Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
22/07/2016
Парламентарен контрол

I. Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АЙХАН АХМЕД ЕТЕМ относно намаляване на финансирането от европейските фондове поради очакваното напускане на ЕС от страна на Великобритания.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно вземания на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" от "Видахим" АД.

II. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно охраната на АЕЦ "Козлодуй".

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно търсене на имуществена отговорност от длъжностните лица, отговорни за осъдителното решение срещу "НЕК" ЕАД за 550 млн.евро по казуса АЕЦ "Белене".

3. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно разрешение за проучване на строителни материали в землището на с. Логодаж, община Благоевград.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ относно Наредба за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

5. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно бъдещето на проекта АЕЦ "Белене" след решението на Арбитражния съд.

III. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно държавната политика за популяризиране на културата чрез осигуряване на безплатен вход в музеите и галериите.

2. Въпрос от н.п. ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН относно реконструкция на покривната конструкция и цялостната фасада на джамията "Ибрахим паша" - Разград.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно Реконструкция на покривната конструкция и опазване целостта на джамията "Баня Баши" - София.

IV. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно политиката на Министерството на отбраната за повишаване на мотивацията и интереса за служба в Българската армия.

2. Въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ относно неизпълнението на разпоредбите на Закона за гражданското въздухоплаване от оправомощените за това министри.

3. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно изпращане на български войници, в дислоцирана в Румъния сухопътна бригада на НАТО, без решение на Народното събрание.

4. Въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ относно състоянието на офицерския корпус в системата за отбрана и неговото кадрово развитие.

5. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно изпълнение на Споразумение между правителствата на Република България и Република Полша относно осигуряване на логистична подкрепа за самолети МиГ - 29.

V. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно системата за управление, в т.ч. събиране и разходване, на продуктови такси и лицензионни възнаграждения за рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства в България.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ относно изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Видин.

3. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно обезпечаване на безусловен публичен достъп до информация за изразходване на средствата, натрупани от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, които общините ежемесечно са длъжни да превеждат по сметка на РИОСВ, при депониране на отпадъци за обезвреждане на регионално или общинско депо.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ относно Издаване на разрешения на организации по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства.

VI. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно кадровата политика и работата с учебните центрове на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

2. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно назначаване на ръководителя на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

3. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно неприключили до 31.12.2015 г. проекти по ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно оказване на натиск върху служители на "Летище София" ЕАД.

VII. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно ремонт и реконструкция на Републикански път ІІІ - 5102 и моста между селата Буховци и Острец.

2. Въпрос от н.п. ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ относно изработване на алтернативно проучване за участъка от транс - европейския транспортен коридор №9: Велико Търново - Свищов - Зимнич - Александрия - Букурещ.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно новоприетите промени в Закона за кадастъра и имотния регистър.

VIII. Екатерина Гечева-Захариева, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно информация и процедура за получаване на българско гражданство от лица, родени в България.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно изтърпяване на наказание на лишени от свобода, водени на отчет по картотека и разпределени по затворите в страната.

IX. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно инвестиционна карта на България в областта на туризма.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ и ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно ефективност на мерките за намаляване на плажните такси.

X. Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ относно контрола върху фирмите - доставчици на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ относно финансовия ресурс за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

XI. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ РАЙЧОВ МИЛАНОВ относно оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

XII. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛА ПЕЙЧЕВ ХАДЖИЙСКИ относно одобряване на списък за доставки на стоки, съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно казуси с преотстъпения корпоративен данък за земеделските производители.

3. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно финансирането на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на 1 въпрос от народния представител Кристиан Вигенин;
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Слави Бинев;
- заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева – на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Методи Андреев; Станислав Станилов; и Стефан Желев;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Слави Бинев; Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев (2 въпроса); и Гроздан Караджов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 9 въпроса с писмен отговор от народните представители Настимир Ананиев; Петър Славов; Михаил Миков; Вили Лилков, Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев; Мариана Бояджиева; Петър Славов и Мартин Димитров; Ахмед Ахмедов; Михо Михов; и Невин Хасан.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Явор Хайтов – към министъра на отбраната Николай Ненчев;
- 1 въпрос от народния представител Манол Генов - към министъра на отбраната Николай Ненчев;
- 1 въпрос от народния представител Атанас Зафиров - към министъра на отбраната Николай Ненчев;
- 1 питане от народния представител Слави Бинев - към министъра на икономиката Божидар Лукарски;
- 1 въпрос от народния представител Салиха Емин - към министъра на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- 1 въпрос от народния представител Мартин Димитров - към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски;
- 1 въпрос от народния представител Чавдар Георгиев – към министъра на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват – заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова; министърът на външните работи Даниел Митов; и министърът на здравеопазването Петър Москов.
Поради предварително поети ангажименти, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието и храните Десислава Танева.
Поради ползване на годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева.
Форма за търсене
Ключова дума