Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
11/03/2016
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Бойко Борисов, Министър-председател ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ и ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно проведено учебно занятие между армейски части и дирекции на МВР под наименование "Граница 2016".

II. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно извършване на богослужебни действия в храма "Свети Георги" в Одрин от свещенослужители на Вселенския патриарх.

2. Въпрос от н.п. РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ относно предоставяне на хуманитарна помощ за българската общност в Украйна.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ относно издигане флага на Палестина, в качеството й на държава наблюдател пред седалището на ООН.

4. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно погазване на Виенските конвенции за дипломатическите и консулските отношения от турския посланик и генералните консули на Република Турция в Бургас и Пловдив.

5. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно недопустимо поведение на турски дипломати, начело с посланика на Република Турция в София.

6. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно подновяване на преговорите по уреждане на нерешените имуществени въпроси между Република България и Република Турция, след избора на новото турско правителство.

7. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно изясняване статута на турския дипломат Угур Емироглу.

8. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно необходимостта от гарантиране на професионалното начало при назначаване на ръководители на дипломатически мисии.

9. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно заплахи за България, произтичащи от новите решения на ЕС за бежанската криза.

10. Питане от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно политика на Министерството на външните работи по отношение на помощта за развитие.

11. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно кампания за избор на Генерален секретар на ООН.

12. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно възможна операция на НАТО по охрана на българо-турската граница.

13. Въпрос от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ относно откриване на ГКПП "Клепало" между Република България и Република Македония.

14. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

15. Въпрос от н.п. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ относно работа по приоритетите на българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

16. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно предоставяне на консулски услуги на българите, живеещи на остров Крит, Република Гърция.

III. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ относно нарушения на екологичното законодателство в мината за добив на флуорит в гр. Чипровци.

2. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно наличие на потенциална опасност от наводнения, поради лошото състояние на язовирите в област Плевен.

3. Въпрос от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ относно реализация на два проекта в община Сандански - канализация на с. Левуново и канализация на с. Лешница.

4. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно обособяване на санитарно-охранителна зона около язовир "Тича".

5. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно състоянието на минералните извори, които Министерството на околната среда и водите прехвърли безвъзмездно на Столична община.

6. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно готовност на бенефициентите по ОП "Околна среда " 2014г.- 2020- Приоритетна ос 1 - Води.

7. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно дейността на кариера за добив на мрамор в натура зоната "Бесапарски ридове".

IV. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно създаване на Изпълнителна агенция "Сертифициращ одит на средствата от европейските земеделски фондове" в състава на Министерството на земеделието и храните.

2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно подготвяни нотификации по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020г.) от Министерството на земеделието и храните.

3. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно регистрация на правните основания за ползване на земеделски земи.

4. Питане от н.п. РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ и ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно политиката и стратегията на Министерството на земеделието и храните за развитието на Сектор лозарство и винарство, и изключването на винените лоза и виненото грозде от обхвата на т. нар. "чувствителни сектори", на Мярка 4 "Инвестиции в материални активи", от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

5. Питане от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно актуална политика на Министерството на земеделието и храните за създаване на ред в поземлените отношения.

6. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно текущо изпълнение на Оперативна програма "Развитие на селските райони 2014-2020".

7. Въпрос от н.п. ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ относно защита на интересите на българското птицевъдство.

V. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ и ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ относно политика по отношение на икономическия растеж на страната през 2016 г.

VI. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно бъдещето на 5-ти и 6-ти блокове на АЕЦ "Козлодуй" и перспективите пред атомната ни енергетика, включително и изграждане на нови мощности.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ относно Наредба за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

VII. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно мерките за рехабилитация на републикански път ІІІ-667, в частта му от Първомай през Дебър - Дълбоки извор - Асеновград и необходимостта от свързването му с пътен възел "Оризово".

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно ремонт на път Видин - сръбска граница, участък с. Бяла Рада - с. Войница.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно реформата във В и К сектора.

4. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно пътен участък Враца - Згориград - пещерата Леденика.

5. Въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА относно лошото състояние на път ІІІ-502 от републиканската пътна мрежа, от разклона на с. Патреш до с. Долна Липница, на територията на общ. Павликени.

6. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно реализацията на проект за разширение на път ІІ-86 Пловдив - Асеновград през 2016 г.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет: "Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала "Хемус".

8. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно обществена поръчка за строителство на 60 км. от автомагистрала "Хемус".

9. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно реконструкция на пътен участък.

10. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ относно включване на студентските общежития в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

11. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно проект "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив", финансиран по ОП "Регионално развитие".

12. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно пропадане на път Видин - Брегово.

13. Въпрос от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ относно изграждане на обходен път на гр. Димово, обл. Видин.

14. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

15. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно изпълнение на законовата разпоредба за дневни винетки за леките автомобили и въвеждане на валидност от 12 календарни месеца за едногодишната винетка, считано от момента на закупуването й.

16. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно изпълнението на проект BG1616Р0001/1.2-01/2011 "Енергийно обновяване на българските домове по ОП "Регионално развитие".

17. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно непрекъснатото отлагане изграждането на нов 4-лентов път между Мездра и Ботевград.

18. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно предвидени през 2016 г. средства за път Сливен - Ичера.

19. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно финансово съдействие за общински В и К дружества, които няма да се включат във водните сдружения.

20. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно доизграждане на автомагистрала "Хемус".

21. Питане от н.п. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ относно финансирането на обекти от пътната инфраструктура по региони.

22. Въпрос от н.п. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ относно финансиране на обекти от пътната инфраструктура в Северна България.

VIII. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН, ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ относно изграждането на Коридор № 8.

2. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно преобразуването на жп гара Горни Дъбник от гара в спирка.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно идеен проект за железопътен възел Пловдив (трасе гара Пловдив - гара Филипово).

IX. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно надписи в голямата концертна зала на Централния военен клуб.

2. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно изпращане на военнослужещи от въоръжените сили на Република България за участие в операцията на НАТО по усилване на противовъздушната отбрана на Република Турция.

3. Питане от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно политиката на Министерството на отбраната за осигуряване на неприкосновеността на българските граници.

4. Въпрос от н.п. АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ относно използване на военен самолет "Спартан" С 27 J за превоз на лица до Полша.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно подготовка и зачисляване на младежи като резервисти.

6. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно преместване или премахване на телена ограда изградена от собственика на Военния почивен дом - МО по средата на съществуващ път в кв.19 на местността "ЛАХАНА" в землището на гр. Поморие.

X. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно спрени от държавата плащания за Фонда за лечение на деца.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно проблеми с доставките на консумативи за провеждане на изследване на онкоболни пациенти с РЕТ- скенера в УМБАЛ "Александровска".

3. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно намерения на Министерството на здравеопазването за развитието на болничната помощ на територията на област Шумен.

4. Въпрос от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА относно изготвяне на наредба от Министерството на здравеопазването.

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ относно несправедливото заплащане на медицинския персонал в различните медицински специалности, и голямата разлика между заплащането в инвазивната кардиология и останалите медицински специалности.

6. Въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ и РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ относно материалната база на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Момин проход.

7. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно мерки за борба с така наречения вирус "Зика", пренасян от комари.

8. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно промяна в условията за сключване на договори за неотложна медицинска помощ от общопрактикуващите лекари.

9. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно приемане на здравна карта на област Пазарджик.

10. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно конкретни мерки, гарантиращи ефективността на дезинсекционните и дезакаризационни мероприятия в общините по поречието на река Дунав.

XI. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно унищожаване на паметник на културата във Велико Търново, поради бездействие на Националния институт за недвижимо културно наследство.

2. Въпрос от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно провеждането на неотложни реставрационни и консервационни дейности по съхраняването на архитектурното и културното наследство в с. Жеравна.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно недопустими дефекти в новоремонтираната сграда на Националната галерия "Квадрат 500".

4. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно предприемане на ефективни мерки от страна на Министерството на културата, за съхраняване на културното наследство и литературните ценности, и създаване на гаранции за носителите на авторските им права.

5. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно състоянието и переспективите за развитие на Националния институт за недвижимо културно наследство.

6. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно реставрацията на Видинската синагога.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно състоянието на българската светиня - Паметник на свободата (Паметник Шипка) в Национален парк-музей "Шипка - Бузлуджа".

8. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно събаряне на стогодишна сграда на улица Одрин №8 в гр. Пловдив.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на 7 въпроса с писмен отговор от народните представители Настимир Ананиев; Антони Тренчев (2 въпроса); и Светослав Белемезов (4 въпроса);
- заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева - на 1 въпрос от народния представител Борислав Иглев;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Настимир Ананиев; и Иван Станков;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 6 въпроса от народните представители Добрин Данев и Мариана Бояджиева; Борислав Иглев; Драгомир Стойнев и Георги Гьоков; и Дурхан Мустафа (3 въпроса), и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Гроздан Караджов;
- министърът на икономиката Божидар Лукарски – на въпрос с писмен отговор от народния представител Мартин Димитров;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на 3 въпроса от народните представители Манол Генов; Димитър Делчев; и Дора Янкова;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 2 въпроса от народните представители Слави Бинев; и Георги Кадиев, и на 2 питания от народните представители Румен Гечев и Корнелия Нинова; и Слави Бинев;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 4 въпроса от народните представители Мартин Димитров; Явор Хайтов; Слави Бинев; и Георги Кадиев.
- министърът на здравеопазването Петър Москов –на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Валентин Павлов (2 въпроса); и Жельо Бойчев.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- на 9 въпроса от народния представител Слави Бинев – към заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев; към заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева; към министъра на външните работи Даниел Митов (2 въпроса); министъра на енергетиката Теменужка Петкова; министъра на културата Вежди Рашидов; министъра на транспорта, и информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски; и към министъра на туризма Николина Ангелкова (2 въпроса) и на 2 питания към министъра на енергетиката Теменужка Петкова; и министъра на икономиката Божидар Лукарски
- на 4 въпроса и на 1 питане от народния представител Настимир Ананиев – към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова (2 въпроса); към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева; и към министъра на здравеопазването Петър Москов (1 въпрос и 1 питане).
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, и министърът на туризма Николина Ангелкова.

Форма за търсене
Ключова дума