Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
21/03/2003
I. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно липсата на електричество в махала "Зимнико", квартал Герман.

II. Меглена Кунева, министър по европейските въпроси ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ относно кризата с Ирак и присъединяването на България към Европейския съюз.

III. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изграждане на третокласен път 3704, свързващ автомагистрала "Тракия" със с. Ветрен.
2. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно областния план за регионално развитие в област Кюстендил.

IV. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:
1. Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ и РАСИМ МУСА СЕИДАХМЕТ относно действията на правителството, свързани със защитата на българския производител на птиче месо и мляко.
2. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ и ТОДОР КОСТОВ БОЯДЖИЕВ относно подготовката и провеждането на летния туристически сезон в южното Черноморие - 2003 г.
3. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно финансовото състояние на "Химко" - Враца, неизплатените заплати на персонала и отношението на Министерството на икономиката към бъдещето на торовия комбинат.

V. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно предоставяне на бившия военен гарнизонен стол на община Пазарджик.
2. Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно унищожаване на компоненти от ракетните комплекси СС -23.
3. Питане от н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ относно разработване и приемане на Стратегически преглед на отбраната.
4. Актуален въпрос от н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ относно мястото на завод "Терем" ЕАД, клон Търговище в дългосрочната програма за модернизация на въоръжените сили на Република България и решенията на Министерството на отбраната за поръчки към завода за 2003 г.
5. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно изпълнение на решение на Народното събрание от 7.02.2003 г.
6. Актуален въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ относно възможностите за съчетаване на военни и граждански полети на летище Сарафово през туристическия сезон.

VI. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:
Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно заявление, изпратено на 29 ноември 2002 г. до министъра на вътрешните работи от Георги Константинов Георгиев, с искане за достъп до лично засягащи го разработки на Държавна сигурност.

VII. Божидар Финков, министър на здравеопазването ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно недостига на средства за лекарства.
2. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно изпълнението на оздравителния план на многопрофилна болница за активно лечение - Ботевград.
3. Питане от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно осигуряване на необходимото финансиране на четирите диспансера в гр. Велико Търново - Онкологичен, Пневмо-фтизиантричен, Кожно-венерически и Психиатричен, което е драстично съкратено.
4. Актуален въпрос от ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ и ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ относно критериите за разпределение на субсидиите в големите болници в страната.
5. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно наредба по чл. 10, ал. 2 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.
6. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ТОМА ЯНКОВ ТОМОВ относно увеличаване цената на жизнено важни лекарства за диабетици, астматици и хора, страдащи от психически заболявания.

VIII. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:
Питане от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно мерките от страна на Министерството на културата за довършване на ремонта и реконструкцията на Народния Театър за младежта -София.

IX. Неждет Моллов, министър без портфейл ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ТОДОР КОСТОВ БОЯДЖИЕВ и СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно мерки за подобряване организацията на гражданската защита в кв. "Сарафово", Бургас.
2. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изпълнението на рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество.
3. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно евентуални рискове от бежанска вълна в България.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
-министърът на здравеопазването Божидар Финков - на 2 питания от народните представители Стойчо Кацаров, и Васил Паница и Стойчо Кацаров;
- заместник министър-председателят и министър на труда и социалната политика Лидия Шулева - на питане с писмен отговор от народния представител Елка Анастасова;
- министърът на външните работи Соломон Паси - на 2 актуални въпроса от народните представители Георги Пирински и Сергей Станишев;
- министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме - на 2 актуални въпроса от народните представители Стойко Танков, и Янаки Стоилов и Андрей Пантев;
- министърът на държавната администрация Димитър Калчев - на питане от народния представител Анели Чобанова.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народния представител Димитър Игнатов от заседанието, се отлага отговора на негово питане към министъра на здравеопазването Божидар Финков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски, министърът на финансите Милен Велчев, министърът на външните работи Соломон Паси, министърът на околната среда и водите Долорес Арсенова и министърът на образованието и науката Владимир Атанасов.

Форма за търсене
Ключова дума