Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
20/05/2016
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно необяснимото забавяне на стартиране на процедурите по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за периода 2014г. - 2020 г.

2. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно заповеди, принуждаващи преподаватели и научни работници да напуснат жилищата си в Студентския град, бл. 58.

3. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно въвеждане на обучение по обща правна култура в средното образование.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно изваждането на стихотворението "Арменци" от учебната програма по литература.

5. Въпрос от н.п. АЙХАН АХМЕД ЕТЕМ относно състоянието и поддръжката на язовир "Рогозен", община Хайредин.

II. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ и БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно неизяснен статут от страна на държавната администрация на спортно съоръжение от национален мащаб.

2. Въпрос от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно възможности за осигуряване финансова подкрепа на регистрираните спортни клубове в кварталите и малките населени места чрез залагане на подобаващи критерии в Наредба №1 за финансово подпомагане на спортни дейности.

III. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно наличието на хербицида глифозат в българските води и оценка на влиянието му върху околната среда.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци.

3. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно последващ контрол от страна на РИОСВ - гр. Пловдив за депонирането на строителни отпадъци на нерегламентирано сметище в с. Първенец, общ. Родопи, обл. Пловдив.

IV. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ относно финансирането на обекти от пътната инфраструктура по региони.

2. Въпрос от н.п. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ относно финансиране на обекти от пътната инфраструктура в Северна България.

3. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно извършване на ремонтна дейност на път ІІІ - 208, от км 51 + 130 до км 94 + 231, на територията на общ. Руен.

4. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно републикански път II-55 Дебелец - Свиленград, участък гр. Гурково - с. Паничерево.

5. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно наводнен пътен участък и ограничаване движението по път II-81 Монтана - Берковица при моста на река Бързия в района на с. Боровци.

6. Въпрос от н.п. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ относно изпълнението на проект за енергийна ефективност на жилищен блок с адрес гр. Велико Търново, ул. "Димитър Буйнозов" № 2.

7. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно обособяване на санитарно-охранителна зона около язовир "Тича".

8. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно винетни и тол такси за автомобили за преминаване по републиканската пътна мрежа.

9. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа - Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони.

10. Въпрос от н.п. АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ относно наложени от Република Турция ограничения пред участието на български общини в изпълнението на проекти по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България - Турция 2014 - 2020 г.

11. Въпрос от н.п. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ относно рисковото състояние на мостово съоръжение "Дъговият мост" над долината на р. Русенски лом, край гр. Русе.

12. Въпрос от н.п. ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ относно строеж на плаж "Иракли".

13. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно публична покана за доставка на лек автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

14. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ относно затворен участък от Републикански път III-488, Сливен - Ичера.

15. Въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ относно изпълнение на Програмата за саниране на жилищни сгради на българските граждани.

16. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно необходимост от рехабилитация на Републикански път ІІІ-608 - третокласен, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на област Стара Загора.

17. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно пътен участък гр.Добрич - к.к. Албена, изграждане на мостово съоръжение.

18. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно финансиране от МРРБ, което се предоставя на общините по разработена програма за подобряване качеството на питейната вода и намаляване загубите по водопроводната мрежа.

V. Екатерина Гечева-Захариева, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно дейността на Министерството на правосъдието в областта на пенитенциарното дело - общо ръководство, планиране и контрол върху дейността по изпълнение на наказанията.

2. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно възможност за злоупотреба с информация от Търговския регистър.

VI. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно прехвърляне на собствеността на Професионална гимназия по селско стопанство "Г. М. Димитров".

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно реализирана печалба от Държавните горски предприятия през 2015 г. и планове за инвестирането й през 2016 г.

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните по отношение на защита интересите на българските пчелари.

4. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно прилагането за 2016 г на държавна помощ за възстановяване на акциза за горива на земеделските стопани.

5. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно инвестиционната програма на държавните горски предприятия за 2016 г.

6. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ относно проблеми пред кампанията 2016 г. за директни плащания на единица площ.

7. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно мерките, които предприема Министерството на земеделието и храните за овладяване на заболяването Заразен нодуларен дерматит.

8. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно решение на ВАС № 3866, касаещо жалба на Асоциацията на агроекологичните земеделски производители срещу измененията на Наредба № 11 от ПРСР (2007г. - 2013 г.).

VII. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно мерки от страна на Министерството на финансите за ДДС измамите.

2. Питане от н.п. АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ относно политиката на Република България по отношение на т. нар. "офшорни" дружества.

3. Въпрос от н.п. АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ относно предполагаемо изтичане на данъци от Република България към държавите/териториите, които са с юрисдикция с преференциален данъчен режим (офшорни зони).

4. Въпрос от н.п. ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ относно повишение на приходите в бюджета на държавата.

5. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ, МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно предмет на Договора за международната разследваща компания за КТБ АД, международния й опит, наличието на клаузи за неустойки и сроковете за изпълнение.

6. Питане от н.п. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ и ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно политиката за финансово обезпечаване на проектите за превъоръжаване и модернизация на Българската армия.

VIII. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно изграждане на интермодален терминал и концесиониране на пристанище "Център" и сградата на речната гара във Видин.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков;
- заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева - на 3 въпроса от народните представители Станислав Станилов, и Михаил Миков (2 въпроса);
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Петър Славов (2 въпроса); Джевдет Чакъров; и Георги Гьоков;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Джевдет Чакъров; и Георги Гьоков;
- министърът на икономиката Божидар Лукарски - на въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева - на 2 въпроса от народния представител Вили Лилков, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Джевдет Чакъров, и Георги Гьоков;
- министърът на финансите Владислав Горанов - на 2 въпроса от народните представители Румен Гечев, и Станислав Станилов, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков; и Петър Славов, Методи Андреев и Мартин Димитров;
- министърът на културата Вежди Рашидов – на въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гоьоков;
- министърът на правосъдието Екатерина Захариева – на въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гоьоков;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Чавдар Георгиев.
Поради отсъствие на народните представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Иван К. Иванов - към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- 4 въпроса от народния представител Слави Бинев - към министъра на финансите Владислав Горанов (2 въпроса), и към министъра на земеделието и храните Десислава Танева (2 въпроса);
- питане от народния представител Слави Бинев - към министъра на финансите Владислав Горанов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват – заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, министърът на здравеопазването Петър Москов, министърът на културата Вежди Рашидов, и министърът на външните работи Даниел Митов.
Поради срещи с международен характер, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват - министър-председателят на Република България Бойко Борисов, и министърът на туризма Николина Ангелкова.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на икономиката Божидар Лукарски.
Поради предварително поети ангажименти, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на енергетиката Теменужка Петкова.Форма за търсене
Ключова дума