Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
01/04/2016
Парламентарен контрол - 9.00 часа

I. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ и АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ относно незаконен молитвен дом на територията на гр. София, както и дейностите, свързани с него.

2. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ относно дейността на Мюсюлманско настоятелство в жк. "Люлин", община София.

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно спазване на законодателството.

II. Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно необходимостта от отмяна на постановление на Министерския съвет № 94/13.03.1997 г., въвеждащо лятното часово време.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ относно застъпването в учебната програма на българските училища православното християнство и религията.

III. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно евакуационен маршрут за АЕЦ "Козлодуй".

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно реалното изпълнение на разпоредбите в Закона за енергетиката, топлофикациите и заводските централи да монтират измервателни уреди с контролен характер.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно процедура договаряне с обявление по Закона за обществените поръчки за "Охрана на територията и имуществото, собственост на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД.

IV. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно финансовата политика на правителството.

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно план на Министерството на финансите за изтегляне на нов държавен дълг.

3. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно опасността от дългова спирала.

4. Питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно държавна политика на икономии.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно предприети действия след доклада на Аликс Партнърс за събиране на активите на КТБ.

6. Въпрос от н.п. ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ, МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ и МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно дружеството, с което на основание Закон за банковата несъстоятелност е сключен договорът за разследване източването на "КТБ" АД.

7. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно съмнения за допуснати нарушения в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз".

8. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно дейността на Работната група относно разработване на Методика за изготвяне на план - сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци.

V. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно надписи в голямата концертна зала на Централния военен клуб.

2. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно изпращане на военнослужещи от въоръжените сили на Република България за участие в операцията на НАТО по усилване на противовъздушната отбрана на Република Турция.

3. Питане от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно политика на Министерството на отбраната за осигуряване на неприкосновеността на българските граници.

4. Въпрос от н.п. АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ относно използване на военен самолет "Спартан" С 27 J за превоз на лица до Полша.

5. Въпрос от н.п. АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ относно назначените служители в системата на военно - ремонтните заводи, чийто правоприемник е "ТЕРЕМ" ЕАД.

VI. Екатерина Гечева-Захариева, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно присъединяване на Република България към инициативата на Естония от 22 август 2015г. за създаване на специализиран международен съд за престъпленията на комунизма.

2. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно прилагане на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (ЗПГРРЛ).

VII. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ относно реализация на два проекта в община Сандански - канализация на с. Левуново и канализация на с. Лешница.

2. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно състоянието на минералните извори, които Министерството на околната среда и водите прехвърли безвъзмездно на Столична община.

3. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно готовност на бенефициентите по Оперативна програма "Околна среда " 2014-2020 - Приоритетна ос 1 - Води.

4. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно дейността на кариера за добив на мрамор в натура зоната "Бесапарски ридове".

5. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно продължаващо депониране на строителни отпадъци на нерегламентирано сметище в с. Първенец, общ. Родопи, обл. Пловдив.

VIII. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно готовността на Изпълнителната агенция "Борба с градушките" през 2016 г. за осъществяване на своята дейност.

2. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно реализация на произведените картофи от земеделските производители.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ и СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно разрешение за пускане на пазара на два препарата за растителна защита, чиито активни вещества са неоникотиноидите - имидаклоприд и тиаметоксам, за ограничена и контролирана употреба.

IX. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ относно финансирането на обекти от пътната инфраструктура по региони.

2. Въпрос от н.п. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ относно финансиране на обекти от пътната инфраструктура в Северна България.

3. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно републикански път ||-55 Дебелец - Свиленград, участък гр. Гурково - с. Паничерево.

4. Въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ относно състоянието на основни пътни артерии от републиканската пътна мрежа на територията на Разградска област.

5. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно наводнен пътен участък и ограничаване движението по път II-81 Монтана - Берковица при моста на река Бързия в района на с. Боровци.

6. Въпрос от н.п. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ относно изпълнението на проект за енергийна ефективност на жилищен блок с адрес гр. Велико Търново, ул. "Димитър Буйнозов" № 2.

7. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно обособяване на санитарно-охранителна зона около язовир "Тича".

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на 1 въпрос от народния представител Атанас Атанасов, и на 1 питане от народните представители Румен Йончев и Явор Хайтов;
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на 1 въпрос от народния представител Светослав Белемезов, и на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Настимир Ананиев;
- заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева - на 1 питане от народните представители Светла Бъчварова и Мариана Бояджиева;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на 2 въпроса от народните представители Петър Славов; и Жельо Бойчев и Георги Свиленски;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 5 въпроса с писмен отговор от народните представители Жельо Бойчев (2 въпроса); Атанас Стоянов; Петър Славов и Мартин Димитров, и Манол Генов;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на 2 въпроса от народните представители Филип Попов, и Димитър Делчев, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Иван Иванов,и Светла Бъчварова и Добрин Данев;
- министърът на икономиката Божидар Лукарски – на 1 въпрос от народния представител Слави Бинев, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Светла Бъчварова и Добрин Данев, и Силвия Хубенова;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на 1 въпрос от народния представител Слави Бинев, и на 5 въпроса с писмен отговор от народните представители Джевдет Чакъров; и Валентин Павлов (4 въпроса).
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народния представител Иван Станков – към заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева, и към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева;
- въпрос от народния представител Станислав Станилов – към заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева;
- въпрос от народния представител Калина Балабанова – към заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева;
- въпрос от народния представител Дурхан Мустафа -към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Настимир Ананиев – към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева;
- въпрос от народния представител Иван Вълков – към министъра на отбраната Николай Ненчев;
- въпрос от народния представител Мариана Тодорова - към заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на външните работи Даниел Митов, министърът на културата Вежди Рашидов, и министърът на туризма Николина Ангелкова.
Поради предварително поет ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски.
Поради предварително поет ангажимент от международен характер, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на здравеопазването Петър Москов.
Форма за търсене
Ключова дума