Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
29/01/2016
Парламентарен контрол - петък, 11 часа

I. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ относно финансовото обезпечаване на читалищната дейност в страната.

2. Питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно политика на устойчиво развитие на читалищната мрежа в Република България.

3. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно неблаговидно изпълнение на проект "Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика" и тенденцията към увеличаване на броя на несполучливи реставрационни проекти.

4. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно събаряне на паметник на културата в град Хасково.

II. Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно критиките на Европейската сметна палата към Репулика България във връзка с лошо усвояване на европейски средства и неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки.

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно готовност за провеждане на машинно гласуване на изборите за Президент и Вицепрезидент 2016 г.

3. Питане от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ относно равносметка на програмен период 2007 - 2013 г. и визия за програмен период 2014 - 2020 г. на оперативните програми на ЕС в Република България.

III. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ относно проект "Открити лечебни басейни за деца и възрастни" във филиал Сандански на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД.

2. Питане от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ, ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ и ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ относно задължения на министъра на здравеопазването, според чл. 58 от Закона за здравето по изпълнение на общата политика за задължителните имунизации, включени в Имунизационния календар.

3. Питане от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ и ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно осигуряване на своевременно лечение на българските граждани.

4. Въпрос от н.п. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ относно свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр.Велико Търново на 19 януари 2016 г.

5. Въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ относно отпаднали препарати за лечение на онкоболни пациенти от списъка на НЗОК за тази година.

IV. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно контрол върху автоморгите.

2. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно обезпечеността на полицейско присъствие по селата на общините Садово и Лъки, обл. Пловдив.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно реализиране на автоматичната регистрация на МПС, които са възобновили застраховката си "Гражданска отговорност" и уведомяване на общините за срока на дерегистрация, с цел необлагане с местен данък.

V. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ относно предоставяне на държавна помощ на земеделските производители.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно оповестяване пълните данни за лицата, придобили вземания от "КТБ" АД (цесионери), след налагане на специален надзор.

3. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно заема, отпуснат на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, за изплащането на гарантираните депозити на вложителите в "Корпоративна търговска банка" АД.

4. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно държавен дълг на Република България и прозрачността във фискалната и дълговата политика.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ; ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно финансовото осигуряване на част І на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа - Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони.

VI. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно напредък към края на 2015 г. на предаването на архива на разузнавателните служби на БНА на т.нар. Комисия по досиетата.

2. Въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ относно незаети длъжности, изискващи висши офицерски звания в Българската армия, и други национални служби, прилагащи Закона за отбраната и въоръжените сили.

3. Въпрос от н.п. БОРИС БОРИСОВ СТАНИМИРОВ относно обществени сигнали за опасност за функционирането на ВВС и необходимост от договор с РСК "МиГ".

VII. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно преговори за подписване на Договор за добросъседство с Република Македония и Република Сърбия.

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно позиция на Република България относно Международния наказателен съд.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно извършване на богослужебни действия в храма "Свети Георги" в Одрин от свещенослужители на Вселенския патриарх.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ относно издигане флага на Палестина, в качеството и на държава наблюдател пред седалището на ООН.

5. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно погазване на Виенските конвенции за дипломатическите и консулските отношения от турския посланик и генералните консули на Република Турция в Бургас и Пловдив.

6. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно недопустимо поведение на турски дипломати, начело с посланика на Република Турция в София.

7. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно подновяване на преговорите по уреждане на нерешените имуществени въпроси между Република България и Република Турция след избора на новото турско правителство.

8. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно изясняване статута на турския дипломат Угур Емироглу.

9. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно необходимостта от гарантиране на професионалното начало при назначаване на ръководители на дипломатически мисии.

VIII. Екатерина Гечева-Захариева, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно изпълнение на Решение № 42/26.01.2015 г. на Министерския съвет на Република България за приемане на Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 - 2018 г., в частта на глава 2.

2. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно закриване на Районен съд - гр. Котел.

IX. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ и МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА относно нови учебници за 1-ви и 5-ти клас.

2. Въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ и МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА относно цялостната стратегия за новите учебни планове за учениците.

X. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ относно риск от наводнения в района на община Свиленград.

XI. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно осигуряване на дървесина за производство на бъчви.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно нанесени вреди, констатирани в Одитен доклад на Държавно горско стопанство "Симитли" - 2015 г.

3. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно стъпки от българска страна за възстановяване на българо-руските търговско-икономически отношения, преди падането на санкциите на ЕС и САЩ срещу Руската федерация.

4. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно състоянието и тенденциите за развитие на българското овцевъдство и реализацията на продуктите от него.

5. Питане от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните за стимулиране на земеделските производители от дребния и среден земеделски бизнес.

6. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно подписан меморандум за сътрудничество и партньорство между Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Институтът по океанология "проф. Фритьоф Нансен" към БАН.

7. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно създаване на Изпълнителна агенция "Сертифициращи одит на средствата от европейските земеделски фондове" в състава на Министерството на земеделието и храните.

8. Питане от н.п. РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ и ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно политиката и стратегията на Министерството на земеделието и храните за развитието на сектор лозарство и винарство и изключването на винените лоза и виненото грозде от обхвата на т. нар. "чувствителни сектори" на Мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

9. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно регистрация на правните основания за ползване на земеделски земи.

10. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно подготвяни нотификации по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020г.) от Министерството на земеделието и храните.

XII. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно обмен на опит и добри практики в областта на електронното управление.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно достъп до цифрова телевизия в с. Ерма Река, Смолянска област.

3. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно спиране на експрес "Чайка".

4. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно премахване на излишната бюрокрация при годишните технически прегледи и облекчаване на гражданите.

5. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно ненормални условия за пътуване по най-дългата железопътна дестинация в България.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ и ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно временно спиране на движението на влаковете в участъка между гарите Берковица и Монтана.

7. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ и ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно отказ от строителство на скоростна ж.п. линия Видин - Медковец.

XIII. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно резултати от летен сезон 2015 г. и мерки за подобряване на туристическия сектор.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно оценка на потенциала за развитие на туризма в Смолянска област.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ, СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно регулацията на медицински и здравен туризъм в България.

XIV. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно финансовото състояние на НЕК след предприетите мерки за намаляване на загубите.

XV. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно мерките за рехабилитация на републикански път ІІІ-667, в частта му от Първомай през Дебър - Дълбоки извор - Асеновград и необходимостта от свързването му с пътен възел "Оризово".

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно ремонт на път Видин - сръбска граница, участък с. Бяла Рада - с. Войница.

3. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно пътен участък Враца - Згориград - пещерата Леденика.

4. Въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА относно лошото състояние на път ІІІ-502 от републиканската пътна мрежа от разклона на село Патреш до село Долна Липница на територията на община Павликени.

5. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно реализацията на проект за разширение на път ІІ-86 Пловдив - Асеновград през 2016 г.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет: "Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала "Хемус".

7. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно обществена поръчка за строителство на 60 км. от автомагистрала "Хемус".

8. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно реконструкция на пътен участък.

9. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ относно включване на студентските общежития в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

10. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно проект "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив", финансиран по ОП "Регионално развитие".

11. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно пропадане на път Видин - Брегово.

12. Въпрос от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ относно изграждане на обходен път на град Димово, област Видин.

13. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на питане от народния представител Слави Бинев;
- министърът на здравеопазването Петър Москов –на въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Кючуков и Светослав Белемезов;
- министърът на културата Вежди Рашидов - на въпрос от народния представител Станислав Станилов;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева - на въпрос от народния представител Таско Ерменков;
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на въпрос от народния представител Петър Кадиев.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- върпос от народния представите Румен Йончев - към министъра на външните работи Даниел Митов;
- 3 въпроса от народния представител Джевдет Чакъров - към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова; и към министъра на здравеопазването Петър Москов (2 въпроса)
- 3 въпроса от народния представител Антони Тренчев – към заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова; към министъра на земеделието и храните Десислава Танева; и към министъра на образованието и науката Тодор Танев;
- на 4 въпроса и на 1 питане от народния представител Настимир Ананиев – към министъра на земеделието и храните Десислава Танева; към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова; към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева; и към министъра на здравеопазването Петър Москов (1 въпрос и 1 питане).
Форма за търсене
Ключова дума