Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
25/03/2016
Парламентарен контрол - петък, 9 часа

I. Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно дискриминационното решение на правителството за великденска добавка за само 60 процента от българските пенсионери.

II. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно приватизационна политика.

2. Питане от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ и ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ относно политика по отношение на икономическия растеж на страната през 2016 г.

3. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно възможности за икономическо сътрудничество с Ислямска Република Иран.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно резултати от работно посещение в Унгария.

III. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно политика по отношение на справяне с проблемите на пазара на природен газ в Република България.

2. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно бъдещето на 5-ти и 6-ти блокове на АЕЦ "Козлодуй" и перспективите пред атомната ни енергетика, включително и изграждане на нови мощности.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ относно Наредба за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

4. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно евакуационен маршрут за АЕЦ "Козлодуй".

5. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно изпълнение на проект за изграждане на междусистемна газова връзка между България и Гърция.

6. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно реалното изпълнение на разпоредбите в Закона за енергетиката, топлофикациите и заводските централи да монтират измервателни уреди с контролен характер.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно процедура договаряне с обявление по Закона за обществените поръчки за "Охрана на територията и имуществото, собственост на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД.

IV. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно резултати от летен сезон 2015 г. и мерки за подобряване на туристическия сектор.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ и СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно регулацията на медицински и здравен туризъм в България.

3. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно облекчения за руски туристи.

4. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно драстичен спад на туристическите нощувки през 2015 г.

V. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно мерките за рехабилитация на републикански път ІІІ-667, в частта му от Първомай през Дебър - Дълбоки извор - Асеновград и необходимостта от свързването му с пътен възел "Оризово".

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно ремонт на път Видин - сръбска граница, участък с. Бяла Рада - с. Войница.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно реформата във В и К сектора.

4. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно финансово съдействие за общински В и К дружества, които няма да се включат във водните сдружения.

5. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно пътен участък Враца - Згориград - пещерата Леденика.

6. Въпрос от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно строителството на тунел "Железница" - част от Автомагистрала "Струма", цената и гаранциите за безопасност.

7. Въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА относно лошото състояние на път ІІІ-502 от републиканската пътна мрежа, от разклона на с. Патреш до с. Долна Липница, на територията на общ. Павликени.

8. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно реализацията на проект за разширение на път ІІ-86 Пловдив - Асеновград през 2016 г.

9. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет: "Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала "Хемус".

10. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно обществена поръчка за строителство на 60 км. от автомагистрала "Хемус".

11. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно доизграждане на автомагистрала "Хемус".

12. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно реконструкция на пътен участък.

13. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ относно включване на студентските общежития в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

14. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно проект "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив", финансиран по ОП "Регионално развитие".

15. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно пропадане на път Видин - Брегово.

16. Въпрос от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ относно изграждане на обходен път на гр. Димово, обл. Видин.

17. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно непрекъснатото отлагане изграждането на нов 4-лентов път между Мездра и Ботевград.

18. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

19. Въпрос от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно опасните пътни съоръжения в България.

20. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно изпълнение на законовата разпоредба за дневни винетки за леките автомобили и въвеждане на валидност от 12 календарни месеца за едногодишната винетка, считано от момента на закупуването й.

21. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно изпълнението на проект BG1616Р0001/1.2-01/2011 "Енергийно обновяване на българските домове по ОП "Регионално развитие".

22. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно предвидени през 2016 г. средства за път Сливен - Ичера.

23. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ и МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА относно проектиране на магистрала Русе - Бяла - Велико Търново.

24. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно проблеми с АМ "Марица".

25. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно извършване на ремонтна дейност на участък от път III - 7305 Съединение - Вресово, от км. 7+300 до км. 26+590, на територията на общ. Руен.

26. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно извършване на ремонтна дейност на път III - 2085 Руен - Просеник - Горица, от км. 00 до км. 29+600, на територията на общини Руен и Поморие.

27. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно извършване на ремонтна дейност на път ІІІ - 208, от км 51 + 130 до км 94 + 231, на територията на общ. Руен.

28. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно републикански път ||-55 Дебелец - Свиленград, участък гр. Гурково - с. Паничерево.

29. Въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ относно състоянието на основни пътни артерии от републиканската пътна мрежа на територията на Разградска област.

30. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно наводнен пътен участък и ограничаване движението по път II-81 Монтана - Берковица при моста на река Бързия в района на с. Боровци.

31. Въпрос от н.п. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ относно изпълнението на проект за енергийна ефективност на жилищен блок с адрес гр. Велико Търново, ул. "Димитър Буйнозов" № 2.

32. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно обособяване на санитарно-охранителна зона около язовир "Тича".

VI. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно обмен на опит и добри практики в областта на електронното управление.

2. Въпрос от н.п. КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН, ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ относно изграждането на Коридор № 8.

3. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно преобразуването на жп гара Горни Дъбник от гара в спирка.

4. Питане от н.п. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ относно разлика в инфраструктурното развитие на регионите.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно идеен проект за железопътен възел Пловдив (трасе гара Пловдив - гара Филипово).

6. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно бъдещето на предприятие "Транспортно строителство и възстановяване " и предприятие "Съобщително строителство и възстановяване".

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно състоянието на Български държавни железници (БДЖ).

8. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно изкупуване на държавен имот от частно дружество.

9. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно закриване на жп гара Николаево.

VII. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно финансовата политика на правителството.

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно план на Министерството на финансите за изтегляне на нов държавен дълг.

3. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно опасността от дългова спирала.

4. Питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно държавна политика на икономии.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно предприети действия след доклада на Аликс Партнърс за събиране на активите на КТБ.

6. Въпрос от н.п. ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ, МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ и МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно дружеството, с което на основание Закон за банковата несъстоятелност е сключен договорът за разследване източването на "КТБ" АД.

7. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно съмнения за допуснати нарушения в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз".

VIII. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно надписи в голямата концертна зала на Централния военен клуб.

2. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно изпращане на военнослужещи от въоръжените сили на Република България за участие в операцията на НАТО по усилване на противовъздушната отбрана на Република Турция.

3. Питане от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно политиката на Министерството на отбраната за осигуряване на неприкосновеността на българските граници.

4. Въпрос от н.п. АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ относно използване на военен самолет "Спартан" С 27 J за превоз на лица до Полша.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно подготовка и зачисляване на младежи като резервисти.

6. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно преместване или премахване на телена ограда, изградена от собственика на Военния почивен дом - МО по средата на съществуващ път, в кв.19, на местността "ЛАХАНА", в землището на гр. Поморие.

7. Въпрос от н.п. АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ относно назначените служители в системата на военно - ремонтните заводи, чийто правоприемник е "ТЕРЕМ" ЕАД.

IX. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно спрени от държавата плащания за Фонда за лечение на деца.

2. Питане от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени със Закона за здравето.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно проблеми с доставките на консумативи за провеждане на изследване на онкоболни пациенти с РЕТ- скенера в УМБАЛ "Александровска".

4. Въпрос от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно разпространението на глизофат в телата на български граждани и оценка на влиянието му върху човешкото здраве.

5. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно намерения на Министерството на здравеопазването за развитието на болничната помощ на територията на област Шумен.

6. Въпрос от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА относно изготвяне на наредба от Министерството на здравеопазването.

7. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ относно несправедливото заплащане на медицинския персонал в различните медицински специалности, и голямата разлика между заплащането в инвазивната кардиология и останалите медицински специалности.

8. Въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ и РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ относно материалната база на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Момин проход.

9. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно мерки за борба с така наречения вирус "Зика", пренасян от комари.

10. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно промяна в условията за сключване на договори за неотложна медицинска помощ от общопрактикуващите лекари.

11. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно приемане на здравна карта на област Пазарджик.

12. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно конкретни мерки, гарантиращи ефективността на дезинсекционните и дезакаризационни мероприятия в общините по поречието на река Дунав.

X. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно унищожаване на паметник на културата във Велико Търново, поради бездействие на Националния институт за недвижимо културно наследство.

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно финансови проблеми на държавни културни институти.

3. Въпрос от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно провеждането на неотложни реставрационни и консервационни дейности по съхраняването на архитектурното и културното наследство в с. Жеравна.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно недопустими дефекти в новоремонтираната сграда на Националната галерия "Квадрат 500".

5. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно предприемане на ефективни мерки от страна на Министерството на културата, за съхраняване на културното наследство и литературните ценности, и създаване на гаранции за носителите на авторските им права.

6. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно състоянието и переспективите за развитие на Националния институт за недвижимо културно наследство.

7. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно реставрацията на Видинската синагога.

8. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно състоянието на българската светиня - Паметник на свободата (Паметник Шипка) в Национален парк-музей "Шипка - Бузлуджа".

9. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно събаряне на стогодишна сграда на улица Одрин №8 в гр. Пловдив.

10. Въпрос от н.п. АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ относно използване и публикуване на географски информационни системи за недвижимото културно наследство.

11. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно обявяване на конкурс за директор на Драматично-куклен театър "Иван Радоев" - Плевен.

XI. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно преговори за подписване на Договор за добросъседство с Република Македония и Република Сърбия.

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно позиция на Република България относно Международния наказателен съд.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ относно издигане флага на Палестина, в качеството й на държава наблюдател пред седалището на ООН.

XII. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно наличието на хербицида глифозат в българските води и оценка на влиянието му върху околната среда.

2. Въпрос от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ относно реализация на два проекта в община Сандански - канализация на с. Левуново и канализация на с. Лешница.

3. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно състоянието на минералните извори, които Министерството на околната среда и водите прехвърли безвъзмездно на Столична община.

4. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно готовност на бенефициентите по Оперативна програма "Околна среда " 2014-2020 - Приоритетна ос 1 - Води.

5. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно дейността на кариера за добив на мрамор в натура зоната "Бесапарски ридове".

6. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ и ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно инсталирането на измервателна апаратура за отчитане на отнети води, плащането на такси за замърсяване и налагане изискването за заустване на отпадъчни води.

XIII. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно готовността на Изпълнителната агенция "Борба с градушките" през 2016 г. за осъществяване на своята дейност.

2. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно реализация на произведените картофи от земеделските производители.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Каракачанов;
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Велизар Енчев ; и Петър Славови на 1 питане с писмен отговор от народния представител Теодора Георгиева;
- заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева на 4 въпроса от народните представители Калина Балабанова; Велизар Енчев (2 въпроса); и Иван Станков;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на въпрос от народните представители Георги Гьоков и Светла Бъчварова, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Красен Кръстев и Петя Аврамова; и Иван Станков;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на въпрос от народния представител Георги Свиленски;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова –на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Свиленски; и Настимир Ананиев;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на 1 въпрос от народния представител Емил Райнов; и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Славов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Петър Кадиев - към министъра на туризма Николина Ангелкова;
- въпрос и питане от народния представител Искрен Веселинов - към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Методи Андреев – към министъра на правосъдието Екатерина Захариева.
Поради среща с международен характер, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министър-председателят на Република България Бойко Борисов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова.
Форма за търсене
Ключова дума