители Димитър Танев; Георги Търновалийски; Борислав Иглев; и Филип Попов, и на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов; Иван Станков; и Светла Бъчварова;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на 2 въпроса от народните представители Чавдар Георгиев; и Настимир Ананиев, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Любомир Владимиров;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на въпрос от народния представител Мартин Димитров, и на въпрос с писмен отговор от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов;
- министърът на образованието и науката Тодор Танев - на въпрос от народните представители Стоян Мирчев и Мариана Бояджиева;
- министърът на икономиката Божидар Лукарски – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов; и Иван Станков;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на въпрос от народния представител Слави Бинев, и на въпрос с писмен отговор от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на 4 въпроса от народните представители Иван Станков; Настимир Ананиев, и Светла Бъчварова (2 въпроса), на питане от народния представител Иван Станков, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов; и Нено Влайков;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на въпрос от народния представител Иван Ибришимов, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Кадиев.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 3 въпроса от народния представител Джевдет Чакъров - към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, и към министъра на здравеопазването Петър Москов (2 въпроса).
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на културата Вежди Рашидов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на туризма Николина Ангелкова.
Форма за търсене
Ключова дума