Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
19/02/2016
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно Национална стратегия за изготвяне на превантивни мерки по недопускане на етнически конфликти.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно политическа пропаганда чрез служители на изповеданията.

3. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно ефективност от осигурено видеонаблюдение в районите на пътническите и гранични железопътни гари в Република България.

4. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно подготовка на общините за предприемане на действия по преодоляване на разпространението на зарази.

5. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно изпълнение на интеграционни програми за бежанците.

II. Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ относно охраната на българските училища.

2. Въпрос от н.п. БОРИС БОРИСОВ СТАНИМИРОВ относно изучаване в училищното образование на престъпленията на комунистическия режим.

3. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно проблеми, свързани с подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

4. Въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА относно възлагане изготвянето на подзаконовите актове по новия Закон за предучилищното и училищното образование, чрез обществени поръчки.

5. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно действаща програма за завръщане на българите от чужбина.

III. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно обмен на опит и добри практики в областта на електронното управление.

2. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно спиране на експрес "Чайка".

3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно премахване на излишната бюрокрация при годишните технически прегледи и облекчаване на гражданите.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ и ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно временно спиране на движението на влаковете в участъка между гарите Берковица и Монтана.

5. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ и ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно отказ от строителство на скоростна ж.п. линия Видин - Медковец.

6. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно модернизация на железопътна линия Видин - София и кандидатстване за финансиране по Механизма за свързване на Европа.

7. Въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ относно проектиране и изграждане на пешеходен подлез на ул. "Елин Пелин", в квартал "Прослав" - гр. Пловдив, на ЖП километър 150+950, при гара Прослав.

8. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно летище Видин.

IV. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно приватизационна политика.

V. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно финансовото състояние на НЕК след предприетите мерки за намаляване на загубите.

2. Питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно политика по отношение на справяне с проблемите на пазара на природен газ в Република България.

3. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ относно изпълнение на конкретни ангажименти по договор за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - флуоритова суровина от находище "Лукина падина", разположено в землищата на с. Железна и гр. Чипровци.

4. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ и ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ относно закриване на минно предприятие за добив на флуоритова суровина в гр. Чипровци и уволнението на 107 работници.

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ относно публичност на сделките с електрическа енергия, сключени между потребителите и крайните снабдители или обществения доставчик за количествата електрическа енергия, определена от КЕВР, в рамките на разполагаемостта.

6. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно критично състояние на мини "Марица Изток".

VI. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ относно предоставяне на държавна помощ на земеделските производители.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно оповестяване пълните данни за лицата, придобили вземания от "КТБ" АД (цесионери), след налагане на специален надзор.

3. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно заема, отпуснат на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, за изплащането на гарантираните депозити на вложителите в "Корпоративна търговска банка" АД.

4. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно държавен дълг на Република България и прозрачността във фискалната и дълговата политика.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно финансовото осигуряване на част І на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа - Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони.

6. Въпрос от н.п. ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ относно тежкото финансово състояние на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно пряка реклама на хазартни игри по смисъла на чл.10 ал.1 от Закона за хазарта в електронните медии и телевизии.

8. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно възстановяване на получен заем от Фонда за гарантиране на влоговете.

9. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно грешно обявени данни от синдиците на КТБ за депозитите на политическите партии.

VII. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно мерките за рехабилитация на републикански път ІІІ-667, в частта му от Първомай през Дебър - Дълбоки извор - Асеновград и необходимостта от свързването му с пътен възел "Оризово".

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно ремонт на път Видин - сръбска граница, участък с. Бяла Рада - с. Войница.

3. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно пътен участък Враца - Згориград - пещерата Леденика.

4. Въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА относно лошото състояние на път ІІІ-502 от републиканската пътна мрежа, от разклона на с. Патреш до с. Долна Липница, на територията на общ. Павликени.

5. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно реализацията на проект за разширение на път ІІ-86 Пловдив - Асеновград през 2016 г.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет: "Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала "Хемус".

7. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно обществена поръчка за строителство на 60 км. от автомагистрала "Хемус".

8. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ относно включване на студентските общежития в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

9. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно проект "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив", финансиран по ОП "Регионално развитие".

10. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно пропадане на път Видин - Брегово.

11. Въпрос от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ относно изграждане на обходен път на гр. Димово, обл. Видин.

12. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

13. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно изпълнение на законовата разпоредба за дневни винетки за леките автомобили и въвеждане на валидност от 12 календарни месеца за едногодишната винетка, считано от момента на закупуването й.

14. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно изпълнението на проект BG1616Р0001/1.2-01/2011 "Енергийно обновяване на българските домове по ОП "Регионално развитие".

15. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно непрекъснатото отлагане изграждането на нов 4-лентов път между Мездра и Ботевград.

16. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно предвидени през 2016 г. средства за път Сливен - Ичера.

VIII. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно напредък към края на 2015 г. на предаването на архива на разузнавателните служби на БНА на т.нар. Комисия по досиетата.

2. Въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ относно незаети длъжности, изискващи висши офицерски звания в Българската армия, и други национални служби, прилагащи Закона за отбраната и въоръжените сили.

3. Въпрос от н.п. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ относно доставка на бронирана високопроходима автомобилна техника за нуждите на служба "Военна полиция".

4. Въпрос от н.п. БОРИС БОРИСОВ СТАНИМИРОВ относно позиция и участие на Министерството на отбраната във възстановяването на паметните плочи на 1 и 6 полк в София.

5. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно надписи в голямата концертна зала на Централния военен клуб.

IX. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно преговори за подписване на Договор за добросъседство с Република Македония и Република Сърбия.

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно позиция на Република България относно Международния наказателен съд.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно извършване на богослужебни действия в храма "Свети Георги" в Одрин от свещенослужители на Вселенския патриарх.

4. Въпрос от н.п. РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ относно предоставяне на хуманитарна помощ за българската общност в Украйна.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ относно издигане флага на Палестина, в качеството й на държава наблюдател пред седалището на ООН.

6. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно погазване на Виенските конвенции за дипломатическите и консулските отношения от турския посланик и генералните консули на Република Турция в Бургас и Пловдив.

7. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно недопустимо поведение на турски дипломати, начело с посланика на Република Турция в София.

8. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно подновяване на преговорите по уреждане на нерешените имуществени въпроси между Република България и Република Турция, след избора на новото турско правителство.

9. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно изясняване статута на турския дипломат Угур Емироглу.

10. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно необходимостта от гарантиране на професионалното начало при назначаване на ръководители на дипломатически мисии.

11. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно заплахи за България, произтичащи от новите решения на ЕС за бежанската криза.

12. Питане от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно политика на Министерството на външните работи по отношение на помощта за развитие.

X. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно намерения на Министерството на здравеопазването за развитието на болничната помощ на територията на област Шумен.

2. Въпрос от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА относно изготвяне на наредба от Министерството на здравеопазването.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ относно несправедливото заплащане на медицинския персонал в различните медицински специалности, и голямата разлика между заплащането в инвазивната кардиология и останалите медицински специалности.

4. Въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ и РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ относно материалната база на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Момин проход.

5. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно мерки за борба с така наречения вирус "Зика", пренасян от комари.

XI. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно унищожаване на паметник на културата във Велико Търново, поради бездействие на Националния институт за недвижимо културно наследство.

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно финансови проблеми на държавни културни институти.

3. Въпрос от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно провеждането на неотложни реставрационни и консервационни дейности по съхраняването на архитектурното и културното наследство в с. Жеравна.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно недопустими дефекти в новоремонтираната сграда на Националната галерия "Квадрат 500".

XII. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно опазване на световно застрашените червеногуши гъски в защитените зони в България.

2. Въпрос от н.п. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ относно нарушения на екологичното законодателство в мината за добив на флуорит в гр. Чипровци.

XIII. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно създаване на Изпълнителна агенция "Сертифициращ одит на средствата от европейските земеделски фондове" в състава на Министерството на земеделието и храните.

2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно подготвяни нотификации по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020г.) от Министерството на земеделието и храните.

3. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно регистрация на правните основания за ползване на земеделски земи.

4. Питане от н.п. РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ и ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно политиката и стратегията на Министерството на земеделието и храните за развитието на сектор лозарство и винарство и изключването на винените лоза и виненото грозде от обхвата на т. нар. "чувствителни сектори" на Мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

5. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДИМИТЪР СПАСОВ ДИМИТРОВ относно прилагане на изискванията на чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

6. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно текущо изпълнение на ОП "Развитие на селските райони - 2014-2020".

7. Питане от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно актуална политика на Министерството на земеделието и храните за създаване на ред в поземлените отношения.

8. Въпрос от н.п. ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ относно защита на интересите на българското птицевъдство.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на въпрос с писмен отговор от народния представител Кристиан Вигенин;
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на 3 въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов, Искрен Веселинов, и Явор Хайтов;
- заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева - на 2 въпроса от народните представители Стоян Мирчев и Мариана Бояджиева, и Манол Генов, и на питане от народния представител Явор Хайтов;
- министърът на икономиката Божидар Лукарски – на питане от народните представители Стефан Кенов и Чавдар Пейчев;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на 3 въпроса от народните представители Васил Антонов, Атанас Стоянов, и Иван Валентинов Иванов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Иван Валентинов Иванов, Петър Иванов Петров, и Манол Генов;
- министърът на външните работи Даниел Митов – на 2 въпроса от народния представител Кристиан Вигенин;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 3 въпроса от народните представители Петър Славов, Васил Антонов, Димитър Танев, и на въпрос с писмен отговор от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 4 въпроса и на 1 питане от народния представител Настимир Ананиев – към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова (2 въпроса), към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, и към министъра на здравеопазването Петър Москов (1 въпрос и 1 питане);
- 2 въпроса от народния представител Борислав Иглев - към заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева, и към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- 3 въпроса от народния представител Джевдет Чакъров - към министъра на здравеопазването Петър Москов (2 въпроса), и към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министър-председателят на Република България Бойко Борисов.
Поради ползване на отпуск по болест, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на туризма Николина Ангелкова.Форма за търсене
Ключова дума