Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
01/07/2016
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Бойко Борисов, Министър-председател ще отговори на:

1. Питане от н.п. РАДАН МИЛЕНОВ КЪНЕВ относно политиката на правителството за изпълнение на препоръките на ЕК по Механизма за сътрудничество и проверка относно цялостен Независим анализ на дейността на българската прокуратура и продължаване на съдебната реформа.

II. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно овладяване разпространението на наркотични вещества на територията на гр. София.

2. Питане от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно кадровата политика на Министерство на вътрешните работи.

3. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно необходимостта от дисциплинарни проверки на дейността в РУП - Несебър, и Областна дирекция на МВР в Бургас, след инцидента в Слънчев бряг от 09.06.2016 г. и мерките за сигурност на гражданите и бизнеса там.

III. Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно резултатите от проведените матури за VII клас.

2. Въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно национално външно оценяване след 7 клас.

3. Въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА и ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ относно резултатите от националното външно оценяване след VII клас.

4. Въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно Национален събор на учителите.

5. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

6. Въпрос от н.п. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ относно проведена процедура BG05M20P001-3.001 "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение".

7. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно политиката на Министерството на образованието и науката относно жилищните проблеми на учени от БАН и преподаватели от Висшите училища в Република България.

8. Въпрос от н.п. МИТХАТ САБРИ МЕТИН относно влошеното състояние в учебния процес в Катедра "Български език като чужд", във Факултета по славянски филологии в СУ "Св. Климент Охридски".

IV. Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно общата стойност на реално влезлите в България средства по европейски проекти, програми и друго финансиране от европейския бюджет, за периода 01.01.2007 - 31.12.2015 г. и съотношението в разпределението им между Северна и Южна България.

2. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно разкрита измама за 1,3 млн. евро, посочена в Доклада на ОЛАФ за 2015 г.

V. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно изграждане на интермодален терминал и концесиониране на пристанище "Център" и сградата на речната гара във Видин.

2. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно неотложен ремонт на Пощенската станция в с. Градец, общ. Видин, собственост на "Български пощи" ЕАД.

3. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно кадровата политика и работата с учебните центрове на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

4. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно концесиониране на Летище София, така че да не се ограничава достъпа на нови превозвачи.

5. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно неприключили до 31.12.2015 г. проекти по ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г.

6. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно назначаване на ръководителя на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно Оказване на натиск върху служители на "Летище София" ЕАД.

VI. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ и ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ относно финансовото и икономическо състояние на Българския енергиен холдинг.

2. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно порочни практики в завод "Видахим".

3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно търсене на имуществена отговорност от длъжностните лица, отговорни за осъдителното решение срещу "НЕК" ЕАД за 550 млн.евро по казуса АЕЦ "Белене".

VII. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ и ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно политиката за финансово обезпечаване на проектите за превъоръжаване и модернизация на Българската армия.

2. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно мерки от страна на Министерството на финансите за ДДС измамите.

3. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно неутвърдената тригодишна програма на Българската банка за развитие.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно абсурди в режима на данъчно третиране на наградите в националните ученически състезания.

5. Въпрос от н.п. НИКОЛА ПЕЙЧЕВ ХАДЖИЙСКИ относно одобряване на списък за доставки на стоки, съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ относно данъчно и осигурително третиране при ползване на фирмени активи за лични цели, т.нар. "данък уикенд".

7. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно събиране на налози от интернет компании в България.

8. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно становище на Министерството на финансите за "Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа - Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони".

9. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно капиталовите разходи.

10. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно финансирането на Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради.

11. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно дейност на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз".

12. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно дейността на Българската банка за развитие.

VIII. Екатерина Гечева-Захариева, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно информация и процедура за получаване на българско гражданство от лица, родени в България.

2. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно българските затвори.

IX. Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно по-бавния ръст на заетостта през първото тримесечие на 2016 г.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно действия и мерки, които да дадат възможност на хора, работили по трудов договор, но учат в задочна или друга форма на обучение, извън редовната, след освобождаването им от работа да получават обезщетение за безработица.

X. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ и РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ относно материалната база на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Момин проход.

2. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно липсата на аптеки в селата и малките общински центрове.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно заплащане на извънреден труд в Министерството на здравеопазването.

4. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно новия начин за обслужване на хронично болни пациенти в извънболничната помощ.

5. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно общата политика и стратегия по предотвратяване на корупционните практики и превантивни действия от страна на Министерството на здравеопазването.

6. Въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ относно намален брой легла за МБАЛ "Св. Иван Рилски" - гр. Дупница в утвърдената Национална здравна карта на Република България.

XI. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно политиката на Министерството на отбраната за повишаване на мотивацията и интереса за служба в Българската армия.

2. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно състояние на сухопътни войски.

3. Въпрос от н.п. АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ относно по-нататъшното функциониране на Болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация "Св. Георги Победоносец" - Поморие.

4. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно изпращане на български войници, в дислоцирана в Румъния сухопътна бригада на НАТО, без решение на Народното събрание.

XII. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно управлението на "Летище Стара Загора" ЕАД, партийни назначения и източване на дружеството.

2. Питане от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно политиката за привличане на преки чужди инвестиции.

XIII. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно държавната политика за популяризиране на културата чрез осигуряване на безплатен вход в музеите и галериите.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно неспазване на указанията на Министерството на културата в община Нова Загора.

3. Въпрос от н.п. ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН относно реконструкция на покривната конструкция и цялостната фасада на джамията "Ибрахим паша" - Разград.

XIV. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно резултатите от изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Строително - монтажни дейности за разкриване сондажи на находище на минерална вода в гр. Симитли".

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ относно подписка на граждани на Меричлери, касаеща снабдяването с питейна вода и използването на минералните извори.

3. Питане от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно системата за управление, в т.ч. събиране и разходване, на продуктови такси и лицензионни възнаграждения за рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства в България.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев - на въпрос от народния представител Айхан Етем; и на питане от народния представител Иван Славов Иванов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Настимир Ананиев; Слави Бинев; и Клавдия Георгиева-Ганчева.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Михо Михов – към министъра на отбраната Николай Ненчев;
- въпрос от народния представител Красимир Янков - към министъра на енергетиката Теменужка Петкова;
- 2 въпроса от народния представител Кристиан Вигенин - към заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева, и към министъра на енергетиката Теменужка Петкова;
- въпрос от народния представител Георги Недев – към министъра на енергетиката Теменужка Петкова;
- 2 въпроса от народния представител Джейхан Ибрямов – към министъра на културата Вежди Рашидов; и към министъра на правосъдието Екатерина Захариева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват – министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, и министърът на външните работи Даниел Митов.
Поради предварително поети ангажименти, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на туризма Николина Ангелкова.

Форма за търсене
Ключова дума