Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
24/06/2016
Парламентарен контрол - петък, 9 часа

I. Бойко Борисов, Министър-председател ще отговори на:

1. Питане от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно политиката на правителството за изпълнението на Споразумение за създаване на специализирано междуведомствено звено за разследване на корупцията и неговото функциониране.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно обявено 10% увеличение на заплати на учители от 01 януари 2017 г.

II. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно колко е времето за реакция при подаване на сигнал на телефон 112 за скандал (опасен за живота инцидент) в рамките на град София.

2. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно мерки за ограничаване на битовата престъпност.

3. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно мерки на Министерството на вътрешните работи за преодоляване на битовата престъпност.

4. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно мерки за противодействие срещу тероризма на територията на Република България.

III. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно прехвърляне на собствеността на Професионална гимназия по селско стопанство "Г. М. Димитров".

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно реализирана печалба от Държавните горски предприятия през 2015 г. и планове за инвестирането й през 2016 г.

3. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно предприемане на спешни мерки за подобряване на организацията и дейността на ветеринарномедицинските служби и съсловните организации в България.

4. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно реализация на инициативата "4 за 1000". Почви за продоволствена сигурност и климат в България.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ относно връщане на отнети ловни полета в община Несебър.

6. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно кризата в сектор "Мляко".

7. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно финансовото състояние на "Напоителни системи" ЕАД.

8. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно проблеми в сектор "Тютюн".

IV. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно скандално присвояване на творчеството на Димитър Талев, със съдействието на Министерството на културата на Република Македония.

2. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно поредна намеса на турския посланик Сюлейман Гьокче във вътрешните работи на Република България.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно продължаващата недопустима намеса на Република Турция във вътрешните работи на страната.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно продължаващо недопустимо поведение на посланика на Република Турция.

5. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно статута на западните български покрайнини.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ, МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ относно приключилото българско председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).

V. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно тежкото състояние на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обслужваща общ. Гулянци, обл. Плевен.

2. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.

3. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно некоректно отчитане на консумирана вода от потребителите и необходимостта от промени в Наредба № 4 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с цел повишаване на отговорността на оператора на ВиК услуги и подобряване на събираемостта на вземанията от некоректни потребители.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно стартиране на строежа на Лот 3 от автомагистрала "Струма".

5. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на Дунавските общини.

6. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

7. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно общини във воден стрес.

VI. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно конкретни действия, които Столична община е предприела за развитието на минералните извори на територията на общината и конкретните резултати от тях.

2. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно минералното находище в с. Сланотрън, общ. Видин.

3. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно резултатите от изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Строително - монтажни дейности за разкриване сондажи на находище на минерална вода в гр. Симитли".

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ относно подписка на граждани на Меричлери, касаеща снабдяването с питейна вода и използването на минералните извори.

5. Питане от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно системата за управление, в т.ч. събиране и разходване, на продуктови такси и лицензионни възнаграждения за рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства в България.

VII. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно изграждане на интермодален терминал и концесиониране на пристанище "Център" и сградата на речната гара във Видин.

2. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно неотложен ремонт на Пощенската станция в с. Градец, общ. Видин, собственост на "Български пощи" ЕАД.

3. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно кадровата политика и работата с учебните центрове на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

4. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно концесиониране на Летище София, така че да не се ограничава достъпа на нови превозвачи.

5. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно неприключили до 31.12.2015 г. проекти по ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г.

6. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно назначаване на ръководителя на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

VIII. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ и ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ относно финансовото и икономическо състояние на Българския енергиен холдинг.

2. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно порочни практики в завод "Видахим".

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно охраната на АЕЦ "Козлодуй".

IX. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ и ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно политиката за финансово обезпечаване на проектите за превъоръжаване и модернизация на Българската армия.

2. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно мерки от страна на Министерството на финансите за ДДС измамите.

3. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно неутвърдената тригодишна програма на Българската банка за развитие.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно абсурди в режима на данъчно третиране на наградите в националните ученически състезания.

5. Въпрос от н.п. НИКОЛА ПЕЙЧЕВ ХАДЖИЙСКИ относно одобряване на списък за доставки на стоки, съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ относно данъчно и осигурително третиране при ползване на фирмени активи за лични цели, т.нар. "данък уикенд".

7. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно събиране на налози от интернет компании в България.

8. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно становище на Министерството на финансите за "Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа - Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони".

9. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно капиталовите разходи.

10. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно дейност на Изпълнителна агенция "Одит на средства от Европейския съюз".

11. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно дейността на Българската банка за развитие.

X. Екатерина Гечева-Захариева, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно присъединяване на Република България към инициативата на Естония от 22 август 2015 г. за създаване на специализиран международен съд за престъпленията на комунизма.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно информация и процедура за получаване на българско гражданство от лица, родени в България.

3. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно българските затвори.

XI. Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно по-бавния ръст на заетостта през първото тримесечие на 2016 г.

XII. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно политиката на Министерството на отбраната за повишаване на мотивацията и интереса за служба в Българската армия.

2. Въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ относно неизпълнението на разпоредбите на Закона за гражданското въздухоплаване от оправомощените за това министри.

3. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно състояние на сухопътни войски.

4. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно изпращане на български войници, в дислоцирана в Румъния сухопътна бригада на НАТО, без решение на Народното събрание.

XIII. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно държавната политика за популяризиране на културата чрез осигуряване на безплатен вход в музеите и галериите.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно неспазване на указанията на Министерството на културата в община Нова Загора.

3. Въпрос от н.п. ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН относно реконструкция на покривната конструкция и цялостната фасада на джамията "Ибрахим паша" - Разград.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на въпрос с писмен отговор от народния представител Настимир Ананиев;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на въпрос от народния представител Джевдет Чакъров;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на въпрос народния представител Настимир Ананиев;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на въпрос от народните представители Кристиан Вигенин; и Мартин Димитров и Петър Славов;
- министърът на външните работи Даниел Митов – на 2 въпроса от народните представители Георги Кючуков и Иван Станков; и Кристиан Вигенин;
- министърът на икономиката Божидар Лукарски – на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Светослав Белемезов;
- министърът на туризма Николина Ангелкова – на въпрос с писмен отговор от народния представител Настимир Ананиев.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- питане от народния представител Радан Кънев – към министър-председателя на Република България Бойко Борисов;
- 2 въпроса от народния представител Манол Генов – към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова; и към министъра на финансите Владислав Горанов;
- 2 въпроса от народния представител Атанас Зафиров – към министъра на външните работи Даниел Митов; и към министъра на отбраната Николай Ненчев;
- въпрос от народния представител Славчо Атанасов - към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- 2 въпроса от народния представител Слави Бинев - към министъра на външните работи Даниел Митов;
- въпрос от народния представител Десислав Чуколов – към заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова;
- въпрос от народния представител Георги Недев – към министъра на енергетиката Теменужка Петкова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват – заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева; и заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва - министърът на икономиката Божидар Лукарски.
Поради предварително поети ангажименти, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва - министърът на туризма Николина Ангелкова.
Поради здравословни причини, министърът на здравеопазването Петър Москов няма да участва в заседанието за парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума