Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
18/03/2016
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ относно масовите случаи на нападения по подвижен железопътен състав.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно битови условия при изпълнението на служебните задължения по охрана на външни граници на Република България на служители на МВР.

3. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно държавна администрация, лицензионни и разрешителни режими.

4. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно проведена операция на МВР за разкриване на цех за нелегално производство на горива в гр. Летница.

5. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно ниво на професионален стрес в системата на Министерството на вътрешните работи.

II. Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно проблем с провеждането на занятия в Технически университет - София.

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно трайна тенденция на неудовлетвореност на работодателите от качеството на българското образование.

III. Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно тежко финансово състояние на Националния дворец на културата.

IV. Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно резултати от криминализирането на укриването на осигурителни вноски.

V. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно създаване на Изпълнителна агенция "Сертифициращ одит на средствата от европейските земеделски фондове" в състава на Министерството на земеделието и храните.

2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно подготвяни нотификации по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) от Министерството на земеделието и храните.

3. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно регистрация на правните основания за ползване на земеделски земи.

4. Питане от н.п. РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ и ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно политиката и стратегията на Министерството на земеделието и храните за развитието на Сектор лозарство и винарство, и изключването на винените лоза и виненото грозде от обхвата на т. нар. "чувствителни сектори", на Мярка 4 "Инвестиции в материални активи", от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

5. Питане от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно актуална политика на Министерството на земеделието и храните за създаване на ред в поземлените отношения.

6. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно текущо изпълнение на Оперативна програма "Развитие на селските райони 2014-2020".

7. Въпрос от н.п. ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ относно защита на интересите на българското птицевъдство.

8. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно незаконното изсичане на гори и мерките, предприети от Министерството на земеделието и храните.

9. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно готовността на Изпълнителната агенция "Борба с градушките" през 2016 г. за осъществяване на своята дейност.

10. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно реализация на произведените картофи от земеделските производители.

VI. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно приватизационна политика.

2. Питане от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ и ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ относно политика по отношение на икономическия растеж на страната през 2016 г.

VII. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно политика по отношение на справяне с проблемите на пазара на природен газ в Република България.

2. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно бъдещето на 5-ти и 6-ти блокове на АЕЦ "Козлодуй" и перспективите пред атомната ни енергетика, включително и изграждане на нови мощности.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ относно Наредба за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

4. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно евакуационен маршрут за АЕЦ "Козлодуй".

5. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно изпълнение на проект за изграждане на междусистемна газова връзка между България и Гърция.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно процедура договаряне с обявление по Закона за обществените поръчки за "Охрана на територията и имуществото, собственост на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД.

VIII. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно обмен на опит и добри практики в областта на електронното управление.

2. Въпрос от н.п. КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН, ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ относно изграждането на Коридор № 8.

3. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно преобразуването на жп гара Горни Дъбник от гара в спирка.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно идеен проект за железопътен възел Пловдив (трасе гара Пловдив - гара Филипово).

5. Питане от н.п. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ относно разлика в инфраструктурното развитие на регионите.

6. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно бъдещето на предприятие "Транспортно строителство и възстановяване " и предприятие "Съобщително строителство и възстановяване".

IX. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно финансовата политика на правителството.

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно план на Министерството на финансите за изтегляне на нов държавен дълг.

3. Питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно държавна политика на икономии.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно предприети действия след доклада на Аликс Партнърс за събиране на активите на КТБ.

5. Въпрос от н.п. ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ, МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ и МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно дружеството, с което на основание Закон за банковата несъстоятелност е сключен договорът за разследване източването на "КТБ" АД.

X. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно надписи в голямата концертна зала на Централния военен клуб.

2. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно изпращане на военнослужещи от въоръжените сили на Република България за участие в операцията на НАТО по усилване на противовъздушната отбрана на Република Турция.

3. Питане от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно политиката на Министерството на отбраната за осигуряване на неприкосновеността на българските граници.

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно подготовка и зачисляване на младежи като резервисти.

5. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно преместване или премахване на телена ограда, изградена от собственика на Военния почивен дом - МО по средата на съществуващ път, в кв.19, на местността "ЛАХАНА", в землището на гр. Поморие.

XI. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени със Закона за здравето.

2. Въпрос от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно разпространението на глизофат в телата на български граждани и оценка на влиянието му върху човешкото здраве.

3. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно намерения на Министерството на здравеопазването за развитието на болничната помощ на територията на област Шумен.

4. Въпрос от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА относно изготвяне на наредба от Министерството на здравеопазването.

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ относно несправедливото заплащане на медицинския персонал в различните медицински специалности, и голямата разлика между заплащането в инвазивната кардиология и останалите медицински специалности.

6. Въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ и РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ относно материалната база на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Момин проход.

7. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно мерки за борба с така наречения вирус "Зика", пренасян от комари.

8. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно приемане на здравна карта на област Пазарджик.

9. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно промяна в условията за сключване на договори за неотложна медицинска помощ от общопрактикуващите лекари.

10. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно конкретни мерки, гарантиращи ефективността на дезинсекционните и дезакаризационни мероприятия в общините по поречието на река Дунав.

XII. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно преговори за подписване на Договор за добросъседство с Република Македония и Република Сърбия.

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно позиция на Република България относно Международния наказателен съд.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ относно издигане флага на Палестина, в качеството й на държава наблюдател пред седалището на ООН.

XIII. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно наличието на хербицида глифозат в българските води и оценка на влиянието му върху околната среда.

2. Въпрос от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ относно реализация на два проекта в община Сандански - канализация на с. Левуново и канализация на с. Лешница.

3. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно състоянието на минералните извори, които Министерството на околната среда и водите прехвърли безвъзмездно на Столична община.

4. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно готовност на бенефициентите по Оперативна програма "Околна среда " 2014-2020 - Приоритетна ос 1 - Води.

5. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно дейността на кариера за добив на мрамор в натура зоната "Бесапарски ридове".

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно системни нарушения на Закона за опазване на околната среда от собственик на асфалтова база, намираща се в землището на с. Баничан, общ. Гоце Делчев.

7. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ и ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно инсталирането на измервателна апаратура за отчитане на отнети води, плащането на такси за замърсяване и налагане изискването за заустване на отпадъчни води.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционната политика и държавната администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова - на въпрос с писмен отговор от народния представител Светослав Белемезов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 2 въпроса от народните представители Хасан Адемов, и Емил Райнов, и на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Петър Славов, Теодора Георгиева, и Ангел Найденов;
- министърът на външните работи Даниел Митов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Методи Андреев.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Мартин Димитров - към министъра на енергетиката Теменужка Петкова;
- въпрос от народния представител Атанас Зафиров - към министъра на отбраната Николай Ненчев;
- 2 въпроса от народния представител Джевдет Чакъров - към министъра на здравеопазването Петър Москов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, министърът на културата Вежди Рашидов, и министърът на туризма Николина Ангелкова.
Поради предварително поет ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на регионалното развитие и благоустройстовото Лиляна Павлова.
Форма за търсене
Ключова дума